กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

Project

คุณได้เลือกส่งโครงการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลล่าสุดของโครงการคุณได้ที่: Concepts To Projects (CTP).

Concepts To Projects (CTP)

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Nicole

นามสกุล

West-Hayles

รายละเอียดโครงการ

ชื่อองค์กร

West Communications and Business Support Solutions

เว็บไซต์

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

Project

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อโครงการ

Concepts To Projects (CTP)

Project Subtitle

Empowerment To Enterprise, Poverty Reduction Through Sustainable Livelihoods

Select the stage that best applies to your project

แนวคิด (คุณกำลังจะเปิดตัว)

ปีก่อตั้งโครงการ

2014

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Jamaica, Kingston

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

Jamaica, Westmoreland, Kingston, St. Andrew, St. Catherine, Clarendon

Elevator Pitch: Share a concise summary. Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

Poverty is enemy of society and human rights. Delivery of livelihood initiatives directly to those that lack preconditions for application and award of services that transform communities into economic zones with the ripple effects of poverty reduction and resilience for sustainability.

WHAT IF Inspiration: What's one way your project dares to ask, “WHAT IF?”

What if you could turn communities into economic zones by sending development support straight to the grassroots in full?

Problem: What problem does your solution address?

Assessments of CSO sector including one by GEF Small Grants Programme in Jamaica in 2008 indicate that only 10% succeed or exist past three years. Among the challenges are lack of financing, high costs, poor administration and governance, poor record keeping and lack of technical management expertise. A number of initiatives have been tried to support building of capacity but many fail enhance growth or benefits do not reach those most at need.

Solution: What is the proposed solution?

CTP proposes to revolutionise the delivery mechanism for developmental support at the individual and community level, by providing that one missing; but crucial link. CTP will customise a development model that responds to the predisposing, activating and reinforcing environments to poverty and poverty reduction wholistically. Through this innovative, viable and replicable approach, CTP proposed to deliver a mechanism that leverages resources to build resilience for individuals and community groups over a longer term prior to graduation of a beneficiary from a support programme and one that reaches those most at need; that vulnerable group often overlooked as they lack pre-qualifying conditions for application and/or award.

Example: Walk us through a specific example(s) of how your solution makes a difference; include its primary activities.

When you volunteer time to write a proposal pro bono for a community group whose members would not other have been able to benefit; then you hear that the proposal has been approved and now 20 persons are smiling and hugging you telling you just how much what you have made their lives better. Their current achievement would have otherwise not been possible with no other means for income. A vital kick start departing the road of poverty and where women and families know that their economic future is hopeful is one of the most rewarding experiences of reaching out to persons most at need for social development. Following up a year later, you have reports of expansion. Such experiences give you drive to do more to meet ever growing challenges.

Impact: What is the impact of the work to date and expected impact in the future?

Increased capacity for 10 community groups directly impacting 150 individuals and indirectly a minimum of 800 in first instance to start and efficiently manage viable livelihood projects, reduce poverty and reverse social decline. Following evidenced-based needs and feasibility assessments, projects will be developed for funding. Direct beneficiaries will form the greater membership base and coached to chair the project management committee for their respective projects. CTP will provide direct project management and technical support or oversight of the social project depending on the capacity of each community group. To ensure knowledge is passed on to beneficiaries, each project will be designed to include a component to comprise technical assistance. This support will be enhanced over the life of the project to guarantee requisite capacity to pass the vulnerability threshold.

Full Impact Potential: What are the main spread strategies moving forward?

The model is easily replicable. As the current members from both urban and rural communities in the network are strengthened, new ones are added and eventually become national or even regional. Given diversity of approach, different entities may enter at different stages and graduate at various times within a cycle. The potential of reduction of rural urban drift, violence, income generation and industry development with the ability to transform economies in a real way and where the most vulnerable are given opportunity to make meaningful contribution to national economy.

Sustainability Plan: What is this solution's plan to ensure financial sustainability?

Maximising income from variety of sources, CTP will leverage support from grant funding in first three to five years with other income generating activities such as fees for services; trade for services, and commissions/gratuities from excess gains on other livelihoods and social good projects from within the network. A unique approach to ensure and maintain cost effectiveness and value is the graduation model applied that ensures resilience.

Funding: How is your project financial supported?

บุคคล, มูลนิธิ, องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO), อื่นๆ.

Marketplace: Who else is addressing this problem and how does the proposed solution differ from these approaches?

Entities such as the Social Enterprise Boost Initiative and The Competitiveness Company and possible others have programmes that entail some of the elements proposed. The major difference is the cohort targeted and the wholistic approach as to resilience, time frame and graduation from support mechanism and also from start to finish of an social initiative.

Founding Story: Share a story about the “Aha!” moment that led you to get started and/or to see the potential for this to succeed.

Working in social development for the past 11 years at the heart of numerous initiatives to reduce poverty and empower individuals and communities, I have been concerned for several years now about the high rate of reversal of project gains. Projects are short, support is limited and oftentimes, the framework within one set of support initiative is impossible for sustainability. Agonising over the situation for the past 3 years for a solution, I have observed and analysed the key gaps. Bolstered by my training in social and change communications, a wholistic solution that merges the best from several growth and change strategies and that is culturally, politically and socially appropriate came to light and has been refined in recent times.

Team: What roles does your team consist of (i.e. full-time vs. part-time staff, volunteers, board members, etc) and how do you plan to expand the team as the project grows?

Nicole West-Hayles, MA; Wayne McKenzie, JP - Co-Chair; Tamara Wright - Co-Chair; Renee West - Education Rep.; Monique Thomas - Youth Representative on Board; Headley Frater - Business ma/Board Director; Joshua Young - Co-ordinator, Mearnsville/Auldayr Community Development Committee

The team will expand and formalise over coming months as moves to start-up drawn from network developed over the past 11 years and responsive to current demands.

Supplemental

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Awards: What awards or honors has the project received?

None. Except for small grants awarded to community based organisation that the Founder has written for beneficiaries pro bono.

Where have you learnt about the competition?

Ashoka Google hangout on culture

Tell us about your partnerships:

CTP will partner will formalise partnerships from within the network that includes grass roots community groups and community leaders, private sector, youth clubs and others desirous of making change. Working with these groups over the years, they have demonstrated the desire for change.

Challenges: What challenges might hinder the success of your project and how do you plan to overcome them?

1. Political interference (consultations with political stakeholders, management of expectations)
2. Adverse weather conditions (plan activities most favourable to weather conditions and to maximise gains prior to onset of poor weather)
3. Poor economic conditions (economic activities properly managed to maximise gains and leveraging of resources in network)
4. Delarys in transfer of knowledge to direct beneficiaries (flexibility built into the intake model)

DIAMOND FOUNDATION WITH LOVE (DFWL)

 • 0 tags
 • 0 followers
Project

คุณได้เลือกส่งโครงการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลล่าสุดของโครงการคุณได้ที่: DIAMOND FOUNDATION WITH LOVE (DFWL).

DIAMOND FOUNDATION WITH LOVE (DFWL)

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Diamond

นามสกุล

Agharuwa

รายละเอียดโครงการ

ชื่อองค์กร

เว็บไซต์

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

Project

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อโครงการ

DIAMOND FOUNDATION WITH LOVE (DFWL)

Project Subtitle

TACKLING CORRUPTION AND INJUSTICE TO END INSECURITY

Select the stage that best applies to your project

แนวคิด (คุณกำลังจะเปิดตัว)

ปีก่อตั้งโครงการ

2007

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Nigeria, ED, BENIN

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

Nigeria, ED, BENIN

Elevator Pitch: Share a concise summary. Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

WHAT IF Inspiration: What's one way your project dares to ask, “WHAT IF?”

Problem: What problem does your solution address?

Solution: What is the proposed solution?

What awards or honors has the project received?

Example: Walk us through a specific example(s) of how your solution makes a difference; include its primary activities.

Impact: What is the impact of the work to date and expected impact in the future?

Full Impact Potential: What are the main spread strategies moving forward?

Sustainability Plan: What is this solution's plan to ensure financial sustainability?

Funding: How is your project financial supported?

.

Marketplace: Who else is addressing this problem and how does the proposed solution differ from these approaches?

Founding Story: Share a story about the “Aha!” moment that led you to get started and/or to see the potential for this to succeed.

Team: What roles does your team consist of (i.e. full-time vs. part-time staff, volunteers, board members, etc) and how do you plan to expand the team as the project grows?

Supplemental

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Sector

Fairness in the Workplace.

Audience: Who have you identified as your customer/recipient groups and do these groups value your solution for different reasons? How do you engage different customer/recipient groups to deliver your solution?

nigerians are my recepients,i wish to enlighten their minds,and lso that of the government

Scaling the solution: How would the prize money and publicity help you to achieve your objectives over the next two years?

it will,because,i ll need to mobilise nigerians at home and in diaspora

Experience: Please provide examples of any previous entrepreneurial initiatives you have pioneered

diamond foundation with love. its a charity organization. i was born on 24th november,1989

Are you are eligible to attend the Accelerator event in Cambridge and subsequent events in London, UK in January, 2015?

yes

Will you require a visa to enter the UK?

yes

Are you are a current Unilever employee?

no

Project

คุณได้เลือกส่งโครงการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลล่าสุดของโครงการคุณได้ที่: Positive Discipline Community Resources (PDCR).

Positive Discipline Community Resources (PDCR)

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Nga

นามสกุล

Trinh-Halperin

รายละเอียดโครงการ

ชื่อองค์กร

เว็บไซต์

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

Project

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อโครงการ

Positive Discipline Community Resources (PDCR)

Project Subtitle

Connection Before Correction: Raising Caring Kids for a Caring Community

Select the stage that best applies to your project

ก่อตั้งเป็นองค์กร (ผ่านลำดับต่างๆก่อนหน้านี้และได้ทดสอบผลความสำเร็จแล้ว)

ปีก่อตั้งโครงการ

2010

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, CA, Santa Cruz

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

United States, CA, Santa Cruz

Elevator Pitch: Share a concise summary. Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

Positive Discipline helps adults, especially parents, develop relationships with children rooted in caring, compassion and respect. We work from the foundation that kids are motivated by the desire to feel belonging and significance. Using practical PD tools, we can expand empathy within each of us.

WHAT IF Inspiration: What's one way your project dares to ask, “WHAT IF?”

What if ALL adults taught and modeled empathy for our children to create a culture of compassion, love and respect?

Problem: What problem does your solution address?

We live in a world that operates in the punishment/rewards paradigm, often interacting with children from a quick-fix mentality where compliance insidiously moves in as the end goal. Many children are discouraged, extrinsically motivated (for the short-term), and never have a chance to learn and develop important social and life skills. PD is a different, long-range path, raising kids to be caring, capable and to contribute in meaningful ways.

Solution: What is the proposed solution?

When adults are provided appropriate training and tools, outcomes for children are more successful. Our brain function-informed programs provide adults who want to support young people with tools that build self-awareness and emotional regulation; an approach that is kind and firm at the same time; and relationships that are mutually respectful, honoring both adult and child.

We also know that lasting social movements are grassroots and collaborative so we have mobilized a vast network of partners and organizations. PDCR has established a powerful ecological model designed to create systemic change, addressing generational trauma in homes and institutionalized behavior modification in schools, jails, foster care system, etc.

What awards or honors has the project received?

Example: Walk us through a specific example(s) of how your solution makes a difference; include its primary activities.

Tony, a 28-year old, tattoo-covered gang member, took a PD Series at the Main Jail. Things were not going well for Tony but he was engaged in the classes. “What do you mean, belonging and significance? How do kids learn if they are not punished?” he asked. Jane, the facilitator, did not lecture but instead guided Tony, using his own life experiences. Jane provided him with tools to feel and think differently, reflecting as a child (Tony had no kids).
On the last day of class, Tony was disappointed about ending. As Jane was being escorted out, he suddenly asked her something incredible. He wanted to buy a PD book for his sister who had two young children. He said, “I want her to know! If they start PD now, then THAT is real GANG PREVENTION!

Impact: What is the impact of the work to date and expected impact in the future?

Over 15,000 people have taken classes or trainings since 2000 when PD started regionally. Feedback about program content and facilitator skills land 98% in good or excellent range.

For 10+ years, we conducted pre- and post- surveys to find parenting tools gained; top four are: Understanding the belief behind the behavior; My response influences my child's response; Calming down before problem solving together; and Mistakes are opportunities to learn.

Last year, a long-term impact survey showed 100% responding that PD significantly improved or transformed their skills with children!
"PD has been transformative for me, my family and my professional practice.”
Dr. Patricia Baretto, Pediatrician, San Jose

"The best legacy we can leave our children is the skill to communicate and pass on great relationships through the generations. PD does that!”
Mark Anicetti, Parent, Santa Cruz

Full Impact Potential: What are the main spread strategies moving forward?

Program Innovation – Parenting and Schools Curriculum adapted for professionals (i.e., after school care, medical setting); restorative work (recovery, jails, homeless shelters) and special programs (gang prevention, teen moms, foster parents).
Connect the Dots – PDCR primarily serves Santa Cruz County, but organizes programs in Monterey and Santa Clara counties and beyond too as the go-to regional clearing house and partner to Positive Discipline Association (US & Global).
We will grow steadily and intentionally in the next decade to ensure fidelity to the model and quality of partnerships.

Sustainability Plan: What is this solution's plan to ensure financial sustainability?

With support of our network, PDCR is planning to:
1. Grow earned revenue for classes and trainings, even as scholarships are offered.
2. Increase foundation grant support for scholarships and capacity building via grant writing and emerging visibility.
3. Expand individual support for scholarships and capacity building via donor asks and annual mail appeal.
4. Contract services in cases of public-funded programs like in the jails and schools.

Funding: How is your project financial supported?

เพื่อนและครอบครับ, บุคคล, มูลนิธิ, ธุรกิจ, หน่วยงานรัฐบาลระดับท้องถิ่น, ลูกค้า, อื่นๆ.

Marketplace: Who else is addressing this problem and how does the proposed solution differ from these approaches?

We are uniquely able to offer PD as an ecological model that creates empathy through the skill building of adults to support children. PD is also uniquely focused long-term and relational (rather than short-term behavior modification), and integrated in many different settings from home to school to workplace, particularly in youth service agencies. The closest ‘whole community’ initiative we are aware of is Developmental Assets, and our curriculum addresses many of the components recommended by their research and framework (which is not as experiential in format or deep in behavior change).

Founding Story: Share a story about the “Aha!” moment that led you to get started and/or to see the potential for this to succeed.

As a mother of four and social activist, Jane Weed-Pomerantz carried a deep sense of love and justice in the world. Working in various settings from being the former Mayor of the City of Santa Cruz to women’s issues with the United Nations, Jane saw much dysfunction and trauma, and felt many 'good-intentioned' approaches were failing our communities.

Seeking to understand and imagine a path towards lasting social change, she reflected deeply and learned PD in the 1990s. Her work as a PD facilitator evoked strong response as it grew over 12 years, and then to meet the demand, she co-founded PDCR in 2010. PDCR provides transformational tools for implementation and practice, as well as a strong movement framework with partner organizations.

Team: What roles does your team consist of (i.e. full-time vs. part-time staff, volunteers, board members, etc) and how do you plan to expand the team as the project grows?

Our Board & Advisors come from diverse sectors like education, social work, health, services to trauma-informed, special needs, and Spanish-speaking populations; they work in tandem with a P/T director who brings in 20+ years of integrative community development experience. We intentionally included many people who are not “trained” in PD formally, giving PDCR varied insights over presumptions. As we grow: more folks who are good fund raisers!

Supplemental Information

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

On which of the following California counties does your project focus its impact? (check all that apply):

Santa Cruz.

How does your idea help cultivate empathy skills to strengthen communities and equip young people to become leaders of change?

Positive Discipline (PD) is an approach to social change where empathy skills are cultivated amongst parents, professionals, and community members who support children. Research shows that adults need to master empathy before they can teach and role model for youth at home, in schools and in the community. Through these critical relationships, young people learn empathy and embody it deeply, thus passing forward a transformational way of being and feeling to future generations.

PD's grounding principle: children are motivated by a desire to feel belonging and significance. With that, adults can understand kids more profoundly, helping them grow connection, competencies and capabilities. We are ALL leaders of change from this perspective.

Needs/Offers

Need

Partners of all kinds! Including but not limited to: volunteers, facilitators, donors, website and social media experts, interns

Offer

Positive Discipline programs for organizational staff, parent and family clients, general community with program cross-promotion

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

Our Theory of Change for caring communities is based in strong programs and strategic collaboration in three interconnected areas: community parent education (i.e., SCAS, LOFRC, churches); Positive Discipline Schools initiative (i.e., Santa Cruz City Schools District, Pajaro Valley School District, County Office of Education); and movement-building with partners (i.e., Cabrillo College Extension, County Jails, family and youth serving agencies).

Challenges

Two challenges:
Parent education is an undervalued community resource. We are working via marketing and outreach to not only brand PDCR but to have recognition for empathy-activating programs that help ALL adults build capacities in support of better outcomes for children.
Shifting away from the current paradigm of “behavior modification” with kids. We are actively messaging the PD model as different from other programs that parents and professionals might be using, helping discern what helps build empathy and what does not.
We believe these are both great opportunities for community dialogue!

Does your project use any of the following approaches to cultivate community members as empathetic and collaborative leaders?

creating a safe space, developing emotional competency, building leadership skills, group play, storytelling, immersion, collective problem-solving, identifying shared values and differences, instilling courage, enabling action.

Target Age Group(s)

0-1.5, 1.5-3, 3-5, 6-12, 13-17, 18-35, 36-64, 65+.

Immunization of the vehicle from accident

Considering the constrain of proper road infrastructure & traffic violation in India. A conceptual idea is suggested to make sure that traffic rules are being followed by the vehicle and digital report of every parameters of vehicle will be analyze for proper safety, while it is running on road.

 • 0 tags
 • 0 followers
Project

คุณได้เลือกส่งโครงการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลล่าสุดของโครงการคุณได้ที่: Immunization of the vehicle from accident.

Immunization of the vehicle from accident

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Suraj

นามสกุล

Chaurasiya

รายละเอียดโครงการ

ชื่อองค์กร

Automotive Research Association of India

เว็บไซต์

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

Project

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อโครงการ

Immunization of the vehicle from accident

Project Subtitle

Electronic smart system for safety of road (E3SR).

Select the stage that best applies to your project

แนวคิด (คุณกำลังจะเปิดตัว)

ปีก่อตั้งโครงการ

2014

องค์กรของคุณเป็น:

กิจการเพื่อสังคม (รูปแบบผสม)

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

India, MM, Pune

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

India, MM, Pune

Elevator Pitch: Share a concise summary. Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

Considering the constrain of proper road infrastructure & traffic violation in India. A conceptual idea is suggested to make sure that traffic rules are being followed by the vehicle and digital report of every parameters of vehicle will be analyze for proper safety, while it is running on road.

WHAT IF Inspiration: What's one way your project dares to ask, “WHAT IF?”

you are sure about your safety and confident about your vehicle to meet it!

Problem: What problem does your solution address?

Road safety concerns are as follows
Type 1 -
Improper road infrastructure.
Reinforcement of rule & training before issuing license.
Traffic rules violations.
Rush,drunken & continuous long term driving.
Driver's mistake.
Overheating & broken roads.
Type 2 -
Critical component failure like tyre brust, suspension break down etc.
Collision between vehicles.
Sudden jumping of animal.
Natural disaster like sliding of stone,road etc.

Solution: What is the proposed solution?

The solution is E3SR, which will be enabled to transmit information to traffic controller for any traffic rule violation by vehicle and could be monitor for any predefined accident causing parameter even distantly. For Type 1 problem, system will be integrated to check and feed information to E3SR if person is drunken/breaking any signal/safe distance/over speeding/long & fatigue driving/pedestrian safety. One front and back camera will used to capture driving in order to decide guilt if any accident happened for justice.
Type 2 problem E3SR will have algorithm to decide health of vehicle (Through known life of component)/ sensor to analyzed the authorization of vehicle to be allowed to run on highway to avoid sudden accident.

What awards or honors has the project received?

Example: Walk us through a specific example(s) of how your solution makes a difference; include its primary activities.

E3SR will have all the information related to vehicle like- Drivers detail (License, hour of driving, sleepiness), necessary documents and Vehicle’s health for the road safety. Once traffic rule is violated by the vehicle, it will be informed to the traffic controller for taking necessary action and video for such instance will be saved for the action. This is same like a human intelligence works and confesses its mistakes. The vehicle’s health for various kind of road could be checked before allocating lane. This all just need to connect a device to E3SR and get all the analysis data. It's additional feature like communicating with other vehicle to alert probable risk and transmitting emergency requirement could be also used in future.

Impact: What is the impact of the work to date and expected impact in the future?

By seeing Chennai traffic police approach to bring automatic system for catching the vehicle which are not following traffic signals and over speedy vehicles. It was found that such kind of compulsion in following traffic rules proves to reduce road accident exponentially. Thus, if this approach could be made in every single vehicle, a very good system will be developed and people will be bond to follow the rule related to road safety.
Through the suggestion of E3SR system a great awareness and force will generate into the public to follow the rule and monitoring system will become very easy. Just a traffic police keeping a device can scan as many vehicle and check whether vehicle is meeting all the requirement or not and can fill complain against the vehicle.This will automatically create a need in the system to get educated about traffic rules.

Full Impact Potential: What are the main spread strategies moving forward?

Study of the causes of accident and it's solution is very much important. If there is any hilly area, the sliding of stone, sudden jump of animal on the road in expressway, road brakage because of water falls. Miss use of roads by restricted vehicle, a proper plan needs to be prepared. The rising heat of the road causes tyre burst, heat could be controlled by growing trees along the road. With this minor preventive improvements and development of prototype to monitor safety rules strictly, the safety of road could be achieved.

Sustainability Plan: What is this solution's plan to ensure financial sustainability?

Since attempts are being made to bring safety at every vehicle level hence there will be good investment required. It could be a great sustainable approach considering growing stringent norm for the safety. It may add few more cost for the safety in the total vehicle prize but initial development may need some good funding and hand to start working on it. The estimated cost could be few thousand to lakes for a prototype development.

Funding: How is your project financial supported?

เพื่อนและครอบครับ, บุคคล, องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO), องค์กรภาครัฐระดับประเทศ.

Marketplace: Who else is addressing this problem and how does the proposed solution differ from these approaches?

There are various individual attempts made by individual automotive industry like driver sleeping system and intelligence to prevent accident. The concept of monitoring vehicle health during or before entering the highway is very new which is taken from initial component testing to find its life during product development to apply for preventing catastrophic failure. Just the need is to combine these all concept in order to meet our final aim of road safety and it's proper monitoring for better security at every vehicle level. Upcoming safety norms may make it compulsory to apply.

Founding Story: Share a story about the “Aha!” moment that led you to get started and/or to see the potential for this to succeed.

Developed countries has stringent regulations and they make sure at every stage that it is being followed. Our country has many constrain in applying those regulations so, I feel the need of compulsion (technical fare system) to apply for this change. Once it will become a culture, we will improve our road safety tremendously. The attempts are made to short out all the problems (Type 1 & 2) for road safety and to give the exact solution in the form of one package i.e E3SR believing that every minute counter measures for road safety are equally important.
There are many reported efforts which supports the idea. Their integration and proper algorithm can help in making E3SR more effective and of better potential with the time.

Team: What roles does your team consist of (i.e. full-time vs. part-time staff, volunteers, board members, etc) and how do you plan to expand the team as the project grows?

There are organization like ARAI, which are working for vehicle testing and validation. They have rich experience with the service life of a vehicle as well as component. So, it is easy to develop a vehicle health monitoring system through testing data or by integrating sensors.
Being a Masters in Automotive Material And Manufacturing with a good working team at ARAI, and network around to support in electronic,the system can be developed.

Supplemental

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Partnerships

How does your idea encourage citizens to participate in making roads safer?

A proper monitoring system will be established because of the innovative system (E2M) and people will be bond to obey them, since vehicle and the driver will have to have compatibility and coordination where vehicle will alert the driver for every wrong information or will penalties as per rule through central system informing to the government officer.

Barriers: What barriers might hinder the success of your project and how do you plan to overcome them?

Acceptance of the system will be under major concern because of the nature of people but considering future difficulties and ever changing stringent regulations for the automobile industry, it could also be applied. A intensive awareness campaign and education for showing its benefit could make it very easy to apply.

Additional Information

Is your project targeted at solving any of the following challenges?

Active citizenship: Projects that work to promote active engagement with road safety from individual citizens, pedestrians, communities, and social networks, or that use education as a tool to raise awareness and promote engagement, Technology: Projects that leverage technology to promote road safety, Governance: Projects that address public policy, legal, and/or regulatory issues in the area of road safety, Infrastructure: Projects that address road or administrative infrastructure, emergency care, or financial systems.

Would you like your project to be considered for the Bangalore People’s Choice Prize?

ใช่

If yes, how is your project applicable to the Bangalore context?

Bangalore being a ever growing city has more number of cases of accident compare to any part of country. This itself implies that the severity to monitor the traffic system need to be more stringent there in order to control the chaos. The result of the implementation of automatic system to catch over speedy vehicle and the vehicle which is not obeying traffic signal by Chennai traffic police has shown very good explanatory results to be followed and it supports the concepts of "immunization of vehicle from accident". The concept is making sure the implementation of rules and ensuring self as well as others safety.

The Escape route

We help ex-prisoners become self-employed.

This helps to overcome the problems they face in gaining employment.

 • 0 tags
 • 0 followers

Drive Change

 • 0 tags
 • 0 followers

Alternative School

The Alternative School is an alternative to incarceration for men of color between the ages of 18-30 who are convicted of drug related charges with a sentence of 4-5 years. Rather than going to prison, these young men will receive a college education & leadership & entrepreneurship training.

 • 0 tags
 • 0 followers

PUSH Youth Project

To intervene and engage young adults who are at-risk of becoming court-involved and are also falling behind in their education and help them adapt the skills needed to (re)engage as positive members of society. - See more at: http://www.changemakers.com/mvoc/entries/new-entry-114#sthash.tZm8QEEm.dpu

 • 0 tags
 • 0 followers
Project

คุณได้เลือกส่งโครงการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลล่าสุดของโครงการคุณได้ที่: FLB (First Job, Last Lock-up, new Beginning).

FLB (First Job, Last Lock-up, new Beginning)

FLB is a program for youth in Red Hook, Brooklyn aged 15-21 who were previously incarcerated or at risk for incarceration and lack access to housing, employment and education. FLB empowers Black and Latino youth to achieve self-sufficiency in a legal and productive way.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Samhita

นามสกุล

Reddy

องค์กร

ชื่อองค์กร

Red Hook Initiative

เว็บไซต์

Borough(s) where you are creating or plan on creating impact

Brooklyn.

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, NY, Brooklyn, Kings County

Country where your solution is creating social impact

United States, NY, Brooklyn

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อโปรเจคของคุณ

FLB (First Job, Last Lock-up, new Beginning)

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

แนวคิด (คุณกำลังจะเปิดตัว)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ยังอยู่ในระยะที่เป็นแนวคิด แต่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

The Need for your solution: What problem or challenge are you trying to solve?

We are looking to address the challenges faced by Black and Latino youth in Red Hook who were previously incarcerated and/or have committed a first offense felony or misdemeanor. Many young people in this population turn to illegal activities due to lack of job opportunities and job skills. Those who have been incarcerated and those at risk for incarceration should have access to job training and be aware of legal alternatives to their actions.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

Our solution is to connect youth who have been incarcerated or are at risk for incarceration with employment, housing, and educational resources. We want to provide legal alternatives to youth at all stages. In this way, we can prevent incarceration before it happens, provide meaningful alternatives to jail time while incarcerated, and aid successful re-entry into mainstream society. FLB aims to do the following:

1) Attract youth at risk for incarceration by holding workshops at high schools and in the community.
2) During incarceration, introduce FLB as an option upon release.
3) Upon release, enroll interested youth in FLB by conducting an initial assessment of skills, interests, and goals to determine how FLB can empower them.

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include the primary activities that are involved in your solution. Consider telling us a story about the solution in action and how it creates impact. For idea-stage pitches, consider providing a hypothetical example

Luke is 16 years old and has one month until he is released from jail. He is concerned about how to earn income, complete school, and be a leader in his family. He enrolls in the FLB program at the suggestion of his parole officer. After successfully completing FLB’s job training program, he is employed at the local supermarket as a cashier and is able to help his family pay the rent. Through FLB, Luke is connected to GED courses online and provided with tutoring in order to earn his GED 1 year later. Luke now leads peer mentoring workshops with other formerly incarcerated youth who are new to the program, and serves as a role model to them. He is also a strong role model for his younger brother, who looks up to him.

The Marketplace: Who else is addressing the problem that you are addressing with your solution. And how does your proposed solution differ from or build on these approaches?

FLB is focused on youth in Red Hook, Brooklyn. The founder of FLB, Tedron Cuevas, is a strong peer role model for FLB's target population. As a youth who has grown up in the Red Hook Houses, he understands the pressures and challenges inherent to the population, and is committed to improving his community.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Founding Story: Share a story about the “Aha!” moment that led you or the person who came up with your proposed solution to get started and/or to see the potential for it to succeed.

Tedron Cuevas is 18 years old and resides in the Red Hook Houses in Brooklyn, NY. His goals are to graduate high school, attend college, and further his education in Culinary Arts. He has always felt the importance of helping his community.

Tedron saw someone very close to him struggle to get work wherever he tried. After a few months of making phone calls and in-person visits to potential employers, he found little more than a few one-time maintenance and cleaning tasks. Tedron's friend failed to secure any regular, part- or full-time employment. Not seeing any alternatives to supporting himself, he turned to selling drugs. He was arrested after only a few months. Tedron saw the need for job training, and envisioned FLB as a solution.

Impact: What is the impact of your solution to date? Also describe the projected future impact. (If your solution is an idea you can just describe projected future impact.)

Through this program, employment rates will increase for Black and Latino youth in Red Hook. These youths will be able to provide for themselves and those around them, and they will inspire and encourage other youth who were incarcerated and may decrease the crime rate. In addition, FLB will decrease rates of drug use and sale, as this organization provides an alternative for youth who may face incarceration due to their illegal activities. Employing people locally will also help the businesses in our area, and give the youths a stronger sense of community.

The funding we're requesting will launch the first year of this program, in which we focus on Red Hook residents who were formerly incarcerated or at risk for incarceration.

Full Impact Potential: How do you plan on spreading your solution moving forward? (Please consider spread within New York City or beyond, policy reform, how you might get others to replicate/adopt your solution or other mechanisms)

Once we have developed our program and successfully implemented it in Red Hook, we would want to speak with council members, judges, and law enforcement officials about the potential of providing FLB to those who are currently incarcerated. In the future, judges could offer FLB at the time of conviction as an alternative to incarceration when appropriate.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Current annual budget, in US dollars (if your solution is an idea please estimate what your budget will need to be in order to carry out your solution)

3 แสน - 1 ล้าน 5 แสนบาท

Tell us about your partnerships. If your solution is an idea tell us about who you would partner or plan on partnering with in order to make your solution a success.

FLB would partner with local nonprofits in the legal field and local schools to find and recruit youth. We would also speak to judges and other legal representatives to ensure that FLB gets recognition as a valid program that can be promoted to those involved in the justice system.

Project

คุณได้เลือกส่งโครงการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลล่าสุดของโครงการคุณได้ที่: PUSH Youth Project.

PUSH Youth Project

To intervene and engage young adults who are at-risk of becoming court-involved and are also falling behind in their education and help them adapt the skills needed to (re)engage as positive members of society.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Eric

นามสกุล

Fernandez

องค์กร

ชื่อองค์กร

PUSH Youth Project

เว็บไซต์

Borough(s) where you are creating or plan on creating impact

Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island.

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, NY, New York, New York County

Country where your solution is creating social impact

United States, NY, New York, New York County

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อโปรเจคของคุณ

PUSH Youth Project

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

แนวคิด (คุณกำลังจะเปิดตัว)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ยังอยู่ในระยะที่เป็นแนวคิด แต่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

The Need for your solution: What problem or challenge are you trying to solve?

The program will address sustainable life skills development, such as Communication, Money Management, Educational Exploration, Job Readiness/Retention and Responsibility/Accountability. Participants will be assigned a counselor/credible messenger and work collectively by involving and engaging not only the participant, but also the participant’s family and educational-related personnel into a developmental plan. This developmental plan assigned to each participant will produce a strong support system that promotes future success and motivation.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

The program will partner with NYC schools who present with the lowest graduating rates and also present with high rates of involvement with the juvenile/criminal justice systems. The program will provide a 6-month intensive developmental workshop series, as well as opportunities for after care support services. The program will also partner with institutions and/ or programs such as CUNY Prep and College Now to allow support for college readiness and exploration of post-high school education.

Additionally job readiness/retention development services will also be provided through school partnerships as well as with The Department of Youth and Community Development (DYCD) to expand programs for young adults and their communities.

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include the primary activities that are involved in your solution. Consider telling us a story about the solution in action and how it creates impact. For idea-stage pitches, consider providing a hypothetical example

The program is affiliated with ongoing initiatives that inform effective support to young people to develop and sustain the knowledge, skills, and experiences necessary for effectively transitioning into adulthood.

We will build on the model of The Reimagining Futures Digital Arts & Literacies Research (RF) Project, based out of Teachers College, Columbia University, which works with alternative to detention and alternative to incarceration programs providing services to help justice involved youth and young adults develop their educational goals as well as becoming proficient users of multimedia tools and media literacy skills that are crucial for meaningful citizenship and academic achievement in the current educational climate that also enables future successes.

What distinguishes our program is our focus on social and emotional issues concerning involvement and equality within urban communities. We provide genuine care and a sense of belong to participants as a network of support among the youth participants that are created collaboratively through guidance by credible messengers. This initiative we propose benefits largely from the voice of the program participants.

The Marketplace: Who else is addressing the problem that you are addressing with your solution. And how does your proposed solution differ from or build on these approaches?

Our approach will also be informed by the model behind Center for Alternative Sentencing and Employment Services (CASES’) Court Employment Project (CEP) which aims to help NYC's court-involved youth, ranging in age from 13-20, to lead productive, crime-free lives. The CASES approach is distinguished by individualized case management, evidence-based programming, and group activities that build positive peer associations. As a result, many CASES participants have gone on to enroll in continuing educational opportunities, find employment, and end their involvement with the justice system.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Founding Story: Share a story about the “Aha!” moment that led you or the person who came up with your proposed solution to get started and/or to see the potential for it to succeed.

Jay a sixteen-year-old growing up in NYC wanted a job to support himself and his family. However, as a High School he struggle in school and decided to not engage in school by joining his “friends” who were a bad influence. He got into a group fight with friends and resulted in an arrest and going to court. He was charged with attempted gang assault in the first degree-a felony offense that could potentially brand him a criminal for the rest of his life.

Jay was mandated to an alternative to detention program rather than serve a prison sentence. With the help of program staff he obtained a GED. He also joined the program’s college readiness service and later Community College and is pursuing a degree Business Administration.

Impact: What is the impact of your solution to date? Also describe the projected future impact. (If your solution is an idea you can just describe projected future impact.)

The PUSH Project will be a mandated community based service provider center or location based out of NYC. The program will be a space for young adult African American and Latino men and women to work collectively with professional Counselors and Youth/Young Adult Workers to establish a healthy developmental connection with role models and credible messengers through engaging in workshop courses and activities that provide preventive measures to enrich the lives of young adults and allow re-imagining the potential for success in their futures. We will build a sustainable network of support for young adults for their future development, and the program is uniquely poised to initiate and nurture such a multi-faceted network.

Full Impact Potential: How do you plan on spreading your solution moving forward? (Please consider spread within New York City or beyond, policy reform, how you might get others to replicate/adopt your solution or other mechanisms)

We will provide outreach through attending forums and public events around program development for the community.

The program will partner with schools who present with the lowest graduating rates, as well as with schools that present with high rates of involvement with the juvenile/criminal justice systems and with other community service providers that are committed to nurturing and enriching the lives of people and struggling communities through various supportive services.

As the program continues to grow and partner with schools and other programs throughout NYC, the project will then pursue becoming a nationwide initiative and influence.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Current annual budget, in US dollars (if your solution is an idea please estimate what your budget will need to be in order to carry out your solution)

1 ล้าน 5 แสน - 3 ล้านบาท

Tell us about your partnerships. If your solution is an idea tell us about who you would partner or plan on partnering with in order to make your solution a success.

We're affiliated with ongoing initiatives (1) The Reimagining Futures Digital Arts & Literacies Research Project and (2) Center for Alternative Sentencing and Employment Services (CASES) which inform support to court-involved young people that are transitioning into positive members of society. We hope to partner with The Department of Youth and Community Development (DYCD) to expand programs for young adults and their communities.

FLB (First Job, Last Lock-up, new Beginning)

FLB is a program for youth in Red Hook, Brooklyn aged 15-21 who were previously incarcerated or at risk for incarceration and lack access to housing, employment and education. FLB empowers Black and Latino youth to achieve self-sufficiency in a legal and productive way.

 • 0 tags
 • 1 ผู้ติดตาม

Drive Change

Drive Change is a food truck social enterprise that hires, trains and empowers formerly incarcerated youth (ages 16-25). Drive Change creates channels to opportunities for young people who are leaving the adult criminal justice system so that they can live crime free productive lives.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Jordyn

นามสกุล

Lexton

องค์กร

ชื่อองค์กร

Drive Change

เว็บไซต์

Borough(s) where you are creating or plan on creating impact

Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island.

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, NY, New York, Kings County

Country where your solution is creating social impact

United States, NY, New York, New York County

องค์กรของคุณเป็น:

กิจการเพื่อสังคม (รูปแบบผสม)

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อโปรเจคของคุณ

Drive Change

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

เริ่มต้น (โครงการนำร่องที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ยังอยู่ในระยะที่เป็นแนวคิด แต่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

The Need for your solution: What problem or challenge are you trying to solve?

NY State is one of two states that automatically treats 16 year olds as adults in the criminal justice system. In NY, nearly 50,000 16 and 17 year olds are arrested as adults each year. Over 80% of them are Black and Hispanic boys. Young people who re-enter their communities from the adult criminal justice system often retain open felony records, as opposed to juvenile adjudications. Adult records are not automatically expunged when youth come of age. A felony record is a barrier to employment and education. As a result, the recidivism rate for this population is close to 70%.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

Drive Change (DC) provides an 8-month youth re-entry program that is rooted in an emerging and creative market: food trucks. DC combines evidence-based structures proven to lower recidivism levels for youth: 1. Paid, quality, transitional employment 2. Transferable skills education rooted in concrete licenses 3. Youth leadership via community outreach 4. Mentorship/group work with licensed social workers. The program has three distinct phases: 1. Pre-truck training (2 months) 2. Truck employment (4 months) 3. Transition (2 months). The trucks are the "vehicles" for the program but they are also a primary source of funding for the organization. Sales from the food-truck recycle back to Drive Change.

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include the primary activities that are involved in your solution. Consider telling us a story about the solution in action and how it creates impact. For idea-stage pitches, consider providing a hypothetical example

When young people leave prison, income is often necessary and hard to obtain. Most young ex-offenders have court fines and come from low-income families that need the help. However, few have worked before, and with an adult felony record, most employers are skeptical to hire them.

Here is one hypothetical example of how Drive Change will help these young people:

James and his Mom tried to get him a job for two months after he left Riker's Island.
James answered "yes," when asked on job applications, "Have you ever been convicted of a felony?" His Mom talked to the managers, but none hired him.

James heard about DC from his friend Dante, who'd left Riker's 4 months earlier. Dante took James to DC's office, where he applied and was accepted into the next cohort. Now, James meets weekly with his mentor, Derrick, himself an ex-offender 15 years ago, who is now working as a bank manager. With Derrick's encouragement, James is back in school, and only 10 credits shy of graduation. He has a NYC Food Handling License, and is learning to prepare maple-glazed pulled pork with Lindsay, the chef on the truck. He takes home almost $200.00 a week. He now believes he can succeed.

The Marketplace: Who else is addressing the problem that you are addressing with your solution. And how does your proposed solution differ from or build on these approaches?

There are many respected re-entry programs that focus on employment in New York City. These include The Center for Employment Opportunities, The Fortune Society, The Osborne Association and Getting-Out-Staying-Out. However, many of our peer organizations do not admit people under the age of 18 because of low retention numbers associated with working with adolescents. Drive Change will fill the gap in the field.

Homeboy Industries and Mission Pie are two brick and mortar companies that use the food industry as a re-entry tool. DC is the only re-entry food truck in the country.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Founding Story: Share a story about the “Aha!” moment that led you or the person who came up with your proposed solution to get started and/or to see the potential for it to succeed.

The Founder and ED of Drive Change, Jordyn Lexton, taught English to roughly 7,000 16-18-year-old inmates at Riker's Island for 3 years. All of her students were serving time as adults under NY State law, and they were disproportionately young men of color.

Young people who are incarcerated in adult facilities recidivate (commit further crimes) at a higher rate than those incarcerated in facilities designed for juveniles. Adult facilities lack rehabilitative services that meet the needs of youth.

Lexton soon realized that the harsh legislative practice of incarcerating young people as adults, coupled with the lack of re-entry services specifically for this vulnerable population was the root of the problem. She decided to act.

Impact: What is the impact of your solution to date? Also describe the projected future impact. (If your solution is an idea you can just describe projected future impact.)

Drive Change’s goal is to reduce the rate of recidivism for all participants from 70% to 20%. DC anticipates beginning service with its first cohort of 8-10 youth in Fall 2013.

Following the completion of the 8-month program, we will place 100% of our participants in educational and/or employment opportunities, and 80% of our participants will retain that placement for at least one year. These projections are based on similar program models and evidence-based practices that DC will combine to generate a holistic formula for re-entry success.

Full Impact Potential: How do you plan on spreading your solution moving forward? (Please consider spread within New York City or beyond, policy reform, how you might get others to replicate/adopt your solution or other mechanisms)

Drive Change aims to have its first truck up, running and employing a cohort of 8-10 young people starting in Fall 2013. The goal is to expand by one food truck per year for the first three years, (2013, 2014 and 2015).

By 2015, Drive Change hopes to launch in another city with high numbers of incarcerated youth (such as Newark, NJ; Baltimore, MD; Philadelphia, PA; and Oakland, CA). By 2018, Drive Change hopes to be in 3 cities and to have at least 5 trucks in operation, enrolling a total of 150 young people into the program.

Drive Change’s advocacy efforts towards policy reform will be ongoing until the age of adult responsibility is increased to 18 in New York State.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Current annual budget, in US dollars (if your solution is an idea please estimate what your budget will need to be in order to carry out your solution)

7 ล้าน 5 แสน - 15 ล้านบาท

Tell us about your partnerships. If your solution is an idea tell us about who you would partner or plan on partnering with in order to make your solution a success.

DC has the support of several trusted organizations in the re-entry field, including The Correctional Association, CASES and The Center for Employment Opportunity. Lexton is a member of Governor Cuomo’s Work for Success Executive Committee, the Conditions of Confinement Committee run by the Legal Aid Society as well as the Re-entry Education Network. Shanghai Stainless and the design/fabrication genius behind SITU are converting the first truck.

College Pathways from Rikers Island

College Pathways provides young men at Rikers -many of whom never considered college an option- the chance to imagine themselves as college students, prep for enrollment, and access community-based support to transition successfully to college. When Rikers leads to college, the whole city benefits.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Ray

นามสกุล

Tebout

องค์กร

ชื่อองค์กร

College Initiative

เว็บไซต์

Borough(s) where you are creating or plan on creating impact

Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island.

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, NY, New York

Country where your solution is creating social impact

United States, NY, New York

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อโปรเจคของคุณ

College Pathways from Rikers Island

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

ก่อตั้งเป็นองค์กร (ผ่านลำดับต่างๆก่อนหน้านี้และได้ทดสอบผลความสำเร็จแล้ว)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

The Need for your solution: What problem or challenge are you trying to solve?

In NYC, young black and latino men are 10 and 4 times more likely than their white peers to have a felony, and 14 and 5 times more likely to return to jail within a year of their release. A criminal record, limited job experience, and lack of credentials make it difficult to secure gainful employment upon leaving Rikers, resulting in cyclical involvement with the criminal justice system. This destabilizes young peoples’ lives and costs taxpayers money. A college education can overcome these challenges, but young men at Rikers don’t have enough clear pathways from incarceration to college.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

College Pathways helps young men transition from incarceration to college. CI reports that less than 4% of their students recidivate after receiving a college degree, and that their students graduate faster than average CUNY students. College puts people on a career path, develops leadership and civic engagement, and reduces recidivism.

Lack of information and self-confidence are often barriers to college success for young men of color in the criminal justice system. They are deterred incomplete and inaccurate information about financial aid, admissions, and the benefits of a degree. With 16 sessions of college prep and a linkage to community-based support, CP encourages young men at Rikers to see themselves as college material.

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include the primary activities that are involved in your solution. Consider telling us a story about the solution in action and how it creates impact. For idea-stage pitches, consider providing a hypothetical example

Open to 16-24 year olds at Rikers, College Pathways (CP) is a 16-session college prep workshop with 4 phases: College Readiness provides students with accurate information about what is required to succeed in college; Academic Prep helps students acclimate to the structured learning environment while preparing them for college placement exams; Community Impact encourages students to reflect on their new college knowledge and make policy proposals to increase college awareness in their communities (at Rikers or at home); and Transitions provides education-based discharge planning with direct referrals to programs that will support their continued college engagement upon their release.

Workshop sessions are staffed by trained volunteers and supported by NYC Department of Correction Educational Services (DOC) and CI. The curriculum is co-developed, evaluated, and consistently strengthened by CI, DOC, CP volunteer staff, and past CP students. One CP student, Joe, 22, is at Rikers for 9 months. Though he first signed up for CP to be out of his dorm, at the end of the 12 sessions he wrote that it helped him “realize that it would be beneficial to return to school and obtain a degree."

The Marketplace: Who else is addressing the problem that you are addressing with your solution. And how does your proposed solution differ from or build on these approaches?

A number of community-based organizations, such as CI, GOSO, Future Now, and CUNY Catch provide college transition support specifically for young men with criminal justice system involvement. Yet most of these programs are under-resourced and under-staffed. They conduct outreach at Rikers, but not sustained progressive workshops or instruction. College Pathways builds on this outreach by engaging young men with high school credentials through college prep workshops that increase their chances of following through with pursuing a college education upon release.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Founding Story: Share a story about the “Aha!” moment that led you or the person who came up with your proposed solution to get started and/or to see the potential for it to succeed.

CP was born when the 2013 NYC Education Pioneers (EP) Fellows connected with the NY Reentry Education Network (NYREN) seeking to create an education-based project on Rikers, and partnered with CI to offer college prep. CI has done regular outreach at Rikers since 2011 when a grant from the former Mayor’s Office of Adult Education supported providers to strengthen education transitions from Rikers—yet almost none of the students CI met at Rikers visited their office post-release. The CP approach responded to the theory that a single interaction with people on Rikers did not generate enough interest for follow-through. The EP volunteers collaborated with CI and DOC to develop the curriculum and run two cohorts of students since March 2013.

Impact: What is the impact of your solution to date? Also describe the projected future impact. (If your solution is an idea you can just describe projected future impact.)

With no direct funding, but in-kind support, CP has engaged 24 students in 20+ hours of college prep in 4 months. Over 2 years of outreach, less than 5% of students CI met at Rikers connected post-release. Already almost 20% of CP students have connected with CI after their release from Rikers, and one CP student is about to enroll in college.

CP hopes to serve 100 students a year, and for half of those who complete the workshop to connect with CI or a NYREN organization within 3 months of release, and for half of those to enroll in college prep or college within 6 months. The impacts of college education include increased lifetime earnings, civic engagement, employment prospects, and public safety, and decreased recidivism and crime.

Full Impact Potential: How do you plan on spreading your solution moving forward? (Please consider spread within New York City or beyond, policy reform, how you might get others to replicate/adopt your solution or other mechanisms)

On average more than 10,000 people are incarcerated daily at Rikers, making the proposed program very small. Ideally the impact of CP on young men’s college enrollment and recidivism rates will justify CP’s future expansion in NYC jails. CP also plans to produce student-designed college promotion materials, and to partner with CUNY to install College Application Stations in Rikers jails. CP will work with the NYREN and the Education from the Inside Out Coalition on policy reform advocacy to increase access to higher education for people with criminal justice system involvement, as a cost-effective strategy for reducing incarceration and improving public safety. In the long run, CP hopes to help make Rikers Island an entry point for CUNY.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Current annual budget, in US dollars (if your solution is an idea please estimate what your budget will need to be in order to carry out your solution)

3 แสน - 1 ล้าน 5 แสนบาท

Tell us about your partnerships. If your solution is an idea tell us about who you would partner or plan on partnering with in order to make your solution a success.

CP is a part of NYREN, a network of community-based providers and partners in city government and higher education working together to make education central in reentry policy and practice in New York State. As a part of NYREN, CP is integrated into a referral network of 17+ organizations directly providing reentry education services to young people in NYC. CP will also develop a partnership with CUNY, through the Black Male Initiative.

Serving Fathers, Supporting Families

Launched in 1993, Midtown Community Court is the nation’s first community court, and focuses exclusively on low-level crime in midtown Manhattan. Times Square Ink and Dads United for Parenting, two on-site programs, serve non-custodial, under- and unemployed fathers, many of whom have a history of court involvement and/or incarceration. Programming includes individual and group counseling, financial planning and budgeting, legal services, parenting-skills training, and therapeutic job skills training.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Courtney

นามสกุล

Bryan

ชื่อโครงการ

Project Director, Midtown Community Court

องค์กร

ชื่อองค์กร

Midtown Community Court (part of the Center for Court Innovation)

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, NY, New York, New York County

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

United States, NY, New York City, New York County

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

Project description

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อโปรเจคของคุณ

Serving Fathers, Supporting Families

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

ก่อตั้งเป็นองค์กร (ผ่านลำดับต่างๆก่อนหน้านี้และได้ทดสอบผลความสำเร็จแล้ว)

What problem is your organization committed to solving? In particular, share what is innovative about your approach.

Launched in 1993, Midtown Community Court is the nation’s first community court, and focuses exclusively on low-level crime in midtown Manhattan. Times Square Ink and Dads United for Parenting, two on-site programs, serve non-custodial, under- and unemployed fathers, many of whom have a history of court involvement and/or incarceration. Programming includes individual and group counseling, financial planning and budgeting, legal services, parenting-skills training, and therapeutic job skills training. Our innovative program provides fatherhood services-including assistance obtaining downward modification of child support, court advocacy, therapeutic job-skills training, and job placement assistance.

What are your organization's top three priorities in the next year?

1. To increase the visibility of our services and programs through outreach tools such as social media and our website
2. To cultivate partnerships through the creation of volunteer opportunities and community events
3. By expanding services, increase the number of clients and defendants who come through the Midtown Community Court who remain engaged in our programs for longer periods of time

Your project

Project Support

Need #1

Message & Brand Strategy

Need #2

Customer Relationships

Based on your first choice of the eight technical categories you selected above, what is your specific project need? Please be specific!

Times Square Ink, a workforce readiness program, and Dads United for Parenting, a fatherhood initiative, have recently merged to create a more cohesive program for non-custodial fathers over the age of 24, many of whom have criminal histories. The staff for the combined program is seeking to create a new brand and identity that will enable a variety of stakeholders, including social workers, parole officers, and the fathers themselves, to fully understand the mission and purpose. Updated marketing materials would explain the unique and extensive services the program offers, and would highlight the job training and cognitive behavioral programming. While there are other programs in the New York area that offer services such as these, our unique holistic approach combines both employment and parenting skills to enable the participants to simultaneously re-enter the workforce and their childrens' lives. American Express consultants would be able to collaborate with program directors and senior staff to create a new message and branding strategy that would increase visibility, inspire confidence in our program, and enhance recruitment efforts.

What three characteristics or qualities do you prioritize in working relationships/partnerships?

1.

Innovation

2.

Creativity

3.

Collaboration

Will support from American Express be focused on your organization overall or a specific product/service? Please describe.

American Express will support the Times Square Ink employment program and the Dads United for Parenting initiative as they solidify their merge. Each program previously had its own mission, brand, and marketing strategy. Times Square Ink, which is celebrating its 16th anniversary, is ten years older than Dads United for Parenting, which has been in existence for six years. As the two unite, we are looking for the new program to have its own identity with a marketing strategy, which will help it to be enthusiastically received by both our new and established partners.

Have you focused on the above area previously? If so, please explain, including whether you have worked with outside consultants before.

While senior staff have discussed the creation of a new message and brand, they realized that while they are experts on their own programming, they need guidance and suggestions on how to move forward. After exploring several avenues to find an affordable consultant, we found that our budget does not enable the organization to hire one at market rate. Support from American Express would allow staff to work with experts to create strategies for branding and marketing.

Are you able to commit 3-5 hours/wk over 10-12 weeks?

ใช่

Are you able to meet virtually or at a convenient in-person location?

ใช่

Are you able to meet in the city where your organization is based?

ใช่

ผลกระทบ

Rank your three intended outcomes of this project:

1.

Creation of brand material, including a new name and logo for the program

2.

Development of new marketing material for better outreach and engagement

3.

Improved messaging, which will lead community partners and referral sources to better understand our programming

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

Times Square Ink and Dads United for Parenting have helped men gain the skills necessary to both improve their relationships with their children and re-enter the workforce. During the 2012-2013 programming year, the two programs served 200 participants. Over 80 participants demonstrated increased financial and emotional engagement with their child/children. Forty participants gained employment at agencies such as Time Warner Cable, Times Square Alliance, a local business improvement district, and Action Carting, an environmental waste management company. To provide a forum for fun with their children and for the fathers to use the parenting skills they have acquired, Dads United for Parenting coordinates a wide range of free family activities, such as sporting events and holiday parties.

What is your project future impact after receiving professional support from American Express?

After receiving professional support from American Express, the program director will use its new name, brand, marketing strategy, and outreach material to recruit participants, build partnerships with organizations and individuals to support the mission, and increase the visibility of the program. The marketing materials will create improved communication with community partners, referral sources, and the fathers who attend the program. The increased clarity of what the program entails will also lead to better retention and outcomes, as participants will understand more of what is expected of them before they enter the program. We also expect an increase in referrals from our partner organizations, as they more fully understand our mission and what we offer.

Benevolence Farm

The mission of Benevolence Farm is to provide an opportunity for women leaving prison to live and work on a farm where they grow food, nourish self, and foster community.

 • 0 tags
 • 0 followers

Cloud Cops

Approximately 40 words left (320 characters).

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Shamir

Tell us about yourself/your team.

I work as an Escalation Engineer at Microsoft Global Technical Support Center. I am a graduate in Computer Science and Engineering and have 10 years of experience out of which over 7 years have been at Microsoft. I am expert in several Microsoft products and also develop software. The latest being an app for the Windows 8 Store, called Trendz.

What makes you an intrapreneur? What are the skills, capabilities, and personality traits that make you an intrapreneur?

I am very good at thinking of solutions to real world problems. I always try to evaluate an opportunity and how we can make things better.

องค์กร

Company Country

India, KA, Bangalore

Primary country where this project is creating social impact

United States

Additional countries or regions

Industry

หน่วยงานราชการ

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

แนวคิด (คุณกำลังจะเปิดตัว)

The Need: What social or environmental problem are you trying to solve?

Speeding, hit and run, accidents, carjacking, car chase, car bombs.. not the kind of words you want to read in a platform like this, for that matter anywhere. What if we can get in a system that will be able to curb some of these things if not all? Yes, this may be a very ambitious idea but then I think it’s worth giving it a shot.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

Cloud Cops is my answer. What and how?
1. GPS
2. Smartcard
3. Integrated electronics
4. Embedded systems
5. And the Cloud!
Use of these technologies, collaboration with auto makers, support from the government and we will get what I call Cloud Cops and that this is something we can build with limited effort and use effectively towards a safer world.
Every vehicle will have a GPS system installed that will upload data to a secure cloud infrastructure. The system will make use of the smartcard to authenticate the driver (will use an existing system like social security number). The in vehicle embedded systems and integrated electronics will respond to commands from the cloud system.

The Solution: Why is this solution innovative for your company and industry?

There are disparate, unconnected, specific solutions to some of these problems. The solution I propose if implemented currently will be the first of the kind and will really help make the world a safer place

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include your primary activities.

1. An accident takes place, and this integrated system will automatically alert the nearest hospital and rescue services.
2. No more carjacking, no need of installing LoJack and wait for the car to be robbed. The owner of the vehicle will have access to the cloud where he can configure which all users can drive his/her car. Since it is on the cloud it will be accessible from anywhere via the internet.
3. Speeding.. the driver will be warned by the system if he/she exceed speed limits that are determined by the ‘Cloud Cops’. The system will alert the ‘Cloud Cops’ about over speeding, auto tickets can be issued.
4. In needy circumstances the system will allow the ‘Cloud Cops’ to control the speed or get the vehicle to get to a standstill or invoke the immobilizer.
5. Hit and run.. ‘Cloud Cops’ would be able to figure out with the GPS data that which all vehicles were at the crime scene during the incident.
6. Parents can monitor their kids who are being transported by their drivers or school buses, monitor their teenage kids who drive.

ตลาด : คู่แข่งของคุณเป็นใคร? ระบุว่าแต่ละที่จัดการกับปัญหาเดียวกันนี้อย่างไร? เรามีความแตกต่างจากพวกเขาอย่างไร? ความท้าทายใดที่อาจทำให้คู่แข่งเหล่านี้ลอกเลียนแบบการทำงานของเราได้?

LoJack and a few others. Most of these solutions are reactive, the solution proposed here is proactive.

ผลกระทบ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ความเป็นมา : พวกเราอยากรู้เกี่ยวกับโปรเจคและทีมของคุณ ที่มาที่ไป รวมทีมกันได้อย่างไร พบเห็นปัญหาตอนไหน มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงทำ?

In my case, it is not a "aha" moment unfortunately, it is a "oh my god" moment. The n number of crimes that happen, the car bombs, the hit and runs, speed chase is what made me think of this

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

Submitted a ThinkWeek paper at Microsoft which received 3 stars. Need support to give this idea life.

What is your projected impact over the next 1 to 3 years?

In countries like the United States, implementing something like this should be technically feasible already. And this will definitely help reduce the crime rates in this area hugely. In countries like India, we need something like Adhaar to be implemented before this solution can be implemented.

อะไรคืออุปสรรคที่อาจจะขัดขวางความสำเร็จของโปรเจคคุณ? คุณวางแผนจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?

Government red tape. Privacy of citizens. Proper policy framework and maximum automation.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What is the benefit or value you're creating for your business?

How are you leveraging internal resources (funds, time, knowledge, etc.) to support this initiative?

Approximately 100 words left (100 characters).

Expand on your answer, explaining the long-term funding and support plan.

Tell us about your partnerships across your company and externally that are key to your project's success.

Approximately 60 words left (425 characters).

What internal support have you gotten for your project? What kind of push-back have you received?

Approximately 60 words left (425 characters)

"Unlocking the Gates to Health Peer Mentoring Program"

From the “Doing Time” study we have learned that the first three months following release from prison present major challenges for women – including living with unmet health needs, little social support and lack of access to resources. More specifically, our peer researchers explain that the first week after release is an extremely difficult period where strong temptations to use drugs often over rule intentions to stay substance free. To translate this knowledge into action we have partnered with Women in2 Healing, to develop, pilot and evaluate a peer mentoring program.

 • 0 tags
 • 0 followers

Literacy On Site

Literacy On-Site makes literacy easy: it brings tutoring into social programs where low-literacy adults adults already are, and build their tools for success.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Christine

นามสกุล

Spinder

องค์กร

ชื่อองค์กร

Langley Literacy Network (LLN)

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Canada, BC, Langley

Country where this solution is creating social impact

Canada, BC, Langley

Region in BC where your solution creates social impact

Vancouver.

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

เติบโต (โครงการนำร่องของคุณได้เปิดตัวและดำเนินการแล้ว และกำลังจะขยายงาน)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

Which of the following best describes the barrier(s) your solution addresses? Choose up to two

Access, Quality.

The Need: Describe the need for your solution and the size and characteristics of the community(ies) your solution is engaging

Langley is divided between farming, suburban and industrial neighbourhoods. The population of 130,000 hosts fast growing property crime rates and drug problems. There is a substantial gap in Langley between marginalized individuals and the LLN's Community One on One Learning volunteer tutoring program, Langley's only literacy outreach program. COOL successfully engages learners who are highly engaged, but has not reached the much larger group of adults who struggle with prohibitive barriers including substance abuse, the justice system, domestic violence, or status as refugees. Community partners see this struggle, and have asked LLN how they can build the literacy capacity of their estimated annual 315 low-literacy clients to move successfully through their support programs.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

Our community partners identified that many clients' largest barriers to healthy and prosperous lives are their lack of literacy skills. Low literacy still has a social stigma, and addressing it is a massive personal and social undertaking that prevents many from entering literacy coaching. COOL's On-Site project will train front-line social service workers on how to coach marginalized low-literacy adults through communications materials embedded in programs already being undertaken by their clients. Probations staff, domestic violence and substance abuse counsellors, and refugee support workers will be trained to coach clients with basic literacy skills and strategies for use with training documents, impacts statements, forms and written materials they encounter in their family and work environments. This solution builds access via existing trusted relationships, introduces literacy coaching in a safe and familiar environment, and builds a bridge to dedicated literacy tutoring.

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include the primary activities involved in your solution.

On-Site will make literacy training accessible and higher quality by going to where the people who need it, already are. The process:
A. Advisory Group of liaisons from partner agencies direct curriculum scope, working with the project manager, to identify the basic skills needed by their clients. Training modules are developed and agency staff are trained on site.
B. Client Mary, for example, left school in grade 10 when she started using hard drugs. Now 23, she is in a substance abuse recovery program at Langley Community Services Society. Her counselor coaches her how to scan and fill an application for a pre-employment program. With coaching on language development and forming ideas into phrases, she begins a journal of her experiences and aspirations. Mary would like to become a caterer.
C. Agency staff track coaching incidences and content to evaluate the most needed skills and client responses.
D. Advisory Group meet to evaluate first three months of project; direction for adaptation and new modules guides next staff training sessions.
E. Second staff training at month 4. Agency staff have a wider range of literacy tools and skills they can coach their clients with, and can handle a wider range of client needs in the second phase.
F. Mary is accepted into the pre-vocational training program that starts in 6 months. Referred to COOL she is working with a volunteer literacy tutor, reading manuals and volunteering at LCSS' community kitchen.
E. At 9 months, the Advisory Group meets for final evaluation and training modules are adapted for next year's cycle.

The Marketplace: Who are your peers and competitors? Identify others working to address the same needs as you and indicate what sets you apart from them.

No other literacy outreach programs exist in Langley to engage marginalized adults. COOL's success has not been able to reach this client group. Kwantlen Polytechnic University offers advanced adult basic education in Surrey, but Langley community agencies, such as our partners Langley Community Services Society, Ishtar Transition Housing Society, Community Corrections Langley (Probations), are otherwise without tools or expertise in how to coach low-literacy clients effectively through their programs.
Literacy skills are most effectively developed through in-context coaching. On-Site is a uniquely integrated model in which literacy tools will be embedded inside programs that marginalized adults are already taking, so that they become confident with literacy skill development.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ความเป็นมา : พวกเราอยากรู้เกี่ยวกับโปรเจคและทีมของคุณ ที่มาที่ไป รวมทีมกันได้อย่างไร พบเห็นปัญหาตอนไหน มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงทำ?

Reaching highly marginalized low-literacy clients is a challenge, as low-literacy is a deeply personal, often hidden barrier loaded with shame. Admitting to it is very difficult. As the new LLN Literacy Outreach Coordinator meeting front-line agencies active in Langley, a recurring question arose - how can we help clients better succeed who are already low-literacy? The spark came: ‘un-mountain’ the mountain of low-literacy shame. Enable front-line social service workers to integrate literacy coaching as a normal part of personal development programs. Bring literacy support to environments where clients are already comfortable, and introduce coaching into trusted relationships. By coaching social service clients how to read and write for in-program communication materials that address their other barriers such as substance abuse or domestic violence, we can enable them to build the confidence, familiarity and capacity to say 'yes' to dedicated literacy tutoring.

โปรดอธิบายถึงเป้าหมายของโปรเจคที่คุณริเริ่ม; ระบุเป็นข้อๆ ว่าคุณจะทำอะไรให้สำเร็จบ้าง

On-Site aims to equip highly marginalized low-literacy adults with the confidence to take on full literacy instruction, by providing them with basic literacy tools to navigate the social, health, judicial, and educational systems they often become caught in. Empowering the low-literacy social service client is our ultimate goal. This requires a wide spectrum of partners and community support. So our secondary goal is to provide front-line social service workers at a variety of agencies with the skills and tools to coach their low-literacy clients in a way that is effective, normalizing, accessible, integrated, and seamless.

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

LLN's COOL tutoring program has trained over 45 volunteer tutors and graduated over 65 adult learners in 2 years. In developing the On-Site pilot, three large community agencies have turned staff inquiries about the prevalence of low-literacy into new mandates for counselors, social workers and EDs. These partners now recognize how low-literacy manifests, and the wide social impacts it can have - clients being perpetually caught in judicial, substance abuse, violence and poverty systems. Partners now see that literacy is an easily-dissolved barrier if approached in a collaborative, systemic and progressive way. With the model developed, additional agencies are approaching us for training - awareness of literacy coaching as a solution is spreading in Langley. Our base COOL funding from the Ministry of Advanced Education is only enough to train staff in one partner agency. BC Ideas support will enable us to fulfill the pilot goal to train staff in 3 community agencies.

อะไรคือผลกระทบของโปรเจคคุณในอีก 5 ปีข้างหน้า?

In year one, we project coaching over 315 low-literacy clients at our three partner agencies, out of total client bases of 700. We estimate that 40 of these 315 clients will bridge to dedicated literacy tutoring. For some clients, On-Site coaching, a 'brush-up', will be enough to activate their literacy skills.
Maintaining staff practice is key to integration and being effective with clients, so we will focus on ongoing support of in-house expertise. In subsequent years, our goals are to continue supporting our pilot partner agencies and expand training to 2-3 more agencies each year, to a total of 9 agencies over 5 years.
Over 5 years we project to reach over 1500 low-literacy adults with On-Site literacy coaching, and see 140+ adults bridge to dedicated COOL tutoring.

อะไรคืออุปสรรคที่อาจจะขัดขวางความสำเร็จของโปรเจคคุณ? คุณวางแผนจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?

1. High staff turnover due to burnout is common in the social service sector. On-Site will train staff leaders to ensure that literacy knowledge capital has continuity in each agency. Training and support will be modular and ongoing, to build integration and ownership within each agency, and cultivate assimilation of literacy coaching into the organizational culture and strategy.

2. Changes in in-house programming is possible due to external funding changes, so On-Site coaching will focus on fundamental and cross-situation reading, writing, and numeracy tools and skills and not how to navigate documents that are specific to a program or place. Staff coaches will be trained how to apply these skills to typical communication materials.

โปรเจคที่ชนะเลิศเสนอแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและการติดตามความก้าวหน้า โปรดระบุ milestone ตามแผน 6 เดือน เพื่อเริ่มสร้างผลกระทบต่อสังคม

Our 6 month milestone will be to have coached 170 low-literacy clients with literacy skills and tools.

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 6 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Develop training modules, adapt best practices and train front-line and management staff at 3 partner agencies.

ภารกิจที่ 2:

Develop and implement coaching incidence tracking to measure number and qualities of literacy coaching incidences.

ภารกิจที่ 3:

Provide bi-weekly check-ins to ensure agency staff are coaching clients with confidence and good standards.

ตอนนี้คิดให้ใหญ่ขึ้นอีก! ระบุ milestone ตามแผน 12 เดือน

Our 12 month milestone will be that our partner agencies make literacy coaching a permanent part of their program services.

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 12 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Support the partner liaisons in the Advisory Group to ensure they have ownership of the pilot contents and outcomes.

ภารกิจที่ 2:

Evaluate incidence tracking and Advisory Group feedback to ensure staff see the success of their new activities.

ภารกิจที่ 3:

Solicit and gather client feedback stories as measurement of their success, and how they value integrated coaching.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

On-Site is a joint-partnership Train the Trainer pilot. Community Corrections Langley (Probations), Langley Community Services Society, and Ishtar Transition Housing Society all asked the LLN how their staff could support their clients' literacy challenges. Literacy coaching is now included in staff mandates and program scopes; each agency is committing staff for training and staff liaisons to form the project Advisory Group to direct curriculum and evaluation. Kwantlen Polytechnic University staff are offering curriculum support. The LLN provides the training expertise and project management.

Are you currently targeting other specific populations, locations, or markets for your solution? If so, where and why?

Once the On-Site pilot is operational, it will be evaluated, adapted and offered to all Langley NGO and community agencies who work with low-literacy adults. Due to the high need for this resource, LLN is already being approached by more agencies requesting staff training. The model may also be replicated via Decoda Literacy Solutions’ BC-wide networks, where low-cost, concrete and easily deployable models are highly sought after to address the need for community-based, adaptable adult low-literacy education.

สภาพแวดล้อมการทำงานและปัจจัยภายในขององค์กรแบบไหนที่จะช่วยทำให้นวัตกรรมของคุณเกิดขึ้นได้?

The operating environment of this project is one of collaboration, joint ownership, continual feedback, inclusion, adaptability, transparency and progressive development. The Advisory Group's full participation is essential to ensuring that the right curriculum is developed, is applicable, efficient and relevant, and manageable inside already-heavy case loads. Participation in the project requires agreeing to these principles. These principles ensure the development of honest, robust relationships amongst partners that are resilient to inevitable challenges. It also helps ensure that partner staff and the Advisory Group provide robust feedback on the impact of the pilot on their clients, and that the pilot stay focused on the outcomes for clients.

โปรดอธิบายเพิ่มเติมถึง Needs (ความต้องการช่วยเหลือ) หรือ Offers (ข้อเสนอ) ที่คุณได้ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือแนะนำประเภทการสนับสนุนตามรายการที่ยังไม่ค่อยชัดเจน

On-Site is a low-cost solution based in capacity development of both social service workers and social service clients. Most of the resources required are in-kind staff time. Still, basic fees for program facilitators and training support are needed for the model to successfully integrate into agency cultures and mandates.

Restorative Justice: "Unlocking the Gates to Health Peer Mentoring Program"

Women in2 Healing peer mentors will support women being released from prison to address their health and social needs during their first 72 hours after release.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Kelly

นามสกุล

Murphy

องค์กร

ชื่อองค์กร

Unlocking the Gates to Health

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Canada, BC, Vancouver

Country where this solution is creating social impact

Canada, BC

Region in BC where your solution creates social impact

Vancouver, Coast and Mountains, Vancouver Island, Thompson Okanagan, Northern British Columbia, Cariboo Chilcotin Coast, Kootenay Rockies, Columbia Basin.

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

เริ่มต้น (โครงการนำร่องที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

Which of the following best describes the barrier(s) your solution addresses? Choose up to two

Access.

The Need: Describe the need for your solution and the size and characteristics of the community(ies) your solution is engaging

The first three months following release from prison present major challenges for women – including living with unmet health needs, little social support and lack of access to resources. Specifically the first week after release from prison is an extremely difficult period where released women may experience strong temptations to use drugs and these temptations often over rule intentions to stay substance free. Our peer mentoring program will work with 5o women across British Columbia (BC) during the first three days of their release from Provincial Correctional Institutions. The provincial prisons in BC are located in Prince George, Maple Ridge and Surrey.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

The peer mentoring program will train formerly incarcerated women to be peer mentors who will provide practical support and assistance to women coming out of prison to access the supports and resources they need in the first three days upon release from Provincial correctional institutes.In addition to accessing community services, housing, income assistance, etc. women prison leavers will benefit from inspiration and encouragement gained from connecting with Women in2 Healing and its network of formerly incarcerated peers who are now doing well in their communities across British Columbia. By empowering women to empower other women to access resources and connect with their community,we increase the likelihood of women to successfully transition back into their community and become active citizens in their community.

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include the primary activities involved in your solution.

Our peer mentoring program is grounded in and restorative and social justice principles by enhancing women’s reintegration efforts through supportive relationships and encouraging community dialogue, collaboration and capacity-building. The Unlocking the Gates to Health project coordinator will work with the community reintegration people inside the prisons to connect with women inside prison during pre-release planning, and to offer peer support and engagement during the immediate transition days following release from prison.Clients will complete an intake form with the community reintegration person in an effort to highlight the basic needs that will be addressed within the first 72 hours of the woman prison leaver and her mentor. This support and outreach aims to assist transitioning women in accessing the health and social services they need to increase their chances of a successful reintegration. Examples of this support might include: meeting women at the prison gate, accompanying them to the welfare office or AA meetings, assisting them in acquiring safe housing, clothing or a family doctor, etc. Mentors will be provided with training and will be reimbursed for expenses per mentorship.Participants in the peer mentoring program tell us that they feel safe, heard and understood when they are being supported by one of their peers. Peer mentors state that they feel inspired and feel as though they are doing something to give back to their communities.

The Marketplace: Who are your peers and competitors? Identify others working to address the same needs as you and indicate what sets you apart from them.

We recognize that agencies such as Elizabeth Fry Society, M2/W2 Association and L.I.N.C. (Long term inmates now in the community) are also providing support to inmates as they are released into the community. E-Fry and L.I.N.C. are working primarily with federally sentenced women (prison sentences over 2 years) and we will be working with provincially sentenced women (prison sentences under two years). With the exception of L.I.N.C, we are the only organization in the community that employs peer mentors; women with a history in the criminal justice system. There are other contractors that do support women during the reintegration phase ie; M2/W2, Joint Effort and Postive Living Network; the difference is, that we are providing 'Peer' mentors; women with similar criminal justice histories.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ความเป็นมา : พวกเราอยากรู้เกี่ยวกับโปรเจคและทีมของคุณ ที่มาที่ไป รวมทีมกันได้อย่างไร พบเห็นปัญหาตอนไหน มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงทำ?

In 2007 we formed a coalition of women with a criminal justice history called Women in2 Healing. As a result of working on the 'Doing Time' research project, we saw a need to partner with women as they left prison so that we could assist them in meeting their health needs, thereby working toward reducing recidivism. We developed a closed Facebook group and began to dialogue and support each other. Many of our members moved from a life of crime and addiction to being productive members of our communities. We began to see how our ‘victories’ were influencing the lives of other women once they were released from prison. Through monthly meetings and our Facebook group we witness the effect of informal mentorship. I myself have a history of incarceration and was mentored by a peer when I was released in 2007. For five years I have been mentoring women as they are released and am able to witness the profound effects of coming up along side women once they are released from prison.

โปรดอธิบายถึงเป้าหมายของโปรเจคที่คุณริเริ่ม; ระบุเป็นข้อๆ ว่าคุณจะทำอะไรให้สำเร็จบ้าง

Ultimately, we are trying to reduce recidivism; that would be the long term effects of peer mentoring. Initially though, we want to help women find the resources that they need in the community and to walk with them while they do this. We know that the first days out of prison are the most difficult for women and very often they fall back into 'what they know' because of the stressors in the community. Our data from the Doing Time project indicates that women have difficulty accessing doctors and dentists and navigating through the health care system. We believe that if we help them through this process, their unmet health needs will be addressed.We also want our peer mentors to understand the value in giving back to their communities, which also helps to develop character and self esteem.

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

Thus far we have mentored seven women that have been released from the Alouette Correctional Center.Three of these women went to Kelowna. They were escorted to the Greyhound Station in Langley BC by a peer mentor and met at the other end in Kelowna by another mentor.Before these women were released, they completed intake forms that targeted their most immediate health needs. Utilizing the 'Unlocking the Gates to Health' database, the peer mentor in Kelowna was able to research resources so that when she met the women in Kelowna, they could attend to the released woman's health needs.Women were escorted to the probation office, the welfare office, the health clinic and one woman was given furniture.Most recently an illiterate released woman was escorted by a peer mentor from the gates right to her home town in Duncan BC.The difference from other resources in the community is the 'peer' piece.Participants in the program state that they feel safe and heard with their mentors.

อะไรคือผลกระทบของโปรเจคคุณในอีก 5 ปีข้างหน้า?

We plan to mentor 250 women over the next five years. This support and outreach aims to assist transitioning women in accessing the health and social services they need to increase their chances of a successful reintegration and reducing recidivism. If you think about the broad aspect, this support and helping women to believe that they too can have a life outside of crime and addiction, it would have a long term effect on women and housing. We very often help women in the community, get with their families, get into treatment,find safe places to stay off the street.We are helping women to build capacity in their lives; to find jobs, to find homes, to address their health needs. In simplest terms, we walk with women and help them empower themselves to make healthier choices in their lives.

อะไรคืออุปสรรคที่อาจจะขัดขวางความสำเร็จของโปรเจคคุณ? คุณวางแผนจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?

When working as an outside agency and BC Corrections there is always hurdles and hoops to jump through.To date, Corrections is very ambivalant about working with previously incarcerated women as mentors.Most of our referrals to the peer mentoring program have come through our network of Women in2 Healing members that are in contact with women inside the prison.A couple of referrals have come from contracted people working inside the prison to help women with integration.We maintain a diplomatic relationship with Corrections and keep them up to date on the released women into our program. We have held five community forums across the province this year where Corrections staff, community members and members of the health authorities in BC were all invited and attended.

โปรเจคที่ชนะเลิศเสนอแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและการติดตามความก้าวหน้า โปรดระบุ milestone ตามแผน 6 เดือน เพื่อเริ่มสร้างผลกระทบต่อสังคม

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 6 เดือน

ภารกิจที่ 1:

We will mentor 20 women as they are released from the three Provincial Correction Centers in British Columbia

ภารกิจที่ 2:

Mentors will have assisted formally incarcerated women in addressing their unmet health needs and direct to needed resources

ภารกิจที่ 3:

The participants in the peer mentoring program (women being released) will evaluate the program for further development

ตอนนี้คิดให้ใหญ่ขึ้นอีก! ระบุ milestone ตามแผน 12 เดือน

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 12 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Program evaluation will be completed and analysis of how to further develop and implement programming based on participant needs

ภารกิจที่ 2:

Pilot the first support group for women prison leavers and peer mentors in Vancouver.

ภารกิจที่ 3:

Approach individual Health Authorities in BC to obtain sustainable funding for the peer mentoring program

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

We partner with various contractors that are participating in release planning within the three prisons that we are working with.Elizabeth Fry Society provides support services to women involved in or affected by the justice system.Positive Living North provides HIV education and assists with release planning in Prince George.As mentioned earlier, we are constantly working to collaborate closer with Corrections inside the prisons.We work close with many recovery houses,shelters, Ministry of Social Development, lawyers,probation officers and sometimes Crown Counsel to assist in release planning

Are you currently targeting other specific populations, locations, or markets for your solution? If so, where and why?

Currently we work with Provincially incarcerated women. As mentioned earlier, it is women that are serving sentences that are two years and less.We know that this population is particularly under served;Federally incarcerated women receive much more long term support and release planning. It is our intention to eventually pilot this peer mentoring program within the men's Provincial Institutions in BC. Once the programs are established and sustainable in BC, we can then broaden to other provinces in Canada. Our training manual and training videos will be available online.

สภาพแวดล้อมการทำงานและปัจจัยภายในขององค์กรแบบไหนที่จะช่วยทำให้นวัตกรรมของคุณเกิดขึ้นได้?

We are definatly a grass roots organization that was initially started by formally incarcerated women, academics within Universities across Canada and community members that wanted to be involved in assisting incarcerated women. Our board members are some community members but in the name of participatory we are mainly driven by women that were previously incarcerated. When communicate via a closed Facebook group and when decisions are made, they are always put forth to the 200 members of Women in2 Healing. This keeps with the true essence of participatory processes and ensures that our women's needs are heard, not what people outside of our group think that we need. We are offered in kind support from the Women's Health Research Institute at BC Women's Hospital.

โปรดอธิบายเพิ่มเติมถึง Needs (ความต้องการช่วยเหลือ) หรือ Offers (ข้อเสนอ) ที่คุณได้ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือแนะนำประเภทการสนับสนุนตามรายการที่ยังไม่ค่อยชัดเจน

We understand through our research that there is a need; women leaving prison indicated so within the Doing Time Study. We need help on developing a solid plan and sticking to a long range forecast.
Women in 2 Healing can offer much in the way of how to conduct qualitative research, creating websites and navigating through social networking. We are also on board for assisting with event planning

Restorative Justice in Victoria, BC

Restorative justice is a victim-centred, community-focused response to crime that aims to repair the harm done and meet the needs of those affected.

 • 0 tags
 • 0 followers

Preventing, Documenting and Ending Systemic Violence Against Women in Guatemala Through ICT

Justice for my Sister Collective is working to end the systemic violence and murders that go undocumented in Guatemala through Information and Communications Technology.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Andreas

นามสกุล

Schwarz

องค์กร

ชื่อองค์กร

Justice for my Sister Collective

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, CA, Pasadena, Los Angeles County

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

Guatemala, GU, Guatemala City

Age of Innovator

18-34

Gender of Innovator

Female

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

องค์กรเคยได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติไหม? โปรดอธิบาย

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อโปรเจคของคุณ

Preventing, Documenting and Ending Systemic Violence Against Women in Guatemala Through ICT

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

เติบโต (โครงการนำร่องของคุณได้เปิดตัวและดำเนินการแล้ว และกำลังจะขยายงาน)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

Which of the following best describes the barrier(s) your innovation addresses? Choose up to two

Cost, Quality.

ปัญหา : ปัญหาอะไรที่คุณกำลังพยายามแก้ไขอยู่?

The systemic violence and murders against women and girls that go undocumented in Guatemala as well as the debilitating health effects and subsequent economic repercussions that ensue. Women in Guatemala are particularly vulnerable to sexual abuse, domestic violence and/or witnessing abuses due to its three-decade civil war and its deeply patriarchal culture. These victims do not report this violence due to fear, and therefore, silently suffer. Furthermore, economic co-dependency reinforces women to remain in violent relationships. Due to shame, self-deprecation, and lack of education, these women never obtain complete independence from their abuser. This abuse often leads to death.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

The solution is to educate abused women through film, and to provide workshops and follow-up connections through a SMS text messaging service. Through the documentary, Justice for my Sister, and the workshops, victims of abuse initiate the process of personal growth and communal healing with other women in similarly violent relationships. Due to a high level of illiteracy in Guatemala, film is an excellent means to reach a mass audience. The subsequent text messaging service allows for communicating, gathering and sharing information, and organizing at a very basic literate level following the documentary screening. This text message service provides information as to the characteristics of an abusive situation, how to seek assistance, and how to aid other individuals in similar situations.

โมเดล : อธิบายให้ทีมงานเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยยกตัวอย่างวิธีการแก้ไขปัญหาของคุณนั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร รวมถึงกิจกรรมหลักๆ ของโปรเจคคุณ

Our solution makes a difference because women who have viewed the documentary, and utilized the SMS text messaging services, ultimately sought help and left their violent situations.
We previously held screenings of the documentary, Justice for my Sister, and subsequently conducted workshops, co-hosted by non-profit organizations that had a sound rapport within the community. We then collected phone numbers at our community screenings, added them to our listserv, and continually sent blast text messages to all our viewers.
This allows us to continue providing advice, references and resources as reminders that the community is committed to protecting all women. The goal with the text-message based hotline is not only to encourage women to report violence, but also to provoke a sense of communal responsibility.
What happens to one woman sets the tone in the community and fosters a sense of empowerment. Our main resource has been the Oficina Municipal de la Mujer, or the Municipal Women’s Office. We direct our audience members to them if they are located nearby. We have also held meetings and trainings with the police, public prosecutors, and human rights attorneys so that they are aware of our system.

ตลาด : คู่แข่งของคุณเป็นใคร? ระบุว่าแต่ละที่จัดการกับปัญหาเดียวกันนี้อย่างไร? เรามีความแตกต่างจากพวกเขาอย่างไร? ความท้าทายใดที่อาจทำให้คู่แข่งเหล่านี้ลอกเลียนแบบการทำงานของเราได้?

Our peers include women's rights groups, political coalitions, and shelters in Guatemala as well as other agencies (UN Women, Country Embassies) that support and encourage women's rights. As the first organization to offer a text messaging hotline in Latin America, we are able to provide accessible references and offer vastly needed tools and services that advocate on a survivor’s behalf. However, a major challenge to our endeavors is obtaining the limited resources that are available to fund our projects. Consequently, we find ourselves competing for the same revenue as our peers and partners.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What solution(s) does your initiative address to better the lives of girls and women by leveraging technology? (select all applicable)

Access to education/training, Access to economic opportunity, Policy change/advocacy.

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

We currently have 500 subscribers on our Text Messaging listserv. We have received two reports of attempted murder by a husband to his wife. Several other inquiries are requesting information on where to go to report sexual violence and how to leave an abusive relationship. We generally send one or two messages per month. The response to our blast texting is extremely positive, and subscribers respond with the local colloquial phrase, “a huevo!”
Furthermore, and most importantly, we have engendered trust within the community by having local prosecutors and police attend our screenings and workshops. Their presence within a welcoming environment is crucial in a climate in which the general public distrusts authorities and thus results in yet another obstacle to reporting violence.

What is your projected impact over the next 1-3 years?

Our projected impact over the next three years is to empower women to take control of their lives as well as to educate the population and communally endeavor to end gender-based violence. We hope to see implementation of new laws and less impunity to these iniquitous crimes from our educational trainings. Furthermore, we are anticipating that our project will create a template for other organizations; particularly organizations that utilize popular educational and alternative means to reach out to undeserved populations. Our partner has already launched similar text message-based helplines and hotlines in Ghana, Haiti and several Asian countries.

อะไรคืออุปสรรคที่อาจจะขัดขวางความสำเร็จของโปรเจคคุณ? คุณวางแผนจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?

One potential barrier is funding operators for our text messaging service and providing them with a safe location to operate. Due to the fact that most violence against women occurs at nighttime, most operators work through the night; therefore, commuting to and from a central office can be very dangerous. To overcome this obstacle, we hope to secure a centralized office in Guatemala as well as provide security guards and transportation to safeguard our operators leaving work. In order to obtain funding, we will continue to apply for grants and appropriate this important expense in future budgets.

โปรเจคที่ชนะเลิศเสนอแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและการติดตามความก้าวหน้า โปรดระบุ milestone ตามแผน 6 เดือน เพื่อเริ่มสร้างผลกระทบต่อสังคม

To have a fully functional system and safe operating location for our text messaging service in Guatemala City.

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 6 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Vastly promote our texting initiative, and make aware our campaign through film screening, brochures and word of mouth.

ภารกิจที่ 2:

Research a safe location within Guatemala City, and complete the necessary logistical steps to procure an office.

ภารกิจที่ 3:

Hire full time staff to work as operators of our texting initiative.

ตอนนี้คิดให้ใหญ่ขึ้นอีก! ระบุ milestone ตามแผน 12 เดือน

To open a bakery in order to provide economic sustainability to women that have left abusive relationships.

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 12 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Launch a mini-campaign to provide references on economic sustainability and how women can be viable entrepreneurs.

ภารกิจที่ 2:

Develop comic book strips, due to high illiteracy, to serve as resources to empower women and educate them on micro financing.

ภารกิจที่ 3:

Establish a core group of women that have utilized and succeeded in our services and trainings to kick start this initiative.

ความเป็นมา : พวกเราอยากรู้เกี่ยวกับโปรเจคและทีมของคุณ ที่มาที่ไป รวมทีมกันได้อย่างไร พบเห็นปัญหาตอนไหน มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงทำ?

This project began as a documentary film, Justice for my Sister, which witnessed the struggle of a Guatemalan woman seeking accountability for her sister's killer. Kimberly Bautista and her film crew followed the story throughout the entire process, witnessing and experiencing a continued number of setbacks and disappointments. This case resulted in one of the very few convictions in this past decade largely due to the main character’s determination and courage. During production of the film, Kimberly received continuous death threats and warnings about the content of her work. Sadly, a few months into filming, she was subject to a home invasion, raped, and robbed of all her camera equipment. Afterwards, she realized that the documentary was a fragment of a larger inclusive epidemic. She immediately developed Justice for my Sister Collective to expose, and ultimately work to end, the impunity of systemic gender-based violence that is afflicted on the women of Guatemala.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

Survivors Connect is one of Justice for my Sister Collective’s closest partner. Survivors Connect uses information and communication technology (ICTs) to empower survivors and grassroots movements against the trauma of slavery, trafficking and violence. We also have partnerships with East Los Angeles Women’s Center (ELAWC) that have helped screen our film as well as the National Day Laborer Organizing Network. Lastly, we have worked closely with the Oficina Municipal de Mujer in Guatemala to obtain resources.

โปรดอธิบายเพิ่มเติมถึง Needs (ความต้องการช่วยเหลือ) หรือ Offers (ข้อเสนอ) ที่คุณได้ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือแนะนำประเภทการสนับสนุนตามรายการที่ยังไม่ค่อยชัดเจน

We are in need of pro-bono counsel in order to assist with the logistics and legality of procuring offices in Guatemala. We will also need resources to hire and train individuals to work as operators for our initiative. Lastly, we are hoping to collaborate with other human rights organizations and extend our campaign to more remote areas of Guatemala.

From Riot to Restoration:Vancouver Restorative Justice Initiative

Our solution is to make Restorative Justice a viable and preferred option for dealing with conflict and offenses committed in Vancouver, B.C., and Canada.

 • 0 tags
 • 1 ผู้ติดตาม
Project

Journey Beyond Abuse

Journey Beyond Abuse: Mediation Services for Victims and Offenders in Violent Relationships are an underutilized option for resolving conflict between partners

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Christine

นามสกุล

Schwarz

องค์กร

ชื่อองค์กร

South Okanagan Victim Assistance Society

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Canada, BC, Penticton

Country where this solution is creating social impact

Canada, BC, Penticton and Area

Region in BC where your solution creates social impact

Thompson Okanagan.

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

แนวคิด (คุณกำลังจะเปิดตัว)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

Which of the following best describes the barrier(s) your solution addresses? Choose up to two

Cost, Quality.

The Need: Describe the need for your solution and the size and characteristics of the community(ies) your solution is engaging

While traditional violence prevention and intervention programs serve a purpose, they have not been effective at ending or preventing violence in relatioships completely. Time and time again, clients at our agency who are victims of abuse or assault, return with more abuse issues at a later time. Individual counselling and court accompaniment are important pieces for someone who has been traumatized by abuse or assault. However, these pieces only address part of the dynamics. Also the court system does not provide the victim a voice to express what she/he truly has experienced, not to mention control over the outcome of the proceedings. As a result the victim is retraumatized by the court system. This hardly represents access to justice. Offenders are not being heard effectively either.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

We propose to include victim-offender mediation services, in the interventions available to our clients, victims and offenders of relationship violence. It is our believe that a strong solution to violence in relatioship prevention will include mediation services "to maximize victim safety and choice, and create opportunities for offenders to reflect on their actions and make new choices" (Edwards, A. and Haslett, J. 2012)
As clients enter our Victim Assistance Program or our Men's Counselling or Women's Counselling program the worker will assess if the client's situation is suitable for victim offender mediation. The option will then be introduced to the client with detailed explanations and descriptions of what mediation will entail. The ultimate goal in these mediation session will be an increase in the victim's safety.

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include the primary activities involved in your solution.

When a person who has experienced abuse approaches our agency for services, we will outline all the options for service available to her or him. Together with the intake worker the client will then choose if she/he wants to engage in a mediation session with the offender. This may happen after the court case is closed or while the parties are on a peace bond.
If the client(s) are deemed appropriate candidates and willing to engage in mediation sessions, both will receive pre-mediation preparation possibly by two co-mediators, which will outline the mediation process to them, their responsibilities and general possible outcomes.
Once the parties are engaged in the mediation process, the mediator(s) will assess if victim and offender can meet in the same room. If not the sessions will take place separately. The victim will have a chance to make her/his opening statement outlining her/his position. After taking in the victim's opening statement, the offender will have her/his turn to make her/his opening statement. Opening statements will include the parties' positions and their version of what happened. The mediator will then carefully move the parties from discussing positions to discussing their interests and specifically their shared interests: safety, acceptance, and possibly forgiveness.

The Marketplace: Who are your peers and competitors? Identify others working to address the same needs as you and indicate what sets you apart from them.

SOVAS is the only community-based Victim Assistance program in the South Okanagan. There are two lawyers in the area who offer mediation services, but not victim offender mediation. As far as we are aware, there is no service for victim offender mediation in violent relationships in the area.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ความเป็นมา : พวกเราอยากรู้เกี่ยวกับโปรเจคและทีมของคุณ ที่มาที่ไป รวมทีมกันได้อย่างไร พบเห็นปัญหาตอนไหน มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงทำ?

Historically victim offender mediation in violent relationships has been deemed inappropriate with no exceptions. However, in a course of mediation, which I took as part of my MSW, I found some, albeit very few, articles supporting the idea under certain circumstances. The most compelling case I came across was about a woman whose son was killed by a man who was subsequently jailed. After many counselling sessions for both the mother and the offender, they met with two mediators. The mediation session brought some closure to the mother, as she had many questions which could not be addressed through the court process. The offender was able to take direct responsibility for the horrific crime. Working at SOVAS I witness over and over how victims and offenders are ill served by our justice system. Having read more about mediation services for victims and offenders, I feel strongly about providing mediation as oan option to our clients on their journey beyond abuse.

โปรดอธิบายถึงเป้าหมายของโปรเจคที่คุณริเริ่ม; ระบุเป็นข้อๆ ว่าคุณจะทำอะไรให้สำเร็จบ้าง

Through offering mediation services to victims and offenders who are or were in violent relationships with each other, we are hoping to provide a long-term solution to interpersonal conflict. The main goal is to increase the victim's safety. Through a better vehicle for conflict resolution we are not proposing to work towards reconciliation, but to at least achieve some resolution. The victim's opportunity to be heard and the offender's taking responsibility of his/her actions will result in a long-term change in both. The victim will be able to move on and the offender will have identified his shortcomings and may want to address them. In the long run this will result in a decreased number of repeat offences.

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

At this point we are at the "idea" stage of offering mediation services. However, staff and board are in discussion of how this may work for clients and the agency and the community at large. Thus far, we have had only positive feedback.

อะไรคือผลกระทบของโปรเจคคุณในอีก 5 ปีข้างหน้า?

We foresee fewer incidents of violence in relationships for those who receive mediation services. This will result in few court cases and hence fewer costs to the justice system.

อะไรคืออุปสรรคที่อาจจะขัดขวางความสำเร็จของโปรเจคคุณ? คุณวางแผนจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?

Cost is a major barrier. Mediation is not covered through Legal Aid for victims and offenders. At this point victims and offenders have to pay for the service out of their own pockets. Funding for this program is crucial.
Lack of training for mediators for this specific field. It is my understanding that victim offender mediation in violent relationships requires special training due to the power imbalance between the two parties. Our mediator would have to have special training preparing him/her for the specific needs of victim offender mediation.

โปรเจคที่ชนะเลิศเสนอแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและการติดตามความก้าวหน้า โปรดระบุ milestone ตามแผน 6 เดือน เพื่อเริ่มสร้างผลกระทบต่อสังคม

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 6 เดือน

ภารกิจที่ 1:

A trained mediator will be providing mediation services to clients of SOVAS.

ภารกิจที่ 2:

Victims and offenders have higher satisfaction with process and outcome of the services they receive.

ภารกิจที่ 3:

Victims and offenders are less likely to return with further offences to SOVAS, RCMP, Crown or other agencies.

ตอนนี้คิดให้ใหญ่ขึ้นอีก! ระบุ milestone ตามแผน 12 เดือน

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 12 เดือน

ภารกิจที่ 1:

The community at large recognizes the value of mediation for victims and offenders and referrals for the program increase.

ภารกิจที่ 2:

Victims and offenders increasingly opt for mediation services.

ภารกิจที่ 3:

Violence in relationships decreases as frequent re-offenders are able to take responsibility and work on changing.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

SOVAS is a founding member of the Violence In Relationships Committee, which is comprised of more than 30 agencies in the South Okanagan Similkameen. Many projects have been supported by this committee spearheaded by SOVAS. This committee has functioned as a catapult for projects such as Change for Good, a counselling program for men who want to change their abusive behaviour patterns.

Are you currently targeting other specific populations, locations, or markets for your solution? If so, where and why?

Not at this time. We are considering the Law Foundation of BC Small Grants in the Fall 2012.

สภาพแวดล้อมการทำงานและปัจจัยภายในขององค์กรแบบไหนที่จะช่วยทำให้นวัตกรรมของคุณเกิดขึ้นได้?

SOVAS already provides services to clients who are victims of relationship violence and abuse. Our clients would be served better by offering additional services. A Board of Directors meets every month and oversees all programs and projects with monthly reports from staff.

โปรดอธิบายเพิ่มเติมถึง Needs (ความต้องการช่วยเหลือ) หรือ Offers (ข้อเสนอ) ที่คุณได้ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือแนะนำประเภทการสนับสนุนตามรายการที่ยังไม่ค่อยชัดเจน

Project

คุณได้เลือกส่งโครงการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลล่าสุดของโครงการคุณได้ที่: Restorative Justice in Victoria, BC.

Restorative Justice in Victoria, BC

Restorative justice is a victim-centred, community-focused response to crime that aims to repair the harm done and meet the needs of those affected.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Shanna

นามสกุล

Grant-Warmald

องค์กร

ชื่อองค์กร

Victoria Restorative Justice Society

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Canada, BC, Victoria

Country where this solution is creating social impact

Canada, BC, Victoria and Esquimalt

Region in BC where your solution creates social impact

Vancouver Island.

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

ก่อตั้งเป็นองค์กร (ผ่านลำดับต่างๆก่อนหน้านี้และได้ทดสอบผลความสำเร็จแล้ว)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

Which of the following best describes the barrier(s) your solution addresses? Choose up to two

Access, Cost.

The Need: Describe the need for your solution and the size and characteristics of the community(ies) your solution is engaging

Right now, BC's criminal justice system (CJS) is suffering. It is financially and intellectually inaccessible to most people who need it, and excludes victims and the community. It is solely punitive, which is costly and is proven to be an ineffective approach to reducing crime. Victims and offenders are typically among the most vulnerable people in society, and the CJS rarely meets their needs. Victims typically need closure, healing and understanding, and to regain control over their lives. Offenders typically need to have more involvement in their communities and know what resources are available for them (e.g. mental health/addictions treatment, etc.). Regarding the size of the community our solution engages, nearly everyone has been a victim/offender, and we all belong to a community.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

Restorative justice (RJ) is a process to involve those who have a stake in a specific offence and to collectively identify and address harms, needs and obligations, in order put things as right as possible. Basically we bring together victims, offenders and the community (when appropriate and safe) to discuss what happened and what do we do now. It puts victims, offenders and the community at the forefront of responding to crime and empowers them by giving them a voice and creating concrete, meaningful ways the offender make amends. It is a much more simple and straightforward process than the current system and is all about real, direct accountability and community restoration (rather than lawyers speaking for offenders and communities being torn apart). RJ is a rigorous process for offenders while still treating everyone with respect. It is completely voluntary and is delivered by professionally trained facilitators. It can be used as diversion or independently from the legal system.

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include the primary activities involved in your solution.

A case we did in 2012 began with an adult male who was driving a motorcycle when he was struck by an SUV. The driver was distracted by a cell phone and ran a red light. The man did not initially appear to be seriously injured but died days later in hospital. The driver (an adult female, mother of a young daughter and first-time offender) was charged with dangerous driving causing death. The victim's family had a strong desire to meet her, but because the criminal trial was underway, she was forbidden by her lawyers to speak to them. The family approached us about meeting with the woman. After multiple meetings with everyone (individually), spending months preparing them and finally determining that each of them was ready, we facilitated a two-day dialogue to go over what happened, celebrate the life of the victim and come up with an agreement on how the offender could give something back to the family and community at large. Some of the agreement terms were a commitment to further driver education to improve the offender’s driving skills, planting a tree in the victim’s memory, a commitment to volunteer work with an organization the victim had been involved with, and a letter-writing campaign to raise awareness. The feedback we received from everyone was outstanding: the victim's family and friends said it brought them closure, healing, understanding and a sense of relief. The offender also expressed the sense of relief and closure it brought her, and she was grateful for the chance to know what kind of person the victim was and share her perspective on the incident.

The Marketplace: Who are your peers and competitors? Identify others working to address the same needs as you and indicate what sets you apart from them.

Our peers and competitors include the criminal justice system (specifically police and the courts)as well as other restorative justice agencies in BC, although we are a tight community and do not see each other as competition. Restorative justice agencies are typically established according to police jurisdictions so nobody competes for referrals, and we are very supportive of each other succeeding. (In fact, we are part of an umbrella organization called the Vancouver Island Regional Restorative Justice Association.) The criminal justice system aims to identify and punish offenders, which is very different from what restorative justice aims to do, so we feel that no other organizations are working to address the same needs as us. We are a strong, established agency with proven success.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ความเป็นมา : พวกเราอยากรู้เกี่ยวกับโปรเจคและทีมของคุณ ที่มาที่ไป รวมทีมกันได้อย่างไร พบเห็นปัญหาตอนไหน มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงทำ?

The four founders of our organization were (and still are) all part of a restorative justice (RJ) discussion group in a minimum security prison called William Head Institution just outside of Victoria, BC. After many discussions with inmates and community members about the shortcomings of the current criminal justice system, as well as the potential of RJ to overcome those shortcomings and bring together communities after crime occurred, the four of them wanted to see it in action. In 2002 they created a community organization dedicated to advocating for restorative justice. Over the next few years, they built up a strong foundation in the community, then collaborated with the Victoria Police and Crown Counsel to begin receiving referrals in 2006 and 2008, respectively. From there, we have expanded and now receive referrals from other community partners such as the University of Victoria, the Insurance Corporation of British Columbia, and local middle schools in Victoria and Esquimalt.

โปรดอธิบายถึงเป้าหมายของโปรเจคที่คุณริเริ่ม; ระบุเป็นข้อๆ ว่าคุณจะทำอะไรให้สำเร็จบ้าง

Our organization's goals are to:
-Empower victims by providing them an opportunity to have a voice and ask questions, as well as gain closure and healing after crime
-Get restitution (financial and symbolic) for victims from offenders
-Reduce offenders' criminal behavior by identifying their needs and referring them to appropriate community resources (e.g. counseling, mental health/addictions treatment, having them volunteer, etc.)
-Build strong and healthy community relationships
-Promote civic engagement
-Educate the public about restorative justice

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

We are confident that we are achieving our goals based on the feedback we receive from evaluations.
2011 results:
-90% of victims stated they were satisfied or very satisfied, and 92% would recommend RJ to someone else
-100% of police were satisfied or very satisfied
-92% of offenders were satisfied or very satisfied
2012 results:
-100% of victims & community members and 95% of offenders strongly agreed or agreed that they were satisfied and felt RJ properly addressed the harm done

An example of our impact is a case we facilitated involving the family and friends of a motorist who was killed by a driver distracted by a cell phone, and the woman who hit him. The case went through court as well, but the system prevented the family and offender from ever speaking, which they all desperately wanted to do. Our agency brought them together to celebrate the life of the victim and get answers to what happened. The meeting spanned two days and everyone had amazing feedback after.

อะไรคือผลกระทบของโปรเจคคุณในอีก 5 ปีข้างหน้า?

VRJS continues to grow in terms of the number of referrals we receive, our referral sources, our community partners and our annual budget. Over the next five years we hope to reach more victims every year, offer more advanced training to our volunteers and staff, and educate more police, Crown prosecutors, teachers and community members about the option of restorative justice.

อะไรคืออุปสรรคที่อาจจะขัดขวางความสำเร็จของโปรเจคคุณ? คุณวางแผนจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?

Our most significant issues at this time are 1) most people have not heard about restorative justice, and 2) lack of funding/grants that are not project-based with strict limitations on how the money can be spent (ie there aren't many grants for core funding out there). To overcome the first barrier, we plan to continue to do a great deal of public education about the philosophy and practices associated with restorative justice through free presentations, workshops, and training at minimal cost. We will also redo our orientation project for new police recruits. To overcome the second, we plan to research and apply for more grants, hold more fundraisers, and delve into the possibility of corporate sponsorship. We will also build on our approach to solicit individual donations.

โปรเจคที่ชนะเลิศเสนอแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและการติดตามความก้าวหน้า โปรดระบุ milestone ตามแผน 6 เดือน เพื่อเริ่มสร้างผลกระทบต่อสังคม

Our six-month milestone would be to develop and deliver a more in-depth training for our volunteers to better meet client needs

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 6 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Develop training materials

ภารกิจที่ 2:

Recruit new volunteers from diverse backgrounds

ภารกิจที่ 3:

Prepare three to four trainers (from multiple restorative justice agencies) to deliver the training

ตอนนี้คิดให้ใหญ่ขึ้นอีก! ระบุ milestone ตามแผน 12 เดือน

Receive at least 80 referrals

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 12 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Maintain good relationships with our referral sources by engaging them in ongoing education and communication.

ภารกิจที่ 2:

Conduct ongoing evaluation and write a report on our success to provide to the community and our referral sources.

ภารกิจที่ 3:

Hold a meeting with our primary referral sources (police and Crown) to provide education about our organization and services.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

VRJS is thrilled to have community partners throughout Vancouver Island and on the mainland. In Victoria, we have partnered with agencies such as the Cool Aid Society, Community Micro-Lending, the Victoria Immigrant and Refugee Centre Society, Ross Place Retirement Residence, South Island Wellness Centre, West Bay Auto Sales, Volunteer Victoria, the University of Victoria, Camosun College and North Shore Restorative Justice. We are also part of the Vancouver Island Regional Restorative Justice Group, a collective of RJ agencies advocating for RJ and sharing resources and best practices.

Are you currently targeting other specific populations, locations, or markets for your solution? If so, where and why?

Restorative justice is an option for anyone affected by crime or other wrongdoings, which is a large number of people. Because it is a victim-centred process, we will be constantly trying to educate the public, police and Crown about how it can be beneficial for victims. Our two staff members are currently instructing an online course for police in Canada about restorative justice, which is in its first cycle and will repeat in September 2012 for another.

สภาพแวดล้อมการทำงานและปัจจัยภายในขององค์กรแบบไหนที่จะช่วยทำให้นวัตกรรมของคุณเกิดขึ้นได้?

We pride ourselves on the great working relationships we all have with one another as well as our community partners. The board is incredibly helpful and active, and the volunteers are extremely dedicated and generous with their time and effort. The two staff members often joke that they spend more time together than apart. All of us are extremely grateful to work with such a driven and well-run organization that feels like a community in itself. With a great deal of support from the Victoria Police Department and Crown Counsel, our agency continues to get stronger and not only work towards our existing goals, but also have the capacity to dream of bigger ones. We are often told that we are one of the most advanced and established restorative justice agencies in the province.

โปรดอธิบายเพิ่มเติมถึง Needs (ความต้องการช่วยเหลือ) หรือ Offers (ข้อเสนอ) ที่คุณได้ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือแนะนำประเภทการสนับสนุนตามรายการที่ยังไม่ค่อยชัดเจน

We would really appreciate any assistance with fundraising/investment, finding skilled volunteers, marketing ourselves better and spreading out to the public, and analyzing our evaluation data. We're happy to help others however we can.
An additional resource we could really use is graphic design and website building/maintenance - our website could really use a makeover!

Project

คุณได้เลือกส่งโครงการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลล่าสุดของโครงการคุณได้ที่: From Riot to Restoration:Vancouver Restorative Justice Initiative.

From Riot to Restoration: The Vancouver Restorative Justice Initiative

Our solution is to make Restorative Justice a viable and preferred option for dealing with conflict and offenses committed in Vancouver, B.C., and Canada.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

frank

นามสกุล

tester

องค์กร

ชื่อองค์กร

Vancouver Association for Restorative Justice

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Canada, BC, Vancouver

Country where this solution is creating social impact

Canada, BC, Vancouver

Region in BC where your solution creates social impact

Vancouver.

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

แนวคิด (คุณกำลังจะเปิดตัว)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

Which of the following best describes the barrier(s) your solution addresses? Choose up to two

Cost, Equity.

The Need: Describe the need for your solution and the size and characteristics of the community(ies) your solution is engaging

The Vancouver hockey riots of June 2011 left an indelible mark on the City of Vancouver. Many participants (over 200 cases) were young people with no previous criminal record. Their actions left many others - young people working for downtown businesses and citizens from all walks of life (hundreds of people)- traumatized; their material and psychological interests severely affected. The limits of the court system in dealing with these cases have been recognized by Crown prosecutors, the Vancouver Police Department and representatives of the Downtown Business Improvement Association; all of whom have been working with the Vancouver Association for Restorative Justice (VARJ) in developing an alternative/parallel process for dealing with those accused and those affected.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

The Vancouver Association for Restorative Justice (VARJ), with community support, is proposing to use Restorative Justice(RJ) processes to address the behaviour of offenders and the needs victims. RJ does not necessarily replace the criminal justice system. It aims to restore the offender to the community by bringing the offender and those affected together in a process designed to put the offender in touch with his or her behaviour, its genesis and consequences and the impact on others. It works toward restitution, growth and change. RJ is a well-established, thoroughly researched and effective approach to dealing with the kind of offenses committed during the Vancouver hockey riots. Many citizens of Vancouver, based on letters to the editor, etc., are disillusioned with the ability of the justice system to effectively deal with these cases. We propose to pilot an alternative RJ process, with the support of a wide range of community interests.

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include the primary activities involved in your solution.

Peter broke into London Drugs. Fueled by alcohol and urged on by other young people, he smashed glass cases and stole digital cameras while youthful employees, barricaded inside a glass-walled office, watched in horror as their workplace was trashed. They feared for their own safety. Peter, 19, had never done anything like this before.

Restorative justice processes require the voluntary participation of the offender and those affected. (1) Practitioners meet separately with both parties to prepare them for a face-to-face conference in which both parties will explain what they did and how they were affected. This process usually requires a number of sessions. (2) Participants are prepared to explain what they did; offering insight into their behaviour in terms of preexisting attitudes, values, sensibilities, socialization, lived experience, etc. Victims are helped to express their feelings; the impact that someone's actions had upon them and how their lives were affected. Both parties are helped to think about meaningful reparations and resolutions. (3) The parties, with 'supporting Others' are brought together in a conference to communicate in a manner designed to facilitate understanding, leading to restitution, apologies and ongoing commitments to address factors contributing to the offense. (4) The offender makes restitution and commits him or herself to addressing his or her behaviour. Restitution can involve payments, community service, speaking publicly to other youth, adults, etc. Restitution can involve actions and commitments that last for years.

The Marketplace: Who are your peers and competitors? Identify others working to address the same needs as you and indicate what sets you apart from them.

There are no competitors in this process. We have, however, many peers including others in neighbouring municipalities who, unlike the City of Vancouver, have established successful RJ programmes. We have the support of the Office of the Attorney General, BC, The Ministry of Justice, the City of Vancouver, the Downtown Business Improvement Association, the Vancouver Police Department, the Crown Prosecutor's Office, The Center for Restorative Justice, Simon Fraser University and the School of Social Work, UBC, and many Vancouver residents. Furthermore, we ultimately intend to extend this initiative to deal with other social problems in the city including bullying in the school system and disputes brought to the attention of staff of the city's neighbourhood houses and community centers.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ความเป็นมา : พวกเราอยากรู้เกี่ยวกับโปรเจคและทีมของคุณ ที่มาที่ไป รวมทีมกันได้อย่างไร พบเห็นปัญหาตอนไหน มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงทำ?

Unlike surrounding jurisdictions, Vancouver has no active restorative justice program. In 2006, the City of Vancouver's Family Court/Youth Justice Committee realized this and set out to do something about it. The Vancouver Association for Restorative Justice was created to promote knowledge about and the practice of restorative justice in Vancouver. Having held informative and interesting information meetings and public events for years, committee members recognized that the hockey riots of 2011 presented VARJ with an opportunity to demonstrate the effectiveness of restorative justice in a way and with regard to an event that has attracted national attention. We have an opportunity to catch the minds and imagination of people willing to think critically and creatively about justice and justice issues, coast to coast by focusing on its use in dealing with the riots as well as other important issues for the citizens of Vancouver and Canadians, coast to coast.

โปรดอธิบายถึงเป้าหมายของโปรเจคที่คุณริเริ่ม; ระบุเป็นข้อๆ ว่าคุณจะทำอะไรให้สำเร็จบ้าง

The goal of our Restorative Justice Demonstration project is to show how the principles and practices of restorative justice can be applied in Vancouver as a parallel process to meet needs of victims, offenders and affected communities that the criminal justice system was never designed to address. We are currently designing an RJ project in consultation with Crown Counsel and Police that will accept a fixed number of referred cases where both the victims and (first-time) offenders have voluntarily welcomed the opportunity to participate. The process will be documented and evaluated by a team from Simon Fraser University's Centre for RJ which will include a cost-benefit analysis in comparison to the cost of a full criminal process; and recommendations for continuing if warranted.

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

After a full year of volunteer effort to attract interest in our goals, we have been able to engage a core group of key decision-makers within the justice system to form an advisory committee to refine our design proposal and work on implementation details

อะไรคือผลกระทบของโปรเจคคุณในอีก 5 ปีข้างหน้า?

Over the next five years we expect to provide sufficient evidence that an RJ process can be implemented in Vancouver; expect to have implemented an ongoing RJ program with stable funding; expanded the educational component of RJ to cover other contexts where the need for such approaches has been identified including human rights enforcement and anti-bullying programs. On local and national scale we will enhance public understanding of and respect for the scope and limitations of the formal, adversarial systems (e.g. criminal; family; administrative tribunals) for addressing alleged transgressions. In Vancouver, we expect some measurable cost reductions from the diversion of first offenders. Victims will be heard and Vancouver will establish itself as a role model for the practice of RJ.

อะไรคืออุปสรรคที่อาจจะขัดขวางความสำเร็จของโปรเจคคุณ? คุณวางแผนจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?

With the currently strong support now emerging from the key authorities with the discretion to make referrals to an RJ process; and their active engagement with us in designing the details of our demonstration project, the only major barrier is start-up funding. We are currently in the process of estimating the cost per case and the number of cases which we will want to include in the project.

โปรเจคที่ชนะเลิศเสนอแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและการติดตามความก้าวหน้า โปรดระบุ milestone ตามแผน 6 เดือน เพื่อเริ่มสร้างผลกระทบต่อสังคม

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 6 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Complete the project design and implementation plan for the Vancouver RJ Demonstration Project

ภารกิจที่ 2:

Secure sufficient funding to support the retention of RJ practitioners, evaluation researchers and coordinator

ภารกิจที่ 3:

Set up project administration to retain needed personnel and oversee project managment

ตอนนี้คิดให้ใหญ่ขึ้นอีก! ระบุ milestone ตามแผน 12 เดือน

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 12 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Complete project documentation, evaluation and recommendations for converting to an ongoing RJ program

ภารกิจที่ 2:

Secure funding sources for an ongoing RJ program

ภารกิจที่ 3:

Open the eligibility criteria to include offender referrals at any stage from investigation through prosecution & disposition

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

We have strong partnerships to make this project work. They include
Crown Counsel for BC, the office of the Vancouver police in charge of the investigation team preparing information for Crown Counsel, a senior representative of the BC Ministry of Justice,the Director of Simon Fraser University's Centre for Restorative Justice, the Dean of the Anglican Christ Church Cathedral in downtown Vancouver, the Executive Director of the Downtown Vancouver Business Improvement Association and the UBC School of Social Work, as well as representatives from many other organizations in the city.

Are you currently targeting other specific populations, locations, or markets for your solution? If so, where and why?

There is considerable talk about RJ in British Columbia, Canada and internationally. RJ is currently being practiced in some jurisdications. It deserves more attention. We recently hosted a former advisor to the British Government who is using RJ to deal with recent London riots. We intend to model RJ in Vancouver and actively use our experience to promote, in the next 3 years, RJ throughout BC and across the country. Our group includes individuals with solid reputations as lecturers, speakers and facilitators. We know how to use media, lobby and promote a concept whose time has come.

สภาพแวดล้อมการทำงานและปัจจัยภายในขององค์กรแบบไหนที่จะช่วยทำให้นวัตกรรมของคุณเกิดขึ้นได้?

We get along - simply put. Our board and associates are a congenial, energetic, diverse and enthusiastic group. We have a president, vice-president, administrator, treasurer and committee chairs. We work well together. We have a wide range of experience and expertise. We respect one another. Our group dynamics are excellent. We socialize together and support and attend other and related events in which each of us are involved. We create committees to deal with oppotunities, needs as they arise, and to accomplish our objectives. We have an excellent administrator who keeps all our records; minutes, legal documents, papers and articles relevant to our work. We are effective because we are energized. We practice - as well as promote - the principles of restorative justice.

โปรดอธิบายเพิ่มเติมถึง Needs (ความต้องการช่วยเหลือ) หรือ Offers (ข้อเสนอ) ที่คุณได้ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือแนะนำประเภทการสนับสนุนตามรายการที่ยังไม่ค่อยชัดเจน

We are open to collaborating with and accepting into VARJ others whose skills may compliment or duplicate those we already have. We are willing to share our experience and expertise with others. We are an organization of professionals as well as lay persons with a wealth of experience. Our greatest need is funding to put into practice a model for RJ in the city of Vancouver - and beyond.

Project

คุณได้เลือกส่งโครงการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลล่าสุดของโครงการคุณได้ที่: Women's Safety on Highway 16, Northern BC.

Women's Safety on Highway 16, Northern BC

Approximately 20 words left (160 characters).

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Brenda

นามสกุล

Wilsin

องค์กร

ชื่อองค์กร

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Canada, BC

Country where this solution is creating social impact

Canada, BC

Region in BC where your solution creates social impact

Northern British Columbia.

องค์กรของคุณเป็น:

ไม่จดทะเบียน

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

แนวคิด (คุณกำลังจะเปิดตัว)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

Which of the following best describes the barrier(s) your solution addresses? Choose up to two

Access, Equity.

The Need: Describe the need for your solution and the size and characteristics of the community(ies) your solution is engaging

There have been many women that have gone missing on the Highway of Tears, Highway 16 from Prince George to Prince Rupert. Despite numerous conferences and provincial commission inquiries, women's safety along the highway is at risk.

วิธีการแก้ไข : วิธีการแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร? โปรดระบุให้ละเอียด!

Brenda and Matilda Wilson are social advocates for women's safety along the highway. The mother/daughter team have spoken at numerous workshops and conferences around the province to raise awareness of Ramona Wilson who disappeared 18 years ago. Brenda Wilson would like to implement safety solutions, give talks about the disappearance of her sister and educate young women in particular who still choose to engage in hitchhiking along the highway.

The Model: Walk us through a specific example of how your solution makes a difference; include the primary activities involved in your solution.

Despite government inquiries and conferences, no solutions have been implemented across the highway to prevent people from participating in hitchhiking. Each community has some billboards in honour of women who have gone missing, yet no safety check-ins or regional educational outreach has ever been implemented. Brenda hopes to create a network of families who have been impacted by missing women along Highway 16 in Northern BC. Her and her mother are strong advocates of creating hope and healing for families, Aboriginal and Non-Aboriginal who have experienced tragedy.

The Marketplace: Who are your peers and competitors? Identify others working to address the same needs as you and indicate what sets you apart from them.

There are several other organizations trying to create awareness of the Highway of Tears. Often these organizations are at odds with one another due to lack of funding. Brenda and her mother have advocated on their own, without financial support of any organization, to tell Ramona's story and to honour her memory in the hopes that safety measures be implemented to prevent women from hitchhiking and risking their lives.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ความเป็นมา : พวกเราอยากรู้เกี่ยวกับโปรเจคและทีมของคุณ ที่มาที่ไป รวมทีมกันได้อย่างไร พบเห็นปัญหาตอนไหน มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงทำ?

When Brenda and Matilda got the attention of the provincial commissioner who held an inquiry over many months to look into missing women in BC. Brenda spoke at a hearing in front of the commissioner, sharing her story of how her sister went missing. Brenda and her family were moved by other women speaking up and sharing stories related to missing loved ones.

โปรดอธิบายถึงเป้าหมายของโปรเจคที่คุณริเริ่ม; ระบุเป็นข้อๆ ว่าคุณจะทำอะไรให้สำเร็จบ้าง

We are trying to bring awareness to the general public and all levels of government. We are advocates and speak up to share our story so that others will do the same and move towards healing.

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

Bringing more awareness to levels of government to missing women along Highway 16 in Northern BC. We have been assisting others in various communities along the highway to share their stories with the media and with other families.

อะไรคือผลกระทบของโปรเจคคุณในอีก 5 ปีข้างหน้า?

We want to reach more geographically isolated communities, share our story in the hope others will have the courage to share their stories and move towards healing and advocacy.

อะไรคืออุปสรรคที่อาจจะขัดขวางความสำเร็จของโปรเจคคุณ? คุณวางแผนจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?

Funding is an issue as we need financial support to reach as many communities in Northern BC that have reported loved ones that have gone missing on the highway. Try to find continual funding for a specific service organization that we are involved in that focuses on building a network of advocates, families, healers, grief counsellors and others in order to find justice and personal peace.

โปรเจคที่ชนะเลิศเสนอแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและการติดตามความก้าวหน้า โปรดระบุ milestone ตามแผน 6 เดือน เพื่อเริ่มสร้างผลกระทบต่อสังคม

Travelling to four remote communities that have not been reached along the Highway 16 (Kitwanga,Gitsegukla, Fort Babine,Tachet)

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 6 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Identify funding

ภารกิจที่ 2:

Make contact with families

ภารกิจที่ 3:

Arrange appropriate meeting space with appropriate supports

ตอนนี้คิดให้ใหญ่ขึ้นอีก! ระบุ milestone ตามแผน 12 เดือน

To have a network in place;a website where families could find information about events related to missing women along highway

โปรดระบุ 3 ภารกิจหลักที่จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อไปให้ถึงตามแผน 12 เดือน

ภารกิจที่ 1:

Research families whereabouts and contact them

ภารกิจที่ 2:

Getting the website developed- need for web designer

ภารกิจที่ 3:

Develop the billboards/ posters that need to be in each community with website address

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

We have partnered with Northern Society for Domestic Peace, Carrier-Sekani Family Services, Dze L'Kant Friendship Centre, Ending Violence Association, K'san Society.

Are you currently targeting other specific populations, locations, or markets for your solution? If so, where and why?

สภาพแวดล้อมการทำงานและปัจจัยภายในขององค์กรแบบไหนที่จะช่วยทำให้นวัตกรรมของคุณเกิดขึ้นได้?

โปรดอธิบายเพิ่มเติมถึง Needs (ความต้องการช่วยเหลือ) หรือ Offers (ข้อเสนอ) ที่คุณได้ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือแนะนำประเภทการสนับสนุนตามรายการที่ยังไม่ค่อยชัดเจน

Financial support is the most important need currently.

Vancouver Association for Restorative Justice

สถานที่

Vancouver
Canada
49° 15' 28.7748" N, 123° 5' 42.6156" W

 

The mission of the Vancouver Association of Restorative Justice is:

UTE Villabona

Using an alternative prison model, which immerses prisoners in an education environment that teaches skills and more importantly values such as empathy and kindness, Faustino has created micro-societies that enable inmates to learn to live as they would outside the prison walls. A key aspect of this model has been to radically reformulate the roles of the two largest groups involved in prison life, guards and inmates.

 • 2 tags
 • 2 followers

Texas: Doing Something Right

Transforming inmates into entrepreneurs in Texas — and saving millions of tax dollars

Texas has been the center of a swirl of controversy lately in two very different arenas: the state’s enthusiastic embrace of the death penalty, and Republican frontrunner Rick Perry’s touted track record of job creation. Perry’s history of job creation has come under fire from numerous critics, as well as a new study revealing that Texas’s poverty levels rank the second highest in the nation.

But deep in the heart of Texas, there’s a promising light for real job creation — and for bringing positive change to the criminal justice system.

Zabatak: the anti-crime, anti-corruption initiative

People are doing the change or at least contributing largely to it. It’s the power of people.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Abbas

นามสกุล

Ibrahim

URL ของ Twitter

URL ของ Facebook

องค์กร

ชื่อองค์กร

Zabatak

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Egypt, QHR

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

Egypt, QHR

องค์กรของคุณเป็น:

ไม่จดทะเบียน

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อ

Zabatak: the anti-crime, anti-corruption initiative

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

เติบโต (โครงการนำร่องของคุณได้เปิดตัวและดำเนินการแล้ว และกำลังจะขยายงาน)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

ความจำเป็น: อธิบายว่าแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณจำเป็นอย่างไร รวมถึงขนาด/พลวัตของชุมชนที่คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

After the events of Egypt 25th of Jan revolution, it has become normal to witness crime incidents on daily basis. Some were rumors and some were true. The people perception of their country has improved and it’s only through collective work that we are able to achieve the desired change. Our country still suffers from corruption that’s spreading likee cancer. We believe that if we worked together as we did in the revolution days we can change everything. The collaborative efforts and the accumulating change is the key. Everybody contributes to the bigger picture of change

Currently we are targeting people with mobile/Internet connections but soon enough we will enable the service for every average citizen.

แนวทางแก้ไขปัญหา: โปรดอธิบายว่าแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณนำเสนออะไรและมีนวัตกรรมอย่างไร คุณจะทำอย่างไรเพื่อนำแนวทางแก้ไขปัญหาไปถึงมือผู้ใช้และผู้ได้รับประโยชน์ ให้อธิบายอย่างเฉพาะเจาะจง!

We as a group of youth started this project to collect information form people in the streets. Our main focus is to provide a tool and an easy method for positive people to reports incidents that happens everywhere and these incidents are neglected all over the time. The aim of this initiative is to empower the average citizen through the usage of technology namely crowdsource reporting and interactive mapping.

The solution offers reporting crimes from any place in Egypt using PC or a mobile device, the user needs to enter a title, location on map, description of what happened, time, date and any other resources such as photos of videos which raises the credibility of the report.
On the other side users can view reported crimes, description and ranked on map view or list view to get enough information about how and when this crime happened.
Users can also specify a location to get alerts from such as their city or neighborhood. Recently we launched a blog in which we give people advices in how to protect themselves depending on data from analysed reports.

รูปแบบ: อธิบายให้เราทราบด้วยการยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงว่าแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณจะสร้างสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างไรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่างๆ

In a regular street, a lady is walking and suddenly a thief with a motorcycle took here bag and number of people are present on the same location. A man was able to see the criminal face features and another one was able to memorize this motorcycle number. A smart-phone holder was able to take his picture and maybe another one was able to film the whole accident. Each one holds a piece of information which is very important for the lady and for the police. The first person who saw the criminal face maybe late for work and can't give the lady the information he knows. The one who has the criminal picture maybe in a moving car and he will late post it on facebook to share with friends. Every witness will use the information he holds in not a proper way. If we were able to collect these pieces of information in one place, we will be able to create a useful information that will help us bringing the lady's bag and catch the thief. And this is what Zabatak aims at. We provide online and mobile service to collect information about crime and corruption from people and locate the information on Egypt Map.

With these information we can warn each other and locate crimes spots on the map.

Zabatak is not only asking people to report anything wrong they see but we want people to help fixing what annoys them too. They can propose solution and vote on it and we as Zabatak team take these solution and give it to people on charge to apply them.

ตลาดเป้าหมาย: ใครคือเพื่อนและคู่แข่งของคุณ

So far we have no competitors. Moreover, we are cooperating with any entity interested in fighting crime and corruption.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เรื่องราวการก่อตั้ง: เราอยากฟัง “แรงบันดาลใจ” ของคุณ เชิญแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่ผู้ก่อตั้งมองเห็นถึงศักยภาพของแนวทางแก้ไขปัญหานี้ในการเปลี่ยนแปลงโลก

During the revolution, the police existence became virtually non-existent and people had to defend their own properties and also the public properties as well. And to make things even worse, Egypt suffered from high crime rate after the mass escape of prisoners during the 25 of jan Revolution so we decided to help people by assisting them in reporting crimes easily using new technologies such as mobile phones and Internet applications we established Zabatak website and developed mobile applications to allow reporting from any place. Zabatak is now working as a website to raise awareness against different forms of crimes and corruption, and to warn people from visiting suspicious places.

ระบุถึงผลกระทบต่อสังคมจนถึงปัจจุบันของแนวทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งในแง่ความลึกและขอบเขต

Our social impact and theory of change model are based on these assumptions:

We believe If people have more info about corruption and crime where they live or work, it will lead to better measurements for lessen exposure

We believe If people could report anything they see wrong and find something in return, they will feel safer and have better sense of security

We believe If people report everything wrong they see, it will be easier to generate transparent statistics and the governments wont be able to claim something that’s not happening or vice verse.

We provide a service for people to report anything wrong they see ranging from organized crimes, bribe to normal day-to-day issues like street and transportation problems.

Many people are using our services mostly for viewing reports near where they live or work. We only have 2 reported cases that the lost items where recovered using our website.

We are measuring our success with number of website visits, number of reports and Facebook likes. After 6 months of operation we achieved 60,000 visit, 600 reports and 5 likes.

โครงการของคุณจะส่งผลกระทบอย่างไรภายใน 1-5 ปีจากนี้ แนวคิดของคุณนำมาทำซ้ำได้หรือไม่ ถ้าได้ ทำอย่างไร

The ideal way we think about this is that we shall be able to detect problems by people through their reports, monitor the resolution through analysis of the flow and actually trying to prevent it from happening again through cooperation and integration with government, NGOs, Media and Companies and through forming social pressure.

We believe that when people work together they can make a difference and that’s what we are trying to educate the people. Corrupted people will have less better chances to operate since everybody is watching. Drivers on streets will follow driving rules for fear that they might be caught on camera.
We believe that in 1-5 years we will be able to eliminate corruption and crime to a non-noticeable level and replicate our idea in neighbour couturiers

ผลงานที่ชนะการประกวดต้องนำเสนอแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบุว่าจะบรรลุความสำเร็จและสร้างความเติบโตได้อย่างไร ให้ระบุถึงจุดชี้วัดความคืบหน้าทุกๆ 6 เดือนในการขยายผลกระทบของโครงการของคุณ

Provide a channel from people-to-government and people-to-people to report instantly and anonymously.

งาน

ภารกิจที่ 1:

Publish the service

ภารกิจที่ 2:

Mobility

ภารกิจที่ 3:

Co-operate with government

คราวนี้ ให้คิดการใหญ่! ให้ระบุถึงจุดชี้วัดความคืบหน้าในแง่ผลกระทบระยะ 12 เดือน

Expand and Replicate

งาน

ภารกิจที่ 1:

Expand the focus

ภารกิจที่ 2:

Create a free standalone solution

ภารกิจที่ 3:

Replicate to neighbour couturiers

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณมีจำนวนเท่าใด ตัวเลขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของคุณ เราแค่ต้องการทราบว่านวัตกรรมของคุณอยู่ในขั้นใดในปัจจุบัน

มากกว่า 10,000

อันดับต่อไป ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณในอีกสามปีข้างหน้าจะมีจำนวนเท่าใด โปรดประเมินให้สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ก็สูงพอที่คุณจะพยายามไปให้ถึง!

มากกว่า 10,000

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ให้อธิบายถึงโครงสร้างของบริษัท โครงการ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ

ไม่แสวงกำไร

มีอุปสรรคใดบ้างที่คอยขัดขวางความสำเร็จของโครงการของคุณจนถึงปัจจุบัน คุณวางแผนจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และอุปสรรคอื่นๆ อย่างไรในขณะที่คุณขยายแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณออกไป

We are a group of youth with limited financial resources and experience. However some individuals and NGOs believes in our cause and supporting us to drive the change.

คุณเห็นว่าภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในทศวรรษหน้า แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไร

While the previous regime has put massive restrictions upon information, we embody the value of democratization of information; the right of people to know what’s happening, when and where. Zabatak is motivated by the same concept; provide people with the right tools and they will make the change.
Also, Social media is changing the way we work and communicate and as of 25th of Jan revolution. Some call it Facebook revolution but we prefer IT revolution because IT enable people to cross the barriers that the governments draw around themselves.

ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเสมอไป หากแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณไม่สามารถคืบหน้าต่อไปในอีก 2 ปีนับจากนี้ คุณคิดว่าจะสำรวจหาวิธีการอื่นใดในการปรับใช้แนวความคิดนี้

what other applications of the idea could you explore? :
Our main idea it to fight crime and corruption by providing a channel from people-to-people and people-to-government. It we failed to make the government cooperate, we will stick with people-to-people and maybe people-to-NOGs to fix people needs.

โปรดขยายความคำตอบของคุณ โดยอธิบายว่าคุณจะระดมเงินทุนในระยะยาวอย่างไร

We will use many business models to sustain our project:
-Google Ads model
-Subscription model for people interested in specific information, and people who want information on the go.
-Selling statistical data to media while maintaining user privacy

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

Incubator: Tahrir2 is all about doubling the energy of the youth and getting their ideas to the second step.. We try to lower the risk on entrepreneurs while offering an environment for them to interact with each others and get tutored by top notch mentors, and yah.. we keep it fun while they build their Empire.

Media Sponsor: Age of Science Society is a non-partisan, non-religious, non-political, non-profit civil association aimed at better areas of knowledge, culture and modern science.

ประเภทของทีมงาน (พนักงาน อาสาสมัคร ฯลฯ) ที่ช่วยสร้างความมั่นใจว่าคุณจะไปถึงจุดชี้วัดการเติบโตที่ระบุไว้ในหัวข้อ ผลกระทบต่อสังคมได้

We all part-timers and university students volunteers. We are currently 15 members but we are planning to grow to 30 after 2 quarters. Every member contributes with 1-2 hours a day.

Changemaker คือพื้นที่สำหรับการร่วมแรงร่วมใจและการสนับสนุน โปรดระบุว่าคุณต้องการทรัพยากรใดบ้างจากชุมชนเพื่อขยายและสร้างความยั่งยืนให้แนวคิดริเริ่มของคุณต่อไป

เงินลงทุน, ทรัพยากรบุคคล/ผู้มีความรู้ความสามารถ, การตลาด/สื่อ, การให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าตอบแทน (กฎหมาย การเงิน ฯลฯ), การให้คำปรึกษา.

โปรดระบุทรัพยากรที่คุณอาจเสนอหรือให้การสนับสนุนแก่แนวคิดริเริ่มอื่นๆ [เลือกทุกข้อที่ใช่]

ทรัพยากรบุคคล/ผู้มีความรู้ความสามารถ, การวิจัย/สารสนเทศ, ความร่วมมือ/การสร้างเครือข่าย, นวัตกรรม/แนวคิด.

โปรดอธิบายโดยละเอียดถึงความต้องการหรือข้อเสนอที่คุณกล่าวถึงข้างต้น และ/หรือแนะนำการสนับสนุนประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

สรุป

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

อธิบายด้วยประโยคสั้นๆ เพียง 1-2 ประโยคเกี่ยวกับบริษัท โครงการ บริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ

Zabatak is an initiative aims at fighting corruption and seeking to empower average citizen through sharing information.

ระบุว่านวัตกรรมในแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร โดยอธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1-2 ประโยค

People are doing the change or at least contributing largely to it. It’s the power of people.

Ritratti (o si muore): A Multimedia Way to Portrait Change in Italy

We use a science-based operating model in order to anticipate the consequences of how the media is used to point change.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Jonathan

นามสกุล

Zenti

URL ของ Twitter

http://twitter.com/#!/suoniquotidiani

องค์กร

ชื่อองค์กร

SUONI QUOTIDIANI

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Italy, VR

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

Italy, VR

องค์กรของคุณเป็น:

ไม่จดทะเบียน

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อ

Ritratti (o si muore): A Multimedia Way to Portrait Change in Italy

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

มั่นคง (คุณได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

ความจำเป็น: อธิบายว่าแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณจำเป็นอย่างไร รวมถึงขนาด/พลวัตของชุมชนที่คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

Since the 60s the media in Italy has been strongly linked to the objectives of the market economy. The use of the media with respect to this goal triggers side effects that have a strong impact within the social fabric in which the media is involved. For example, the parameters used in marketing, the spread of news about a particular conflict (i.e. the news story of a murder), increases attention and then consequently the "sales". However there isn't a space in marketing to suggest a solution for that conflict. Suoni Quotidiani intends to propose a new way to use media that could create a vision for a sustainable reality through change. To do this, Suoni Quotidiani bases its work on a theoretical idea that social reality is not ontologically defined, but it is built according to the “speeches” that people/society make to describe it. Therefore, also the “speeches” that are disseminated by the media have an impact on how people represent a news story or a conflict, deciding either to condemn it or build on this and create a new way to understand what has happened. The project “Ritratti (o si muore)"[Portraits (or you die)] develops on a national level.

แนวทางแก้ไขปัญหา: โปรดอธิบายว่าแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณนำเสนออะไรและมีนวัตกรรมอย่างไร คุณจะทำอย่างไรเพื่อนำแนวทางแก้ไขปัญหาไปถึงมือผู้ใช้และผู้ได้รับประโยชน์ ให้อธิบายอย่างเฉพาะเจาะจง!

The 'Portraits' project consists of a gallery of 52 multimedia portraits, monographic biographies uploaded on Suoni Quotidiani website every week for a year.
Http://www.suoniquotidiani.it/ritratti/
The portraits use audio, video and photography. They are disseminated through the web (podcasts), radio and live shows. The 52 documentaries produce a 'portrait' of Italy through the description of its own particulars.
The project is innovative because it promotes a use of media that allows interaction and dialogue between people. The innovation is not only related to the pioneering technology in media but mainly to the pioneering of the methodology of the “use” of the media: the media is therefore used both to deliver content in the most efficient way but also to build a dialogue. The new objective of this project is to promote a use of media that is a service to a community and towards change.
Suoni Quotidiani proposes the project as a working tool that is open to the recipients that are directly involved. These people can become portraits, suggest portraits, organise live shows, spread the content on the web, and participate in the debates that follow the live shows.

รูปแบบ: อธิบายให้เราทราบด้วยการยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงว่าแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณจะสร้างสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างไรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่างๆ

Paola, portrait 03, is the mother of a girl who was beaten to death by her partner. Her story was told across the most important national media, boosting viewing numbers thanks to the tragedy that was shown. Paola distanced herself from the media because as she said, “the media ruined my story”. Thanks to the working model, it was possible for Paola to take back her story and tell it in her own words. Therefore the death of her daughter wasn't just a 'tragedy', but became an important tool of support for the assistance of victims of domestic violence. On reading Paola's portrait, the University of Psychology, Padua, asked her to participate in a lecture to share her journey with the students. The way the lecture was organised meant that a student contacted Paola telling her that she too was a victim of violence (by her boyfriend). Paola then went to Suoni Quotidiani to deal with helping this student.
The traditional way to use the media generated on one side an increase in viewers, but on the other side a rage and distancing of Paola. The method of Suoni Quotidiani on the other hand, allowed Paola to build her portrait and regain possession of her story and to become an instrument of change for other victims of domestic violence.

ตลาดเป้าหมาย: ใครคือเพื่อนและคู่แข่งของคุณ

There are no other organisations in Italy that have the objective of promoting change and that use a working model that allows this to happen. The theoretical ideas that are the basis of the working model eliminate the idea of 'competition' because all the realities of the social fabric cooperate in generating change. Even those that could appear to be competitors become resources because they contribute to the construction of reality. The working model itself has the tools to be efficient. The only thing that can reduce its efficiency would be the lack of precision in the application of the working model.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เรื่องราวการก่อตั้ง: เราอยากฟัง “แรงบันดาลใจ” ของคุณ เชิญแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่ผู้ก่อตั้งมองเห็นถึงศักยภาพของแนวทางแก้ไขปัญหานี้ในการเปลี่ยนแปลงโลก

On different occasions it was possible to verify its efficiency. Here are the main ones: during a live show of 'Portraits' we presented the Lucia Castellano's portrait, director of the experimental prison in Bollate, Milan. For many years Lucia researched and applied the use of restorative justice. In the portrait she describes her work, her relationship with the guards and prisoners, and her idea of punishment as an opportunity. At the end of the show we were approached a couple that introduced themselves to us as “Andrea and Anna”. Andrea told us that that he was in prison for a year. Both told us that they never found a way to speak about that experience. Andrea and Anna were on the first row during the live show and could compare the portrait with their own experience. During the dialogue Andrea and Anna suggested to us to produce a documentary on the prison experience with their help. This potential work could become for Andrea and Anna a tool to find a way to speak about that experience. This kind of efficiency happens every time and with different people because the working model allows for the generation of dialogue.

ระบุถึงผลกระทบต่อสังคมจนถึงปัจจุบันของแนวทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งในแง่ความลึกและขอบเขต

The social intervention campaigns structured according to the marketing rules aim to arrive at the most people possible but they don't have the tools to monitor their effects. The SQ working model allows you to continuously monitor the changes produced. This works mainly on the individual. The objective is not to immediately reach large numbers but to take care of a situation recognised by the people involved as “critical” turning it into a positive.
The management of the change goes through “assuming responsibility”. The users themselves ask to be involved in the process and propose to start other changes. Our working model is capable of starting a “chain reaction” ( in terms of “chemical bonds”). Managing the bonds allows a large scale efficiency that is still verifiable and manageable.

โครงการของคุณจะส่งผลกระทบอย่างไรภายใน 1-5 ปีจากนี้ แนวคิดของคุณนำมาทำซ้ำได้หรือไม่ ถ้าได้ ทำอย่างไร

Portraits has a construction phase which will last another year, to be followed by another year of distribution. In these two years the links and connections that have sprung up will not become a project by the author anymore but a project managed by the users themselves who have benefited.
The structure of Portraits is replicable because it is based on a business model applicable to any context. In order for someone to replicate it, it is necessary beforehand to analyse the context and to have theoretical and practical training on the working model.

ผลงานที่ชนะการประกวดต้องนำเสนอแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบุว่าจะบรรลุความสำเร็จและสร้างความเติบโตได้อย่างไร ให้ระบุถึงจุดชี้วัดความคืบหน้าทุกๆ 6 เดือนในการขยายผลกระทบของโครงการของคุณ

Conclusion of the production stage of the project.

งาน

ภารกิจที่ 1:

Produce all the portraits.

ภารกิจที่ 2:

Publish the portraits that haven't yet been published.

ภารกิจที่ 3:

Diffuse the project and plan new activities.

คราวนี้ ให้คิดการใหญ่! ให้ระบุถึงจุดชี้วัดความคืบหน้าในแง่ผลกระทบระยะ 12 เดือน

Diffuse the project and plan new activities.

งาน

ภารกิจที่ 1:

Disseminating the project through the live shows.

ภารกิจที่ 2:

Take stock of the budget and the "changes" generated.

ภารกิจที่ 3:

Plan new projects on the basis of the results obtained.

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณมีจำนวนเท่าใด ตัวเลขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของคุณ เราแค่ต้องการทราบว่านวัตกรรมของคุณอยู่ในขั้นใดในปัจจุบัน

101 - 1,000

อันดับต่อไป ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณในอีกสามปีข้างหน้าจะมีจำนวนเท่าใด โปรดประเมินให้สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ก็สูงพอที่คุณจะพยายามไปให้ถึง!

1001‐10,000

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ให้อธิบายถึงโครงสร้างของบริษัท โครงการ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ

ไฮบริด

มีอุปสรรคใดบ้างที่คอยขัดขวางความสำเร็จของโครงการของคุณจนถึงปัจจุบัน คุณวางแผนจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และอุปสรรคอื่นๆ อย่างไรในขณะที่คุณขยายแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณออกไป

The obstacles encountered to date are attributable to the lack of investment by Italy in the field of culture and the western socio-political-economic framework that has eliminated the idea of the future as a possibility. For these reasons we were unable to find an investor who supported a long-term project.
Since we haven't received the investments originally planned, we made the project more streamlined and affordable without having to effect the quality of the proposal. So we invented an "economy of portraits" that supports the project through live performances and merchandising, courses in schools, concessions under license to radio and television, etc. In addition, the quality of work that we propose has generated new job opportunities for the authors of 'Portraits'.

คุณเห็นว่าภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในทศวรรษหน้า แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไร

The historical progression in information technology is constantly accelerating. Just think how cutting edge an ipod seemed 10 years ago and how it has now been overtaken by the iphone, ipad and other means of consumption. For this reason, keeping in mind that we are working in the business of change, Suoni Quotidiani uses a working model that defines HOW you use the media regardless of the medium. Once the operator has formatted the operating model as long as you update the latest technology you can ensure its effectiveness.

ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเสมอไป หากแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณไม่สามารถคืบหน้าต่อไปในอีก 2 ปีนับจากนี้ คุณคิดว่าจะสำรวจหาวิธีการอื่นใดในการปรับใช้แนวความคิดนี้

The theory that is referred to helps to anticipate and manage the risks and possible 'failures' of the project, both from an efficiency and an economic point of view.
Therefore if over the next 2 years the growth process of the project will not proceed as hoped, the solution will be to redraw the strategic lines in order to reach the objectives. The working model is the tool for reading the changes and understanding in which direction to go. External monitoring will tell us in which direction to go and what were the mistakes made.

โปรดขยายความคำตอบของคุณ โดยอธิบายว่าคุณจะระดมเงินทุนในระยะยาวอย่างไร

Individuals: the initial capital investment comes from members of Suoni Quotidiani.
Customers: merchandising.
Other: courses in schools, publishing initiative at the end of the project.
There is a publishing house interested in publishing the portraits. The interactions generated by the project have also brought new opportunities for profit.

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

Audiodoc – Italian Association of Audiodocumentary authors. Audiodoc provides Suoni Quotidiani with technical and promotional support. http://www.audiodoc.it
Redattore Sociale – Information/newspaper agency. Redattore Sociale promotes the project and single portraits. It publishes them as news. Http://www.redattoresociale.it/
Department of Applied Psychology, University of Padua. Scientific advisors of Suoni Quotidiani.
http://dpa.psy.unipd.it/it/

ประเภทของทีมงาน (พนักงาน อาสาสมัคร ฯลฯ) ที่ช่วยสร้างความมั่นใจว่าคุณจะไปถึงจุดชี้วัดการเติบโตที่ระบุไว้ในหัวข้อ ผลกระทบต่อสังคมได้

Portraits' is built on a model that involves interaction between 4 team members (project manager, planning manager, production manager, and manager of fruition). Other resources can be identified depending on the medium used for each portrait. All the resources are qualified in the media field and in the social intervention field.

Changemaker คือพื้นที่สำหรับการร่วมแรงร่วมใจและการสนับสนุน โปรดระบุว่าคุณต้องการทรัพยากรใดบ้างจากชุมชนเพื่อขยายและสร้างความยั่งยืนให้แนวคิดริเริ่มของคุณต่อไป

เงินลงทุน, การวิจัย/สารสนเทศ, ความร่วมมือ/การสร้างเครือข่าย, การให้คำปรึกษา.

โปรดระบุทรัพยากรที่คุณอาจเสนอหรือให้การสนับสนุนแก่แนวคิดริเริ่มอื่นๆ [เลือกทุกข้อที่ใช่]

ทรัพยากรบุคคล/ผู้มีความรู้ความสามารถ, การตลาด/สื่อ, การวิจัย/สารสนเทศ, ความร่วมมือ/การสร้างเครือข่าย, นวัตกรรม/แนวคิด.

โปรดอธิบายโดยละเอียดถึงความต้องการหรือข้อเสนอที่คุณกล่าวถึงข้างต้น และ/หรือแนะนำการสนับสนุนประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

Suoni Quotidiani need to build a larger and more interactive network for the dissemination of the project.
Suoni Quotidiani offers a business model that allows you to plan effective interventions in the media, to evaluate the effectiveness of interventions in a scientific manner and to train in the area of 'social communication'.

สรุป

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

อธิบายด้วยประโยคสั้นๆ เพียง 1-2 ประโยคเกี่ยวกับบริษัท โครงการ บริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ

We are an association of professionals from the world of social media that uses media as a tool to generate and manage change.

ระบุว่านวัตกรรมในแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร โดยอธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1-2 ประโยค

We use a science-based operating model in order to anticipate the consequences of how the media is used to point change.

Texas Observer Next Generation Leaders

สถานที่

Austin, TX
United States
30° 15' 31.6404" N, 97° 48' 28.494" W

The Texas Democracy Foundation Next Generation Leaders initiative enlists Texans under the age of 40 from diverse geographic, ethnic and socio-economic backgrounds to help set the agenda for the dissemination of top-notch investigative journalism and progressive ideas. The Next Gen group will conduct research and pursue community projects to connect Texas citizens to progressive ideas that promote social justice and equality. Next Generation Leaders will build statewide momentum around ideas that will make a real difference in the lives of millions of working Texans.

Pambazuka News

สถานที่

N/A
South Africa
30° 41' 52.7856" S, 23° 59' 38.274" E

Through the voices of the peoples of Africa and the global South, Pambazuka Press and Pambazuka News disseminate analysis and debate on the struggle for freedom and justice.

Zambian Economist

สถานที่

N/A
Zambia
14° 4' 29.6472" S, 27° 46' 53.1768" E

A non-partisan platform for exchanging ideas on the many issues facing Zambia.

Empowering local communities in Belarus to control local authorities through mapping

We are creating a pool of self-sustainable experts who will assist the Belarusian civic society in making the issues transparent

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Alaksiej

นามสกุล

Lavoncyk

URL ของ Twitter

URL ของ Facebook

facebook.com/vasileuski

องค์กร

ชื่อองค์กร

Linking Media

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Belarus, MI

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

Belarus, XX

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อ

Empowering local communities in Belarus to control local authorities through mapping

แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้:

ขยายขนาด (ขั้นต่อไปจะเป็นการขยายผลไปสู่ระดับภูมิภาคหรือแม้แต่ในระดับโลก)

คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ยังอยู่ในระยะที่เป็นแนวคิด แต่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

ความจำเป็น: อธิบายว่าแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณจำเป็นอย่างไร รวมถึงขนาด/พลวัตของชุมชนที่คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

Belarus is the country characterized by two rends: absence of control of the authorities by the people and comparatively well-developed and cheap Internet access (5000 000 of 10 mln people having access to the broadband 3G or landline Internet). At the same moment, the local communities have no influence on the authorities using established institutions: the parliamentary, presidential and local elections are recognized as falsified by the international community, the independent MPs almost never make into the parliament or the local authorities, the MPs who make into these institutions are avoiding reporting and holding account in front of their constituencies. The official way of communication to the "elected" authorities - through the official letters - is very slow and he answers frequently turn out to be too formal and uniformative. The courts are known to the human rights defenders to pass politically-biased judgements, with at least 40 political prisoners serving their terms. The quantity of acquitive verdicts is less than 1% while i other countries this share may be as high as 20%; the civil society as no control over the courts, prisons, appointed MPs and mayors.

แนวทางแก้ไขปัญหา: โปรดอธิบายว่าแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณนำเสนออะไรและมีนวัตกรรมอย่างไร คุณจะทำอย่างไรเพื่อนำแนวทางแก้ไขปัญหาไปถึงมือผู้ใช้และผู้ได้รับประโยชน์ ให้อธิบายอย่างเฉพาะเจาะจง!

The authorities in Belarus are afraid of publicity. E.g. the desire of the Ministry of Justice to suspend the licenses of lawyers protecting the independent candidates for presidency had been averted to by the public reaction to the news after four other lawyers protecting people imprisoned for political reasons have had their licenses void. The mapping of the electoral violations using Ushahidi-based platform electby.org in 2010 has contributed to understanding the scope of violations and to recognizing these elections as falsified by the international community. The public reaction to the police building barricades using the cars with people in it to stop the speeding drivers has led to the guilty verdict for the policemen having endangered the lives of people in this form. The report of Ales Michalevic, the former candidate to the presidential elections-2010, about the tortures in the KGB prison, has resulted in the suspension of the tortures. The report of the human rights defenders that the equipments confiscated from the independent media and activists are not being returned for a year and more has resulted in police starting returning the equipment. The negative publicity about moving the residents of one of the central streets to the city outskirts for the reasons of the street reconstruction without public discussion made the authorities dismiss these plans Thus, once the violations of the uncontrollable authorities in Belarus are brought to the public attention, thee violations are being stopped.

รูปแบบ: อธิบายให้เราทราบด้วยการยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงว่าแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณจะสร้างสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างไรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่างๆ

Belarusian citizens have no access to the public space in order to communicate their issues properly, nor there is dialogue with the Belarusian authorities for the reasons explained above. Internet remains the only free space which is comparatively uncontrolled, although sporadic attempts to ban certain services are undertaken in the days public events (demonstrations) are due. There are more than 1400 000 broadband connections in the country, with more than 5000 000 people, or 54% of the population, having access to it.
Mapping using Ushahidi or Google Maps API permits collecting the agregated information on certain issues which scope otherwise is difficult to measure. E.g. the electby.org platform created for the past elections has permitted to aggregate more than 600 cases of election legislature violations by the authorities; the evidence submitted has supported the notion that the election committees in Belarus has in 80-90% of cases permitted no observation over counting the submitted ballots; in five cases, an evidence had been submitted that the ballots had not been counted at all and prearranged figures in favour of the acting president had been put into the commission protocols. This has not influenced the authorities and the election results had not been reconsidered - however this has contributed towards acknowledging these elections as falsified and unfair ad contributed towards taking the decision to impose sanctions on the regime acting personalia. The opposition people understood the scope of falsifications and the fact that they are not a marginal group.

ตลาดเป้าหมาย: ใครคือเพื่อนและคู่แข่งของคุณ

We offer to: 1. create a task force of Belarusian technical and social media specialists who will be able to deploy mapping tools and promote them and received information through the social networks to gain the maximum impact; 2. to promote this task force as the group of specialists which can quickly deploy an Ushahidi-based platform to map 1. the electoral violations on regional and national level; 2. the violations of the citizen's rights by the local authorities; 3. the violations by courts in dealing with criminal and administrative offences. As mapping is the best way to aggregate the data and show the scope of he problem (and mostly we will be using maps to show the scope of electoral violations and the violations of the people's rights in the Belarusian courts), this will serve towards providing additional publicity to the human rights violations scope in Belarus. The presence of the qualified task force able to deploy and promote these mapping tools will guarantee that in Belarus with its developed access to the Internet the mapping tools deployed will get the maximum publicity and visiting and contributing rate.

There are no competitors to the project in Belarus.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เรื่องราวการก่อตั้ง: เราอยากฟัง “แรงบันดาลใจ” ของคุณ เชิญแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่ผู้ก่อตั้งมองเห็นถึงศักยภาพของแนวทางแก้ไขปัญหานี้ในการเปลี่ยนแปลงโลก

Before the 2010 elections, a group of volunteers from Belarus has established an Ushahidi-based platform called electby.org. This platform had been the first of this kind really developed in terms of submitting information to it: people could submit info through emails, twitter and facebook posts, and smses; the latter recalling the record of the Belarusian government in blocking access to the Internet media in the "critical days" had been he alternative way of getting the info which has proved really helpful when access to electby.org had been closed from Belarus: people still could submit info and the moderators could post it onto the website. This all info has become visible after the authorities have lifted the ban on the site access later this day. Although it hasn't changed anything in terms of elections results, it had permitted the people disagreeing with the state policy understand that they are not alone - and contributed to the decision on imposing sanctions on the Belarusian authorities.
We understood that we can use this tool wider to illustrate the scope of the human rights violations in Belarus - including registering violations of the citizens rights by courts.

ระบุถึงผลกระทบต่อสังคมจนถึงปัจจุบันของแนวทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งในแง่ความลึกและขอบเขต

The electby.org has helped to show the scope of the electoral violations to the public; our project will aim at popularizing Ushahidi and creating a task force which will be available on demand for any initiative willing to install Ushahidi to map certain issues. However it is yet in the stage of an idea - and yet we have 46 people on the team willing to become technical and social media specialists in this task force.

โครงการของคุณจะส่งผลกระทบอย่างไรภายใน 1-5 ปีจากนี้ แนวคิดของคุณนำมาทำซ้ำได้หรือไม่ ถ้าได้ ทำอย่างไร

The character of the idea is to make Ushahidi a popular solution in Belarus to map and thus publicize the scope of human rights violations in Belarus. The idea is that all organizations will be able to use the task force to install Ushahidi-based solution in a couple of days to map any issue, and use the task force expertise to promote the platform to potential contributors. This will guarantee replicability of Ushahidi-based solutions for virtually any organizations in Belarus.
The technical specialists will also be able to provide advice on guaranteeing the installed platforms security (against DDoS attacks and similar)

ผลงานที่ชนะการประกวดต้องนำเสนอแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบุว่าจะบรรลุความสำเร็จและสร้างความเติบโตได้อย่างไร ให้ระบุถึงจุดชี้วัดความคืบหน้าทุกๆ 6 เดือนในการขยายผลกระทบของโครงการของคุณ

Number of spoecialists trained; the scope of visibility through the social media

งาน

ภารกิจที่ 1:

Train 15 technical specialists and 30 social media specialists in Ushaihidi

ภารกิจที่ 2:

Become known to the Belarusian civic society through establishing the social media communities with min 2000 subscribers

ภารกิจที่ 3:

คราวนี้ ให้คิดการใหญ่! ให้ระบุถึงจุดชี้วัดความคืบหน้าในแง่ผลกระทบระยะ 12 เดือน

Number of platforms established; number of contributions and contributors

งาน

ภารกิจที่ 1:

To have at least 2 platforms developed for two different issues mapping: the violations by courts and in parliament elections

ภารกิจที่ 2:

To have at least 500 contributions to each platform

ภารกิจที่ 3:

To have at least 30 000 unique monthly visits to each of the platforms

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณมีจำนวนเท่าใด ตัวเลขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของคุณ เราแค่ต้องการทราบว่านวัตกรรมของคุณอยู่ในขั้นใดในปัจจุบัน

101 - 1,000

อันดับต่อไป ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณในอีกสามปีข้างหน้าจะมีจำนวนเท่าใด โปรดประเมินให้สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ก็สูงพอที่คุณจะพยายามไปให้ถึง!

1001‐10,000

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ให้อธิบายถึงโครงสร้างของบริษัท โครงการ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ

ไม่แสวงกำไร

มีอุปสรรคใดบ้างที่คอยขัดขวางความสำเร็จของโครงการของคุณจนถึงปัจจุบัน คุณวางแผนจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และอุปสรรคอื่นๆ อย่างไรในขณะที่คุณขยายแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณออกไป

The project is yet in the idea stage. However we anticipate the following issues:

1. the IT security of the Ushahidi-based platforms developed by he task force specialists (DDoS attacks and blockade of access to those resources)
2. the personal security of the task force people as they will be working in Belarus which is the country with one of the most repressive regimes in the world.

We will be working with the people expert in IT security to protect our sites and users.

The financial sustainabiity after the project support is over will be guaranteed by advertising. we will use it to fund hostings and domains. The task force people will be working as volunteers, however the knowlede they will receive in the trainings may be used to seek another employment.

คุณเห็นว่าภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในทศวรรษหน้า แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณอาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไร

There will be more Internet users in Belarus and mostly all people in e country will have access to Internet. Due to the deepening economic crisis these people will be more involved into political life. There will be less independent media as the pressure on the media will continue, and Internet will remain the main free environment. Most people will be using mobile phones to access Internet, the costs of access will be getting lower.

ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเสมอไป หากแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณไม่สามารถคืบหน้าต่อไปในอีก 2 ปีนับจากนี้ คุณคิดว่าจะสำรวจหาวิธีการอื่นใดในการปรับใช้แนวความคิดนี้

We will explore other mapping tools as well as the power of the social networks to get in touch with people; we will use sms solutions and twitter to publish all violations under certain hashtag which will easily be seacrhable.

In any case, the team trained will be able to support the Belarusian civic society in terms of mapping, social media, and IT security even if direct application won't be as we have planned.

โปรดขยายความคำตอบของคุณ โดยอธิบายว่าคุณจะระดมเงินทุนในระยะยาวอย่างไร

we have personal contributions which amount to 200 USD monthly which is enough to sustain the hosting and domain costs as well as to cover certain communication costs. We will place ads from Google and from partner sites to be able to cover the communication costs for the management of the project, the domain and the hosting costs. The task force specialists after having been trained ill be available on call for the NGOs and media to offer them consulting at a small fee which will add up to their motivation to work on the project. We will also apply with other funders.

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

Te specialists on our project are known as new media experts for most civic society organizations and have worked with Internews, PACT, Tachtical Tech, are serving as technical experts for the Belarusian civil sector.

ประเภทของทีมงาน (พนักงาน อาสาสมัคร ฯลฯ) ที่ช่วยสร้างความมั่นใจว่าคุณจะไปถึงจุดชี้วัดการเติบโตที่ระบุไว้ในหัวข้อ ผลกระทบต่อสังคมได้

People willing to learn, having basic technical and/or journalism education, gathered with the assumption that of the people gathered, only 10% will actually be working as the job will be the volunteer one. These will mostly be young people aware and actively using mobile technologies, proactive in travelling, freelancers mostly - as the freelancers will be willing to get new knowledge to use it later.

Changemaker คือพื้นที่สำหรับการร่วมแรงร่วมใจและการสนับสนุน โปรดระบุว่าคุณต้องการทรัพยากรใดบ้างจากชุมชนเพื่อขยายและสร้างความยั่งยืนให้แนวคิดริเริ่มของคุณต่อไป

ทรัพยากรบุคคล/ผู้มีความรู้ความสามารถ, ความร่วมมือ/การสร้างเครือข่าย.

โปรดระบุทรัพยากรที่คุณอาจเสนอหรือให้การสนับสนุนแก่แนวคิดริเริ่มอื่นๆ [เลือกทุกข้อที่ใช่]

การวิจัย/สารสนเทศ, ความร่วมมือ/การสร้างเครือข่าย.

โปรดอธิบายโดยละเอียดถึงความต้องการหรือข้อเสนอที่คุณกล่าวถึงข้างต้น และ/หรือแนะนำการสนับสนุนประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

สรุป

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

อธิบายด้วยประโยคสั้นๆ เพียง 1-2 ประโยคเกี่ยวกับบริษัท โครงการ บริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ

Building the technical, social media, marketing, and IT security expertise of the Belarusian experts to help the civic sector

ระบุว่านวัตกรรมในแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร โดยอธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1-2 ประโยค

We are creating a pool of self-sustainable experts who will assist the Belarusian civic society in making the issues transparent

Green Prison Project

The Ohio Green Prison Project (OGPP) offers green job-training programs for incarcerated individuals that reduce prisons’ environmental impact and operating costs. Research shows that stable employment is an important factor in reducing recidivism. We provide people with job and soft-skills training and the opportunity to earn industry certifications in a growing field, to put them on a promising career path upon release.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Leah

นามสกุล

Morgan

องค์กร

ชื่อองค์กร

Vera Institute of Justice

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, NY, New York County

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

United States, OH

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อ

Green Prison Project

What change do you want to bring to the world?

The Ohio Green Prison Project (OGPP) offers green job-training programs for incarcerated individuals that reduce prisons’ environmental impact and operating costs. Research shows that stable employment is an important factor in reducing recidivism. We provide people with job and soft-skills training and the opportunity to earn industry certifications in a growing field, to put them on a promising career path upon release. Students will also gain marketable work experience by performing upgrades on prisons to improve their energy efficiency and environmental sustainability—and, more important, allow prisons to reinvest their savings to fund and sustain these programs and improve recidivism rates.

What are the primary activities of your project?

OGPP works in partnership with the Ohio Department of Rehabilitation and Correction (ODRC). Through the project, ODRC’s school system will offer a new Energy Efficiency and Renewable Energy vocational course that will give students skills in weatherization and renewable energy industries. The yearlong class will teach new curricula from the National Center for Construction Education and Research (NCCER), including Your Role in the Green Environment, Introduction to Weatherization Installation, and Introduction to Solar-PV Installation. A community partner will offer Career and Reentry workshops to help students plan for the future, and will offer transitional services, including job search assistance, upon their release. Students will be dually enrolled in a Department of Labor Registered Building Maintenance Apprenticeship Program, which will be modified to include the skills learned in the classroom. Hands-on coursework will allow students to accumulate hours of credit, and will include projects that reduce the prison’s consumption of natural resources, resulting in utility cost savings for the institution. Upon completion, students will take the exam for the Building Performance Institute’s (BPI) certification in weatherization installation. In addition to this national certification, they will receive certificates of completion from NCCER, the school system, and the Department of Labor, and will have individual career and reentry plans and marketable career experience. The training program will pay for itself in cost savings.

What is innovative about your initiative? How is it a new contribution to the field?

Nationwide, prison industries are greening their operations to save money, and 33% of correctional education departments are adding green skill sets to their classes to reflect changes in labor markets. These initiatives are practical, but not unique. OGPP’s innovation is to do both simultaneously—educate students through a combination of classroom and hands-on work experience and address the following issues in one efficient, fiscally self-sustaining model:
- Incarceration. ODRC releases more than 26,000 inmates every year; 34% will return to prison within three years. Decades of research shows that stable employment is an important factor in reducing recidivism.
- Reentry and Unemployment. Finding a job is a primary challenge for people who have been incarcerated. More than 60% of adults released from Ohio prisons are jobless within one year.
- Education. A large portion of Ohio’s ex-offenders lack basic math, literacy, technical, and/or soft skills necessary to succeed in the modern economy.
- Environmental Justice. The target population comes from low-income communities, where households use 28% more energy per square foot than higher income households, primarily because they live in older, less energy-efficient homes.
- Environmental Impact and Energy Costs. ODRC spends over $55 million annually on energy and other utility expenses; of this, natural gas, electricity, and fuel generate 162,759 tons of carbon dioxide emissions. Reducing this amount by only 10% would have a significant environmental impact and could save enough money to hire 75 more teachers.

What stage is your project in?

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

Tell us about the community that you engage? eg. economic conditions, political structures, norms and values, demographic trends, history, and experience with engagement efforts.

OGPP works with incarcerated individuals who are primarily from low-income minority communities, and, due to felony convictions and time in prison, will typically face extraordinary barriers to obtaining employment upon their release. Over the past decade, reports on reentry in Ohio have continued to explain that “Ex-offenders stated they rarely find jobs that are tailored to meet their interests, skills and educational levels, and often do not pay above minimum wage,” while a study by the Urban Institute’s Reentry Roundtable notes: “In these circumstances, many ex-offenders may simply choose to forgo these employment options, in favor of illegal opportunities or more casual work.” Other barriers include employer biases against hiring ex-offenders—potentially in violation of anti-discrimination laws—as well as legal barriers that prevent people convicted of specific crimes from working in some industries.

Green jobs represent opportunities for people who have found it difficult to establish themselves in the labor market. Through the partnership with the Ohio Department of Rehabilitation and Correction, OGPP is able to work with individuals who are at risk of re-offending due to their lack of marketable job skills and employment prospects.

At the facility where OGPP is being piloted, one incarcerated man explained, “We only have limited [natural] resources and we need to figure out how to deal with it….When I get out I need to be able to support my family, so I need to learn as many skills as I can while I’m here.”

Share the story of the founder and what inspired the founder to start this project

The idea for OGPP came from a young woman while she was incarcerated in Ohio. She learned about the high rates of recidivism in the state’s prison system and other related costs, particularly the institution’s highly inefficient use of energy resources. She saw an opportunity: Why not retrofit prisons with renewable energy technologies, such as solar panels, and train inmates to install and maintain them? Training would provide job skills in a growing industry and increase their chances of finding gainful employment upon release. In turn, this would reduce people’s chances of returning to jail or prison, while reducing the state’s operating expenses, particularly in the long term as energy costs continue to rise.

The woman described her idea to the warden of the prison where she was incarcerated. She and other ODRC officials recognized the idea’s potential, but had limited resources for this work. Meanwhile, the young woman’s brother and sister agreed that this was an innovative concept and gathered a group of volunteers to study its viability. They brought the concept to the Vera Institute of Justice—known for its innovative demonstration projects done in partnership with government agencies—to launch a pilot project. The warden, who transferred to the Southeastern Correctional Institution (SCI), offered her full support and is working with Vera to have the project based there.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Please describe how your project has been successful and how that success is measured

Since OGPP became a project of the Vera Institute of Justice, achievements include:

- hiring a full-time project coordinator with support from planning and evaluation personnel;
- forging strong partnerships with the Ohio Department of Rehabilitation and Correction and its school system;
- securing the commitment of the Southeastern Correctional Institution, a minimum- and medium-security men’s prison in Lancaster, Ohio;
- hosting a technical assistance forum sponsored by the National Institute of Corrections and featuring local, state, and federal, experts;
- developing relationships with community partners who provide transitional services to project participants in the facility and post-release;
- creating an advisory board of professionals from relevant industries to provide guidance on project design;
- modifying an apprenticeship program by adding an education component to inmates’ work on a new composting operation;
- sharing lessons learned so far with practitioners through an article written for the trade publication Corrections Today; and,
- holding discussions with corrections agencies from other states about replicating the model.

OGPP is also working with a community partner to offer a smaller, 90-day version of the project that will introduce offenders to the importance of environmental sustainability and teach them the basics of renewable energy technologies like wind, solar, and fuel-cell power. To date, four staff members at the pilot facility have been trained on this material and will teach the new classes this summer. Upon release, students can work with the community partner for additional training and assistance with their job search.

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณมีจำนวนเท่าใด ตัวเลขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของคุณ เราแค่ต้องการทราบว่านวัตกรรมของคุณอยู่ในขั้นใดในปัจจุบัน

น้อยกว่า 100

อันดับต่อไป ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณในอีกสามปีข้างหน้าจะมีจำนวนเท่าใด โปรดประเมินให้สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ก็สูงพอที่คุณจะพยายามไปให้ถึง!

101- 1,000

How will your project evolve over the next three years?

After fine-tuning the project at the pilot facility, OGPP plans to adapt and implement it at an Ohio women’s facility. The next step will be to work with other states to help them adopt the new best practice model. OGPP staff are already in discussions with other corrections agencies about future partnerships; additional locations would not only enable the program to grow geographically, but also to expand in terms of subject matter, as the green job training must align with the green industries that are most prevalent in each locale.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What barriers might hinder the success of your project and how do you plan to overcome them?

Current employment policies and practices create challenges for formerly incarcerated individuals. This includes legal collateral sanctions and employer biases, sometimes in violation of anti-discrimination policies. OGPP, in collaboration with our community partner, continues to build strong relationships with businesses in the communities where program participants will live and work. These relationships allow OGPP staff to educate employers about liabilities and ease many of the fears and concerns they have about formerly incarcerated men and women.

Current funding from individual donors and grant sources are not sustainable and require OGPP to diversify its funding streams. Although the program is designed to result in utility expense savings that will eventually pay for the cost of the project, these savings will not be realized for several years. Short-term solutions include support from ODRC, through its commitment to sustainable development and training as well as reentry programming, and additional grant funding. Longer-term solutions will involve providing technical assistance and training to jurisdictions across the country as a service to help them replicate the project.

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

OGPP would not be possible if not for a very close partnership with the Ohio Department of Rehabilitation and Correction, the Ohio Central School System (chartered under the Ohio Department of Education and operating under ODRC), and the project’s pilot facility.

OGPP’s strongest community partner is the training services division of a national utilities engineering and construction firm. In addition to job training and GED courses, the division’s Community Success Center offers transitional services such as housing, transportation, career planning, resume writing, and job search assistance.

OGPP also has an advisory board that includes representatives from a leading utility company’s weatherization program, an energy efficiency professor from the Ohio State University, one of Ohio’s largest weatherization contractors, and Ohio Weatherization Training Center personnel.

On a broader scale, Vera’s Center on Sentencing and Corrections, which houses OGPP, works with criminal justice and government officials throughout the country to develop public safety solutions that keep public expenditures low while improving fairness and outcomes. These partnerships offer extensive opportunities for expansion in the future.

Current annual budget of project, in US dollars

1 ล้าน 5 แสน - 3 ล้านบาท

Explain your selections

In the early phases, OGPP was supported by individual donations from friends and family, many of which stimulated additional funding through corporate giving programs that matched their employees’ donations. A small Alien Grant fund from ODRC and an Environmental Education grant from the Ohio Environmental Protection Agency provided additional support during the research phase of the project. Vera’s Center on Sentencing and Corrections has provided continuing support.

The National Institute of Corrections also provided a technical assistance grant for OGPP to host a planning forum, which brought experts from local, state, and federal agencies to the pilot facility to share their advice and insights about developing the project.

How do you plan to strengthen your project in the next three years?

Over the next three years, the Vera Institute of Justice plans to turn OGPP into an established, best-practice model with detailed project evaluations to provide corrections agencies with strong evidence and incentives for replicating the project in jurisdictions throughout the country. Vera plans to offer technical assistance and support to these agencies as they work to implement the OGPP model.

Challenges

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Which barriers to employment does your innovation address?
Please select up to three in order of relevancy to your project.

PRIMARY

Lack of skills/training

SECONDARY

Restricted access to new markets

TERTIARY

Lack of access to information and networks

Please describe how your innovation specifically tackles the barriers listed above.

OGPP provides vocational training for offenders, giving them the skill sets they need to enter a new and emerging employment market. The curriculum begins with an introduction to Your Role in the Green Environment, so that students understand the foundation of their new industry, and ends with the opportunity to earn a national certification industry credential, which will expand their employment options..

In addition, community partners will offer career and reentry planning workshops during the class, and, after release, will provide transitional services such as housing and transportation, as well as job search assistance and access to their vast employment network.

Are you trying to scale your organization or initiative?
If yes, please check up to three potential pathways in order of relevancy to you.

PRIMARY

Grown geographic reach: Within host country

SECONDARY

Influenced other organizations and institutions through the spread of best practices

TERTIARY

Enhanced existing impact through addition of complementary services

Please describe which of your growth activities are current or planned for the immediate future.

In the year ahead, OGPP plans to expand to a women’s prison in Ohio and then to other correctional agencies across the country. Vera staff is in discussion with its partners for both of these strategies.

Do you collaborate with any of the following: (Check all that apply)

Technology providers, NGOs/Nonprofits, For profit companies, Academia/universities.

If yes, how have these collaborations helped your innovation to succeed?

OGPP would not be possible if not for a very close partnership with the Ohio Department of Rehabilitation and Correction, a government agency. Our strongest community partner, who provides career and reentry support through transitional services, is a for-profit company, while other for-profit, non-profit, and academic organizations and technology providers contribute extensive support with strategic planning and program design, primarily through service on our advisory board.

Transforming Lives, Families & Communities through Paid Transitional Work & Social Enterprise

The Doe Fund (TDF) believes in the transformative power of paid work and seeks to promote the expansion of our innovative, mixed-market model—one that leads to reductions in poverty, unemployment, crime and criminal recidivism, substance abuse, and dependence on public assistance—across the country. The social and economic net gain from reversing these cycles has widespread impact.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

David

นามสกุล

Howard

องค์กร

ชื่อองค์กร

The Doe Fund, Inc.

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, NY, New York County

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

United States, NY, New York County

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อ

Transforming Lives, Families & Communities through Paid Transitional Work & Social Enterprise

What change do you want to bring to the world?

The Doe Fund (TDF) believes in the transformative power of paid work and seeks to promote the expansion of our innovative, mixed-market model—one that leads to reductions in poverty, unemployment, crime and criminal recidivism, substance abuse, and dependence on public assistance—across the country. The social and economic net gain from reversing these cycles has widespread impact. Increased opportunities for thousands of formerly incarcerated and homeless individuals, including Veterans and young adults, to achieve self-sufficiency empowers individuals to rebuild their lives, reconnect with their families, and improve their communities. The opportunity to work and earn a paycheck fosters renewed job skills and promotes a sense of self-worth, offering individuals a second chance.

What are the primary activities of your project?

TDF's Ready, Willing & Able (RWA) program employs a unique holistic approach that combines paid work and individualized service packages, including transitional housing, nutritious meals, occupational training, job readiness and placement assistance, comprehensive social support, educational assistance and computer training, child support services, and life-long graduate resources. Through our innovative social enterprises, TDF offers paid employment and training, provides valuable services to communities, and generates revenue to support RWA. The Community Improvement Project, our largest social venture, pays trainees $7.40 to $8.15 an hour to clean more than 150 miles of NYC streets and sidewalks every day. Trainees master the soft skills of employment, critical for obtaining and retaining jobs. They then advance to specialized tracks in our other enterprises (Pest at Rest , a pest control venture; Resource Recovery, which collects used cooking oil for biodiesel conversion; and Back Office, a business services operation) or through occupational training and paid jobs in culinary arts, energy-efficient building maintenance, and security. We uphold a culture of respect, hard work, and personal responsibility in a real business environment in which trainees can excel. We also rigorously track our program data and outcomes. Each day, RWA serves more than 700 of the “hardest to serve”: individuals with long histories of homelessness, incarceration, and addiction—including Veterans and young adults—working to overcome multiple barriers to self-sufficiency.

What is innovative about your initiative? How is it a new contribution to the field?

TDF’s innovative fusion of paid work, social entrepreneurial businesses, advanced occupational training, and comprehensive social support sets us apart from other organizations. Our data-driven model targets those whom other agencies and systems have failed to help and provides a stepping stone to full, life-long independence. Our strict Graduation criteria (documented full-time employment, self-supported housing, sustained sobriety, and regular payment of child support, where applicable) also illustrates our distinction, as we know of no other program adhering to such high standards of completion.

Our social entrepreneurial ventures make us similarly unique. Not only do they generate revenue, but they offer a tiered work structure that allows for advancement and specialized skill-building. Trainees earn above minimum wage and are required to save a portion of their earnings (at least $1,250 at completion). RWA Graduates during the past year earned average starting hourly wages of $10.30.

We have also engaged the research community in our work. Dr. Bruce Western, Harvard University’s renowned criminal justice expert, has long been a proponent of TDF and studied the impact of RWA in 2010. In addition to reducing recidivism by up to 60%, he found that RWA program benefits—calculated solely on criminal justice impacts—outweighed costs by 21%. To further explore and better articulate the social benefits of RWA and transitional jobs, we are further analyzing our program data in conjunction with conducting a rigorous social return on investment analysis.

What stage is your project in?

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

Tell us about the community that you engage? eg. economic conditions, political structures, norms and values, demographic trends, history, and experience with engagement efforts.

The Doe Fund works in underserved communities in New York City and Philadelphia—areas severely impacted by the Great Recession and that have endured long cycles of intergenerational poverty. Our trainees are predominately African-American (76% in New York and 82% in Philadelphia).

In 2011, New Yorkers are experiencing homelessness in record numbers. Nearly 40,000 people—an all-time high—live in New York City’s shelters, and an additional 2,648 live on the streets and in subways. Though the economy is slowly recovering, low-income, homeless, and formerly incarcerated individuals continue to struggle each day. Criminal recidivism also plagues New York communities. New York State’s prisons hold nearly 59,000 prisoners—the fourth largest prison population in America—and far too many will be reincarcerated: 41% are in prison again within three years of release. Homelessness and unemployment are closely linked, as one in five people released from prison become homeless soon thereafter and only about 20% have a job lined up immediately after release.

In Philadelphia, more than 3,200 individuals live in shelters and the city’s most recent homeless street count reported a 17% increase from the previous year. Furthermore, of the more than 51,000 incarcerated individuals in Pennsylvania (nearly 10,000 of who are in Philadelphia), approximately one-third are expected to become homeless upon release, and two-thirds of those released are rearrested within three years.

Share the story of the founder and what inspired the founder to start this project

In the 1980s, George McDonald left a successful business career and devoted himself to solving a growing national crisis: homelessness. To better understand the issue, he moved into a 6x9, single room apartment, and independently volunteered to feed NYC’s homeless in Grand Central Terminal for 700 consecutive nights. While the individuals he befriended thanked him for the sandwiches, they repeatedly told him: “What I really need is a room and a job to pay for it.” He realized that, contrary to common stereotypes, many homeless individuals want the opportunity to work and to support themselves: a “hand up,” not a “hand out.” This inspired McDonald to start The Doe Fund (TDF) with a simple—yet innovative—solution: paid work. In 1990, he and his wife, Harriet, began Ready, Willing & Able (RWA), offering paid jobs (in addition to housing and services) to homeless individuals through a building renovation contract from the City. But in 1994, the work contract was cut, threatening to close the program. Rather than cease operations, the McDonalds used the last of their savings to outfit RWA “trainees” in bright blue uniforms, and paid them to clean NYC’s filthiest blocks. Neighbors immediately noticed the improvements and donations poured in. Despite operating just one 70-bed facility in Bedford-Stuyvesant for the first six years of operation, RWA now houses 700 individuals and operates four successful social enterprises that employ and train more than 1,000 men each year. To date, nearly 4,500 individuals have achieved our strict Graduation criteria.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Please describe how your project has been successful and how that success is measured

Our programs end cycles of poverty, unemployment, incarceration, addiction, and dependence. For the nearly 4,500 individuals who have graduated from RWA and the thousands more that TDF has touched, participation has led to astounding transformations. A 2010 evaluation by Dr. Western found that after three years of release from incarceration (and compared with other NYC parolees), RWA Graduates are 60% less likely to be convicted of a felony and participants are 56% less likely to be convicted of a violent crime. These results have spread across the country, as our model has been fully replicated in Philadelphia and adopted in Chicago, Atlanta, Washington, D.C., Norwalk, CT, and Jersey City.

From reuniting fathers with their children to helping Veterans find employment and housing, the social impact of our programs are far-reaching. RWA also improves local communities by providing eco-friendly services like Resource Recovery and neighborhood beautification—creating a cleaner, greener, and safer neighborhood. TDF has influenced public policy as well, providing expert testimony before Congress on numerous occasions, including the House Judiciary Committee’s Second Chance Act hearings (2007), and the House Appropriations Committee’s prisoner reentry hearings (2009).

To measure our social impact, we have implemented a custom-built Client Tracking Database that tracks data and outcomes (e.g., job placement and retention, housing, sobriety, hourly wages, etc.) across all programs. In addition, an Outcomes Dashboard is produced monthly in order for management and staff to monitor progress against benchmarks and identify where programmatic adjustments are needed.

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณมีจำนวนเท่าใด ตัวเลขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของคุณ เราแค่ต้องการทราบว่านวัตกรรมของคุณอยู่ในขั้นใดในปัจจุบัน

มากกว่า 10,000

อันดับต่อไป ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณในอีกสามปีข้างหน้าจะมีจำนวนเท่าใด โปรดประเมินให้สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ก็สูงพอที่คุณจะพยายามไปให้ถึง!

1,001-10,000

How will your project evolve over the next three years?

TDF’s growth plan includes replication and national advocacy for paid transitional jobs for formerly incarcerated and homeless individuals. Our replication activities to date have generated widespread desire to implement our model, as evidenced by hundreds of inquiries (as well as committed support) we’ve received from elected officials, individual donors, and private foundations from numerous communities. With support in place in several localities, next steps include identifying paid work opportunities for trainees and conducting feasibility studies for launching new social enterprises. We plan to open two more facilities in underserved NYC communities in the next three years, and we continue to grow our enterprises — increasing job opportunities for trainees and earned income.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What barriers might hinder the success of your project and how do you plan to overcome them?

The biggest barriers to expanding our model include widespread government resource scarcity and subsequent competition among service providers. Responding to these challenges, we are seeking federal support to aid localities in adopting our model and to provide competitive opportunities for community-based organizations to obtain funding to implement paid transitional work programs. Despite the barriers resulting from the struggling economy, TDF has largely encountered a collaborative spirit in our discussions across the country. Because very few communities employ successful paid work models, especially for formerly incarcerated individuals, RWA has been welcomed by elected officials and providers alike. As we have done in New York City and Philadelphia, we are eager to partner with other agencies.

To continue our momentum, TDF continues to invest in expanding our model and helping more individuals in need. While we have been successful in raising support from private donors, foundations, government, and through our social enterprises, we require renewed investment in our replication activities. An Ashoka Changemaker Award and the accompanying distinction among our peers would not only bolster our ongoing resource development strategies for replication and expansion, but would allow us to further publicize our efforts and strengthen our advocacy strategy. In NYC’s highly competitive marketplace, TDF has successfully promoted its recognizable brand, effective programs, and enterprise ventures, leading to sustainable revenue-generation.

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

TDF has always recognized the importance of public and private partnerships, and has been successful at collaborating with government agencies (at all levels) and other nonprofit organizations, as well as for-profit businesses (primarily employer partners that hire RWA Graduates). A sample of the wide variety of partnerships that provide programmatic and financial support include:
• More than 50,000 individual donors.
• Hundreds of institutional funding partners, including private foundations and corporations.
• Numerous government agencies, such as: U.S. Departments of Veterans Affairs (VA) and Justice (DOJ), HUD, NYS Division of Criminal Justice Services; and NYC’s departments of Probation, Corrections, Homeless Services, and Housing Preservation.
• Nonprofit service providers, such as Bowery Residents Committee, Care for the Homeless, Career Gear, Project Renewal, and Samaritan Village.
• Hundreds of employers who hire our Graduates. Long-time partners include Animal Care and Control of NYC, CBS Outdoors, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, and Volunteers of America.
• More than 1,300 NYC restaurants participating in RWA Resource Recovery.
• 36 sanitation contracts with Business Improvement Districts, public parks, and elected officials’ offices in four of the five boroughs, which provide paid jobs for Community Improvement Project work crews.

TDF has also been a long-time member of the Social Enterprise Alliance, the National Transitional Jobs Network, the National H.I.R.E. Network, and other national and regional consortia—allowing us to work collaboratively and share vital information.

Current annual budget of project, in US dollars

มากกว่า 30 ล้านบาท

Explain your selections

For 25 years, The Doe Fund has built a strong network of partners and financial supporters, the by-product of which is a mixed-market approach to fulfilling our mission—one that draws from multiple revenue streams. What began as a family-operated venture, managed from the McDonald’s home, has grown into one of the premier workforce development programs in the country.

Our development strategy relies on a “three-legged stool” of support: earned income, private donations, and government funding. Success in each of these categories has allowed TDF to grow and expand its reach. Our social ventures generate nearly a quarter of our general operating budget and continue to offset our dependence on public and private grants and donations. The Community Improvement Project has 36 street sanitation contracts all over the City. Resource Recovery now partners with more than 1,300 food establishments to increase the availability of eco-friendly fuel, and Pest at Rest now serves 340 customers. Over the years, more than 50,000 New Yorkers and hundreds of corporate and private foundation sponsors have supported TDF’s work. Earned income and private donations largely support trainee wages, advanced occupational training, supplemental social services, and social enterprise operation. TDF has been successful in acquiring government contracts as well—from all levels of government. Partners include the U.S. Department of Veterans Affairs, the U.S. Department of Justice, NYS Division of Criminal Justice Services, and the NYC Department of Homeless Services.

How do you plan to strengthen your project in the next three years?

Strategic growth will entail program expansion and enhancements, increased resources, and higher visibility—both locally and at the national level—to lay the groundwork for continued localized development as well as for a federal strategy to garner legislative support for our model. In addition to opening new facilities, we are developing specialized service packages to meet the growing demands of our trainees, including a Fatherhood Initiative (for men with children) and enhanced programming for young adults (18-24 year-olds). We are also building capacity around our replication efforts as we prepare for further on-the-ground expansion. TDF has built a strong board of directors, having recently added two new members who are dedicated to the mission and highly motivated to aid the organization in achieving its longer-range goals.

In addition to our multi-pronged resource development strategy, our rigorous data collection and evaluation methods are key elements of future organizational growth and learning. We plan to build upon Dr. Western’s evaluation and further analyze our impact. We are in discussion with Dr. Western about a new study—one that incorporates random assignment—that can capture outcomes that extend beyond the arena of criminal justice. We are also working with economic consultants at one of the top accounting firms in New York to help us expand our cost-benefit analysis and better articulate the social return on investment derived from our work. These efforts will help us inform a national agenda for paid transitional work programs.

Challenges

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Which barriers to employment does your innovation address?
Please select up to three in order of relevancy to your project.

PRIMARY

Lack of skills/training

SECONDARY

Underemployment

TERTIARY

Other (Specify Below)

Please describe how your innovation specifically tackles the barriers listed above.

Other: Incarceration histories

In response to our trainees’ limited entry-level job opportunities and multiple barriers to self-sufficiency, we employ innovative strategies to bolster job placements and retention. We combine hard skills training in viable job sectors with critical paid work experience and soft skills development. We use a sectoral approach to career development, and staff hone expertise in a variety of industries that employ our trainees. These efforts culminate in jobs that pay above minimum wage ($10.30 average hourly starting wage). Trainees with criminal records are taught how to present their histories honestly and professionally to prospective employers. Our reputation and track record for placing productive employees creates more job opportunities for trainees.

Are you trying to scale your organization or initiative?
If yes, please check up to three potential pathways in order of relevancy to you.

PRIMARY

Grown geographic reach: Within host country

SECONDARY

Influenced other organizations and institutions through the spread of best practices

TERTIARY

Other (please specify below)

Please describe which of your growth activities are current or planned for the immediate future.

Other: Create more federal funding for transitional jobs.

Our growth strategy entails two interrelated approaches: replication and advocacy for local and federal demonstration. Having successfully replicated our program, we are working to launch new programs in several major U.S. cities. Our approach involves working with localities, but also with legislators and government officials to craft a federal proposal for funding transitional work on a national level. With federal-level buy-in and investment, more communities will be equipped to adopt the RWA model. As part of our innovative strategy, we also seek to promote social enterprise as a critical component of our model. Employing such strategies will create vehicles for revenue-generation and long-term sustainability of new programs.

Do you collaborate with any of the following: (Check all that apply)

NGOs/Nonprofits, For profit companies, Academia/universities.

If yes, how have these collaborations helped your innovation to succeed?

The Doe Fund recognizes that effective collaboration and partnerships are key components of successful growth and sustainability. We would not have achieved such extraordinary results without the aforementioned community partners that bring individuals to our program, provide strong and consistent financial support, contract with and utilize our social entrepreneurial businesses, complement our holistic services package, and hire our Graduates as full-time employees.

Our ongoing collaboration with academia has provided us with meaningful external validation of our effectiveness and critical guidance in terms of program enhancement. We look forward to continued work with Dr. Western in order to more rigorously measure our long-term impact.

Remaking Our Resourcess

Workforce aims to disrupt the revolving door of recidivism. Over 700,000 individuals return from prison across the United States each year, and two-thirds of these will return to prison within three years. A significant factor in this recidivism rate is the lack of employment opportunities. A felony record represents a very high hurdle to employment. In contrast, at the center of Workforce's program stands employment. Every program participant receives a job and a paycheck – real money for real work – and the dignity that accompanies employment.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Thomas

นามสกุล

Gray

องค์กร

ชื่อองค์กร

Workforce, Inc

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

United States

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อ

Remaking Our Resourcess

What change do you want to bring to the world?

Workforce aims to disrupt the revolving door of recidivism. Over 700,000 individuals return from prison across the United States each year, and two-thirds of these will return to prison within three years. A significant factor in this recidivism rate is the lack of employment opportunities. A felony record represents a very high hurdle to employment. In contrast, at the center of Workforce's program stands employment. Every program participant receives a job and a paycheck – real money for real work – and the dignity that accompanies employment. Employment is coupled with a host of wraparound services and supports, such as driver license re-instatement, bus passes, housing assistance, budgeting/financial literacy, and access to various educational opportunities.

What are the primary activities of your project?

As noted above, Workforce provides employment for individuals coming out of prison. Workforce employs these individuals in its recycling enterprise. In this way, Workforce accomplishes two societal positives -- re-entry and recycling in one swoop. Since inception, Workforce has helped over 350 idividuals return home while recyling over 11 million pounds of materials.

What is innovative about your initiative? How is it a new contribution to the field?

WOrkforce's innovation lies in its firm belief that an individual exiting from prison deserves a second chance. At every level, our firm is staffed by ex-felons. We are demonstrating that ex-felons make outstanding employeess and can compete in the marketplace. Further, Workforce is challenging the entrenched system of providing employment services. In contrast to other social service organizations, we first provide the employment and then build services around that platform.

What stage is your project in?

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

Tell us about the community that you engage? eg. economic conditions, political structures, norms and values, demographic trends, history, and experience with engagement efforts.

Workforce’s (WFI) target population is men and women who have been out of prison sixty days or fewer. Historically WFI has served 75% African Americans. Fewer than 10% have been female, although WFI is working to grow this number. The ages of the participants range from 18 to 60, with the average age being 29. 56% will have graduated high school or have earned a GED; many will have earned this GED in prison. Over half will have children they are working to support. Since WFI's participants are just out of prison, they have no income. By providing immediate employment, WFI provides income to these individuals so that they can meet their re-entry mandates – probation fees, drug-drop fees, ankle-bracelet fees, anger management classes, and the like – as well as meet their child support obligations.
WFI predominantly targets offenders returning to three neighborhoods contiguous to its facility – Near Eastside, Martindale-Brightwood, and Fountain Square – comprising zip codes 46201, 46203, 46205, 46208, and 46218. These neighborhoods have some of the highest concentration of TANF families in the county and some of the highest numbers returning from incarceration to probation. Poverty and joblessness has grown steadily in these areas. Many of the workers will have been arrested from these communities and/or their children and families reside in these neighborhoods. In 2009, 32% of Indiana children lived in families with no full-time working parent, up from 28% in 2008 (Annie E Casey). The numbers of children growing up in families with no full-time working parent in the targeted communities is certainly higher. One WFI participant noted in a recent public forum, "I am the only person I know in my neighborhood who has a job."

Share the story of the founder and what inspired the founder to start this project

Gregg Keesling, the founder of Workforce, Inc, was active in welfare to work. From this experience, he realized that while the custodial parent (largely poor women) was intereacting with welfare system, the non-custodial parent (largely poor men) was interactiing with the crimminal justice system. Employment represented the key to ending this spiral of poverty, crime and recidivism. Keesling at first attempted to create a network of second-chance employers. This however proved frustrating as very few employers were willing to take a risk on this population. Taking matters into his own hands, he started a social enterprise that recycled electronics. Five years ago, Workforce opened for business with two employees; today it employs over 50 and in 2010 it processed over 3.2 million pounds of materials.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Please describe how your project has been successful and how that success is measured

Workforce has defined metrics against which to measure success. One of those is pounds of materials processed - since inception Workforce has processed over 11 million pounds of materials. Workforce also tracks recidivism of its participants. Since inception, Workforce's recidivism rate is 30%, half the expected national rate. Workforcce also looks at wages earned and child support paid.

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณมีจำนวนเท่าใด ตัวเลขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของคุณ เราแค่ต้องการทราบว่านวัตกรรมของคุณอยู่ในขั้นใดในปัจจุบัน

101-1,000

อันดับต่อไป ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณในอีกสามปีข้างหน้าจะมีจำนวนเท่าใด โปรดประเมินให้สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ก็สูงพอที่คุณจะพยายามไปให้ถึง!

101- 1,000

How will your project evolve over the next three years?

Workforce is hoping that its social enterprise approach to re-entry will be copied/adopted nationally and that there will be numerous Workforce's dotting the nation. While we have chosen recycling as the industry in which to employ our participants, there are many other industries or products around which our program could be built. The key is to put employment at the center of re-entry.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What barriers might hinder the success of your project and how do you plan to overcome them?

Workforce competes against much larger, better capitalized companies. One risk could be that large publicly-traded waste management companies move aggressively into our space. To overcome this risk, Workforce needs to make sure that all parties involved understand the important role we are playing in providing re-entery services and second chances to formerly incarcerated individuals.

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

It goes without saying that all the social services and supports we provide are enmeshed within a web of partnerships – no one organization can answer all the needs of our participants. When working on the issue of family re-connection, child support is an essential component of our program and we turn to Christian Legal Services or Indiana Legal Services to help with the child support cases. As we work on addressing education attainment, we work with Indiana Dyslexia Institute, who come onsite to help tutor participants or Martin University, which provides free GED classes. Under the rubric of interview preparation, we work with organizations like Danny’s Closet and Dress for Success. Additionally, Workforce also works closely with Bonner Center (Centers for Working Families), Keys to Work and Forest Manner. Finally, given its emphasis on the green economy, WFI works closely with Indiana Recycling Coalition, the Mayor’s Office of Sustainability, and various green organizations such Green Broadripple. To sum, this web of partnerships helps us not only to help our participants, but this interaction with outside partners is also essential in changing the mindset of the larger community about ex-felons. These are individuals who deserves a second chance.

Current annual budget of project, in US dollars

มากกว่า 30 ล้านบาท

Explain your selections

Workforce is funded through a combination of public and private funding. Around 50% of revenues are generated through its recycling enterprise. The other 50% comes through federal grants, state funding and foundation support.

How do you plan to strengthen your project in the next three years?

Owing to the financial pressures on governemnts, there is a great amount of interest in how we can reduce our prison population. We are working to bring attention to this issue and advocate for the importance of making employment the keystone of successful re-entry. In many respects, we are swimming with the tide at the moment, as government at all levels is examining how tax dollars are being spent and how effective those expenditures are. Our program creates employment for individuals who were costing the government roughly $25,000 per year and now they are contributing to the tax base. This is a remarkable revenue swing and our goal is to inform all of those who are involved that there is a better way to do this. If we can get this message across, we will dramatically strengthen our position. Apart from these policy questions, we are very active in recycling mterials for our community. In this arena, it is important that we do the day-to-day blocking and tackling and serve our customers well.

Challenges

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Which barriers to employment does your innovation address?
Please select up to three in order of relevancy to your project.

PRIMARY

Need for regulatory/policy support

SECONDARY

Underemployment

TERTIARY

Lack of skills/training

Please describe how your innovation specifically tackles the barriers listed above.

Workforce demonstrates each day that a company staffed for the most part by ex-felons can succeed in the marketplace. Formerly incarcerated individuals deserve a second chance and moreover, if given that opportunity they are demonstrably less likely to return to prison. There is a tangible economic and environmental benefit to the service Workforce provides the community versus our current mindset of incarcerating individuals out in the rural counties.

Are you trying to scale your organization or initiative?
If yes, please check up to three potential pathways in order of relevancy to you.

PRIMARY

Grown geographic reach: Within host country

SECONDARY

Influenced other organizations and institutions through the spread of best practices

TERTIARY

Repurposed your model for other sectors/development needs

Please describe which of your growth activities are current or planned for the immediate future.

Workforce has made a significant capital investment in it recycling enterprise by purchasing an Andela 150 shredder. This investment should allow Workforce to expance its presence such that it will be a regional solution provider versus local. To this end, we did our first recycling event in Louisville, KY in May. We are also working on setting up a collection point in Chicago, Il. We are also working with other organizations in Ohio and Minnesota to replicate our program.

Do you collaborate with any of the following: (Check all that apply)

หน่วยงานราชการ, Academia/universities.

If yes, how have these collaborations helped your innovation to succeed?

Workforce has produced two independent evaluations through Federal Office of Community Services and also in conjuction with the Sagamore Institute. These reports help to demonstrate that Workforce's program has positivie outcomes and has helped to put us on the national stage.

Antique Bank Smart Systems™ a hand held (MID) to Powering Economic Opportunity

Antique Bank Smart Systems™ a hand held (MID) to Powering Economic Opportunity

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Pradeep

นามสกุล

Gohil

Twitter

Facebook Profile

องค์กร

ชื่อองค์กร

Ape&Superape Entertainment& InfoTech (P) Ltd

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

India

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

India

องค์กรของคุณเป็น:

ธุรกิจ

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อ

Antique Bank Smart Systems™ a hand held (MID) to Powering Economic Opportunity

What change do you want to bring to the world?

Antique Bank Smart Systems™ a hand held (MID) to Powering Economic Opportunity

What are the primary activities of your project?

Public: the increasing purchase power by live bid & trading to all daily priority commerce deal transaction will attach generate all life non-life item micro-finance and insurance premium refill high maturity claimed policy systems.
Private and home made business: Antique Bank Smart Systems™ (MID) innovation will enable to all industry all products will generate in advanced profit sharing micro-finance insurance with life time costumers, producer and enterprise demand supply chain relation one time all tax deducted and all business risk adopted policy.
Government: the corrupt free E-Governance data SQL any-ware cloud server smart systems policy.

What is innovative about your initiative? How is it a new contribution to the field?

The deliberations will serve to enhance the awareness and understanding about the tremendous potential of mobile, wireless and wired new media technologies in transform the delivery of safe life data information and all life non-life cycle data safeguarding transaction insured services to e-direction for poor and under poverty line common masses to all country in future.

What stage is your project in?

Idea phase

Tell us about the community that you engage? eg. economic conditions, political structures, norms and values, demographic trends, history, and experience with engagement efforts.

Our company motto and milestone is embedded pathway of ecosystems to all technology all innovation should be getting first to healthy and safe secured financing benefited life improving to the life of common masses by zero corruption, carbon, and crime and poverty free world we are is always ready to services and innovation and developing for the poor by the poor of the poor.

Share the story of the founder and what inspired the founder to start this project

Our company motto and milestone is embedded pathway of ecosystems to all technology all innovation should be getting first to healthy and safe secured financing benefited life improving to the life of common masses by zero corruption, carbon, and crime and poverty free world we are is always ready to services and innovation and developing for the poor by the poor of the poor.

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Please describe how your project has been successful and how that success is measured

Our smart systems will alert you and safeguard you and governments against the greedy politicians and (IPO) corporatist, Thief, bank robber and mafia will never access to market or other misuses of your and governments money currency and non-life asset without your and governments permit that our systems denies will blocked all your forward transaction with backup data the Culprits would be booked in Anti Money Laundering (AML) Cyber Custody and Currency Block (CCCLB), which is control on bank robbery, mafia extortion, drugs smuggler and non-accounted hush fund those directly or indirectly misuses involving terrorist activities and could eventually lead to cyber-imprisonment end to end.

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณมีจำนวนเท่าใด ตัวเลขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของคุณ เราแค่ต้องการทราบว่านวัตกรรมของคุณอยู่ในขั้นใดในปัจจุบัน

มากกว่า 10,000

อันดับต่อไป ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณในอีกสามปีข้างหน้าจะมีจำนวนเท่าใด โปรดประเมินให้สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ก็สูงพอที่คุณจะพยายามไปให้ถึง!

มากกว่า 10,000

How will your project evolve over the next three years?

Before Enter/Merge/Invest/ into our no risk factor of consumers, public, private and government were offered largest widest choices policy when it came to Antique Bank Smart Systems™ mobile & desktop smart systems and lowest cost value added services and third party liability credentials will enable attached to all life non life product end to end secured risk adopted on one route monitoring by hand held (MID) we will giving all their data safe in our largest mobile Internet (Azure cloud) server bus and devices (MID) banking and generation next smart systems cane be afforded by poor to invest and their profits get sharing by our risk adoption policy development .All smaller and giant companies with the newest ideas simply did not have the big research and development budgets needed to r

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What barriers might hinder the success of your project and how do you plan to overcome them?

Before Enter/Merge/Invest/ into our no risk factor of consumers, public, private and government were offered largest widest choices policy when it came to Antique Bank Smart Systems™ mobile & desktop smart systems and lowest cost value added services and third party liability credentials will enable attached to all life non life product end to end secured risk adopted on one route monitoring by hand held (MID) we will giving all their data safe in our largest mobile Internet (Azure cloud) server bus and devices (MID) banking and generation next smart systems cane be afforded by poor to invest and their profits get sharing by our risk adoption policy development .All smaller and giant companies with the newest ideas simply did not have the big research and development budgets needed to realize their visions.
Then introduced its business model: Antique Bank Smart Systems ™
The goal was simple: We are ready to provide all our smart systems value added services to wired and wireless companies with our R&D to bring their innovations to market.

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

We have partnership largest capacity of Microsoft cloud and faculty supporting by all Microsoft/Intel/Nokia and other ERP products and network support will run our systems server domain in Azure cloud server bus web Fabrics Net frame work SQL anywhere end to end credentials

Current annual budget of project, in US dollars

มากกว่า 30 ล้านบาท

Explain your selections

How do you plan to strengthen your project in the next three years?

Antique Bank Smart Systems™ Antique Bank Mobiles live bid marketing allow you to communicate or settlements bargaining in yours profit sharing in advanced demand & supply more efficiently and effectively with your customers, clients and Government Vat/Tax/sell tax you can manage the user experience through our risk adopted policy life and non-life of the entire producer/ customer/merchandise development life cycle safe end to end.
We Adapts to all kind your third party risk by our (MID) networks will enable value added mobile devices services credentials
Financial institutions in developed and emerging markets can rely on the Banking platform for a complete attached our value added mobile internet devices (MID) will enable for Animal Care , Carpooling Traffic & Transport sharing, Food banking, Mobile Court, Telemedicine, Sky Farming and more online-off-line solution that supports all mobile transactions conducted by mobile unit phone or without mobile by bio-metric e-ID Thematic services .
We Delivers communications across multiple mobile channels, including SMS, Voice mail, USSD, mobile food banking, law court, e-Education Web browser and more eco smarts systems solution will provide by our (MID) mobile application
m-Banking supports to all popular messaging channels so that financial institutions can appeal to broad consumer base. Banks have multiple options for creating low-cost payment services such as money transfers, micro-finances , insurance refilling account balance inquiries, bill payments, recent transactions and more.

Challenges

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Which barriers to employment does your innovation address?
Please select up to three in order of relevancy to your project.

PRIMARY

Lack of visibility and investment

SECONDARY

Need for regulatory/policy support

TERTIARY

Other (Specify Below)

Please describe how your innovation specifically tackles the barriers listed above.

Before Enter/Merge/Invest/ into our no risk factor of consumers, public, private and government were offered largest widest choices policy when it came to Antique Bank Smart Systems™ mobile & desktop smart systems and lowest cost value added services and third party liability credentials will enable attached to all life non life product end to end secured risk adopted on one route monitoring by hand held (MID) we will giving all their data safe in our largest mobile Internet (Azure cloud) server bus and devices (MID) banking and generation next smart systems cane be afforded by poor to invest and their profits get sharing by our risk adoption policy development .All smaller and giant companies with the newest ideas simply did not have the big research and development budgets

Are you trying to scale your organization or initiative?
If yes, please check up to three potential pathways in order of relevancy to you.

PRIMARY

Grown geographic reach: Global

SECONDARY

Grown geographic reach: Within host country

TERTIARY

Leveraged technology

Please describe which of your growth activities are current or planned for the immediate future.

Our smart systems will alert you and safeguard you and governments against the greedy politicians and (IPO) corporatist, Thief, bank robber and mafia will never access to market or other misuses of your and governments money currency and non-life asset without your and governments permit that our systems denies will blocked all your forward transaction with backup data the Culprits would be booked in Anti Money Laundering (AML) Cyber Custody and Currency Block (CCCLB), which is control on bank robbery, mafia extortion, drugs smuggler and non-accounted hush fund those directly or indirectly misuses involving terrorist activities and could eventually lead to cyber-imprisonment end to end.Parents control to Generation pocket money by our smart e-Wallet,

Do you collaborate with any of the following: (Check all that apply)

หน่วยงานราชการ, Technology providers, NGOs/Nonprofits, For profit companies, Academia/universities.

If yes, how have these collaborations helped your innovation to succeed?

Public: the increasing purchase power by all daily priority commerce deal transaction will attach generate all life non-life item micro-finance and insurance premium refill high maturity claimed policy systems.
Private and home made business: Antique Bank Smart Systems™ (MID) innovation will enable to all industry all products will generate in advanced profit sharing micro-finance insurance with life time costumers, producer and enterprise demand supply chain relation one time all tax deducted and all business risk adopted policy.Government: the corrupt free E-Governance data SQL any-ware cloud server smart systems policy.The deliberations will serve to enhance the awareness and understanding about the tremendous potential of insured services to e-direction first for poor

GLOBALICEMOS LA ESPERANZA RENOVANDO LA FE EN LA EDUCACION

POR UN MUNDO DONDE LOS JOVENES NO SEAN ESTIGMATIZADOS COMO DELINCUENTES Y GENERADORES DE VIOLENCIA, Y TENGAN, EN CAMBIO SU OPORTUNIDAD, ACCEDIENDO A LOS CONOCIMIENTOS SOCIALMENTE CONSTRUIDOS DESDE CUALQUIER ESTRATO SOCIAL, Y APORTANDO A SU RECONSTRUCCION EN BENEFICIO DE SU COMUNIDAD. UN MUNDO DONDE EL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO-CULTURAL NO DETERMINE EL FRACASO DE LOS JÓVENES, LA FALTA DE INSERCIÓN LABORAL, O SEA EL CAMINO SEGURO A LA CRIMINALIDAD Y LOS VICIOS SOCIALES.

เกี่ยวกับตัวคุณ

read more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

ANNA KARINA

นามสกุล

ROMERO

Twitter

Facebook Profile

องค์กร

ชื่อองค์กร

INSTITUTO RAICES AFRO

เว็บไซต์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Uruguay, AR

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

Uruguay, AR

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

ชื่อ

GLOBALICEMOS LA ESPERANZA RENOVANDO LA FE EN LA EDUCACION

What change do you want to bring to the world?

POR UN MUNDO DONDE LOS JOVENES NO SEAN ESTIGMATIZADOS COMO DELINCUENTES Y GENERADORES DE VIOLENCIA, Y TENGAN, EN CAMBIO SU OPORTUNIDAD, ACCEDIENDO A LOS CONOCIMIENTOS SOCIALMENTE CONSTRUIDOS DESDE CUALQUIER ESTRATO SOCIAL, Y APORTANDO A SU RECONSTRUCCION EN BENEFICIO DE SU COMUNIDAD. UN MUNDO DONDE EL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO-CULTURAL NO DETERMINE EL FRACASO DE LOS JÓVENES, LA FALTA DE INSERCIÓN LABORAL, O SEA EL CAMINO SEGURO A LA CRIMINALIDAD Y LOS VICIOS SOCIALES. DONDE EL JOVEN RURAL ACCEDA A LA MISMA CALIDAD EDUCATIVA QUE EL URBANO Y DONDE EL URBANO PERIFÉRICO NO TENGA COMO ÚNICO FUTURO CONVERTIRSE EN EL BLANCO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA ESTIGMATIZACIÓN DE QUE SUELE SER OBJETO, SOBRE TODO CUANDO ADEMÁS DE POBRE ES AFRODESCENDIENTE.

What are the primary activities of your project?

EDUCACION POPULAR A TRAVES DE UNA METODOLOGÍA HUMANISTA, RESPETUOSA DE LAS DIFERENCIAS EN LOS APRENDIZAJES, DE LAS CAPACIDADES DIFERENTES, DE LOS CONTEXTOS SOCIO ECONOMICOS Y FAMILIARES, POSIBILITANDO EL ACCESO A LOS BIENES CULTURALES Y A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA UN EMPODERAMIENTO REAL DE LOS ESTRATOS MAS POBRES Y RELEGADOS DE LA SOCIEDAD, CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LA PROBLEMÁTICA DEL JOVEN RURAL, PERIFÉRICO Y/O AFRODESCENDIENTE.

What is innovative about your initiative? How is it a new contribution to the field?

ES INNOVADOR EN EL ENFOQUE PRAGMÁTICO, YA QUE NO SE REDUCE A UN DISCURSO Y UNAS POCAS ACCIONES POLÍTICAS, SINO QUE APUNTA AL COMPROMISO SOCIAL DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. MUCHAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES DICEN TRABAJAR EN ESTE ASPECTO, PERO SUS ACCIONES SON DE ALCANCE LIMITADO. ES NECESARIO QUE ESTEMOS DISPUESTOS A DAR DE NOSOTROS HACIA LOS OTROS EN PROCESOS EDUCATIVOS NO FORMALES, CON MAYOR INTERACCIÓN ENTRE AGENTES Y POBLACION OBJETO (JOVENES POBRES DEL CAMPO Y LA CIUDAD), CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR SUBJETIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA PAZ Y LA BUENA CONVIVENCIA SOCIAL. INNOVAR PLANIFICANDO ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO FORMALES QUE SE IMPLANTEN SIMULTÁNEAMENTE EN LOS BARRIOS URBANOS Y LAS ZONAS RURALES, SIN POSTERGAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LOS LUGARES ALEJADOS DE LAS CIUDADES Y CONVOCANDO CON ESPECIAL INTERÉS A LOS Y LAS JÓVENES NEGR@S CUYA AUTOESTIMA REQUIERE NUESTRA FRATERNA ATENCIÓN PARA EMPEZAR A SALDAR LA DEUDA QUE LA HUMANIDAD TIENE CON LOS NEGROS/AS.

What stage is your project in?

Idea phase

Tell us about the community that you engage? eg. economic conditions, political structures, norms and values, demographic trends, history, and experience with engagement efforts.

VENGO DE UNA COMUNIDAD RURAL Y VIVO ACTUALMENTE EN UN BARRIO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD, EN QUE CONVIVE GENTE TRABAJADORA Y JÓVENES QUE HAN CAÍDO EN VICIOS COMO LA DROGADICCIÓN Y EL ALCOHOL, Y QUE SON LOS ACTORES DE LOS INFORMATIVOS DIARIOS POR SUS ACCIONES DELINCUENTES. NO ES POSIBLE DICTAR LEYES DESDE ARRIBA PARA APLICARSE EN UN ABAJO QUE SOLO SE VISITA POR UN RATO EN PERÍODOS ELECTORALES. SON FUNDAMENTALES LOS LÍDERES COMUNITARIOS. TAMBIÉN ESTOY EJERCIENDO LA DOCENCIA EN UN LICEO RURAL CERCANO Y ME PREOCUPA EL FUTURO DE AMBOS CONTEXTOS.

Share the story of the founder and what inspired the founder to start this project

MI HISTORIA ES LA DE UNA MUJER RURAL QUE A LOS CASI 40 AÑOS TUVO QUE DEJAR SU PUEBLO PARA REALIZAR ESTUDIOS TERCIARIOS Y PODER PENSAR EN BRINDARLE OPORTUNIDADES A SUS DOS HIJOS. SI ES POSIBLE RECOMENZAR PARA MÍ -ESTOY A PUNTO DE OBTENER EL TÍTULO DOCENTE- PIENSO QUE ES POSIBLE RECOMENZAR PARA ESOS JÓVENES A QUIENES HOY LOS AMENAZA UN PROYECTO DE LEY PARA BAJAR LA IMPUTABILIDAD PENAL Y CRIMINALIZAR SU FALTA DE OPORTUNIDADES, DE LA CUAL TODOS SOMOS RESPONSABLES. CONOZCO EL SABOR AMARGO DEL ALEJAMIENTO GEOGRÁFICO DE LAS CIUDADES Y OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, ASÍ COMO LA IMPOTENCIA DE SABER QUE SE CUENTA CON UN TALENTO, UNA VOCACIÓN, LA CAPACIDAD DE CREAR, Y DE QUE PASARÁS POR LA VIDA SIN PODER CONTAGIAR ESO A OTROS Y A LA VEZ NUTRIRTE DEL APORTE DE OTRAS PERSONAS PARA CRECER Y PERFECCIONAR TU ACTIVIDAD (EN MI CASO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS "EN SOLEDAD", COMO TENGO DOS LIBROS QUE NUNCA PUBLIQUÉ, Y ASÍ OTRAS PERSONAS PUEDEN ESTAR PERDIENDO SU OPORTUNIDAD EN LA VIDA POR FALTA DE AYUDA).

ผลกระทบต่อสังคม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Please describe how your project has been successful and how that success is measured

ESTÁ EN FASE DE IDEA AÚN, PERO ESTOY SEGURA DE SU IMPACTO Y DE SU NECESIDAD. SE PUEDE MEDIR MEDIANTE INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, CONTROLANDO LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO.

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณมีจำนวนเท่าใด ตัวเลขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของคุณ เราแค่ต้องการทราบว่านวัตกรรมของคุณอยู่ในขั้นใดในปัจจุบัน

น้อยกว่า 100

อันดับต่อไป ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการของคุณในอีกสามปีข้างหน้าจะมีจำนวนเท่าใด โปรดประเมินให้สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ก็สูงพอที่คุณจะพยายามไปให้ถึง!

1,001-10,000

How will your project evolve over the next three years?

INVOLUCRANDO EDUCADORES NUEVOS Y CON UNA PERSPECTIVA AMPLIA Y HUMANITARIA, ASÍ COMO ASOCIACIONES CIVILES. CONSTRUYENDO LIDERAZGOS COMUNITARIOS, ALERTAS A LAS DEMANDAS Y CAMBIOS, Y CAPACITANDO CONTINUAMENTE A LAS PERSONAS COMPROMETIDAS EN EL PROYECTO. TAMBIÉN INVESTIGANDO LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS JÓVENES BENEFICIARIOS Y HACIENDO UN ACOMPAÑAMIENTO DE SU DESARROLLO: INSERCIÓN LABORAL, FORMACIÓN DE UNA FAMILIA, CONDUCTA RESPONSABLE EN LA SOCIEDAD Y CAPTACIÓN DE TRABAJADORES QUE CONTINÚEN CON EL PROYECTO DESDE ESA POBLACIÓN OBJETIVO.

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What barriers might hinder the success of your project and how do you plan to overcome them?

FALTA DE CONCIENCIA EN LA POBLACION, INVASIÓN MEDIÁTICA DESFAVORABLE, FALTA DE INVOLUCRAMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES, FALTA DE RECURSOS.

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

ASOCIACIONES CIVILES, EDUCADORES.

Current annual budget of project, in US dollars

3 แสน - 1 ล้าน 5 แสนบาท

Explain your selections

CUANTO MAYOR SEA EL APOYO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO, LAS PERSONAS EN FORMA INDIVIDUAL U ORGANIZADA, LOS VECINOS, Y OTROS, MAS SE FORTALECE EL PROYECTO. NO HAY PROYECTO SOCIAL VIABLE O PERMANENTE POR MUCHO TIEMPO SIN LA ADHESIÓN DE QUIENES PUEDEN AYUDAR: LAS IDEAS POR SÍ MISMAS NO PRODUCEN RESULTADOS, EL SER HUMANO Y SU ACCIÓN SOLIDARIA Y SISTEMÁTICA ES QUIEN CONSTRUYE Y RECONSTRUYE CON SUS PARES UNA IDEA INICIAL INNOVADORA, PRODUCIENDO LOS CAMBIOS NECESARIOS EN UNA COMUNIDAD.

How do you plan to strengthen your project in the next three years?

CON RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS.CON APORTES DE OTRAS PERSONAS CON OTRAS IDEAS QUE FORTALEZCAN LA IDEA INICIAL Y LE AGREGUEN "SUSTANCIA" SEGÚN LA DINÁMICA SOCIAL QUE EXIGE REMODELAR, REPENSAR, REORGANIZAR.

Challenges

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Which barriers to employment does your innovation address?
Please select up to three in order of relevancy to your project.

PRIMARY

Lack of visibility and investment

SECONDARY

Need for regulatory/policy support

TERTIARY

Lack of skills/training

Please describe how your innovation specifically tackles the barriers listed above.

CON COMPROMISO SOCIAL Y CON ESPÍRITU DE DESAFÍO A LA DESESPERANZA: SALIENDO A BUSCAR, PRODUCIENDO IDEAS PERO TAMBIÉN PERFECCIONANDO IDEAS Y ACCIONES, MEJORANDO LA PRÁCTICA CONSTANTEMENTE.

Are you trying to scale your organization or initiative?
If yes, please check up to three potential pathways in order of relevancy to you.

PRIMARY

Influenced other organizations and institutions through the spread of best practices

SECONDARY

Leveraged technology

TERTIARY

Enhanced existing impact through addition of complementary services

Please describe which of your growth activities are current or planned for the immediate future.

BUSCAR APOYO FINANCIERO Y DE ASOCIACIONES CIVILES.

Do you collaborate with any of the following: (Check all that apply)

NGOs/Nonprofits.

If yes, how have these collaborations helped your innovation to succeed?

SI, POR LA EXPERIENCIA ACUMULADA.

Date Rape Drug Coalition

DATE RAPE DRUG Coalition

It is to collect information from news articles and medical journals with the hopes of showing the DESPERATE need of an antidote by chemists for 60 to 500 DATE RAPE DRUGS and then with the help of lawmakers to put an end to DATE RAPE DRUGS affecting the general public worldwide with a common antidote.

International Children's Legal Aid (ICLA) - Protecting AIDS Orphans Through Pre-Emptive Succession Planning

In Uganda, people are taking the property of widows and children when their husband or father passes away. ICLA will take 4 U.S. law students to Entebbe, Uganda to partner with the TASO AIDS clinic during May-June 2011. At the clinic, law students will provide will-writing services for the clients in order to protect widows and orphans from losing property due to ‘property grabbing.'

เกี่ยวกับตัวคุณ

Visit websitemore ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Section 1: About You

ชื่อ

Tyler

นามสกุล

Lake

Country

United States, OR, Clackamas County

Section 2: About Your Organization

Is your initiative connected to an established organization?

ชื่อองค์กร

International Children's Legal Aid

หมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร

(503) 750-4618

ที่อยู่ขององค์กร

19836 Derby St. West Linn, OR 97068

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, OR, Clackamas County

How long has this organization been operating?

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

แนวความคิดของคุณ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Name your project.

International Children's Legal Aid (ICLA) - Protecting AIDS Orphans Through Pre-Emptive Succession Planning

Describe Your Idea

In Uganda, people are taking the property of widows and children when their husband or father passes away. ICLA will take 4 U.S. law students to Entebbe, Uganda to partner with the TASO AIDS clinic during May-June 2011. At the clinic, law students will provide will-writing services for the clients in order to protect widows and orphans from losing property due to ‘property grabbing.'

Country your work focuses on

Uganda, KMP

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What makes your idea unique?

Will writing is a unique answer to the problem of 'property grabbing.' The concern over 'property grabbing' has moved some Ugandan organizations to action. However, much of their effort occurs after the property has been taken from widows and/or children. ICLA's idea is unique because it directly empowers women and children before the taking occurs. When ICLA provides woman and children will legal documentation, they are also educated on what their rights are concerning their property as well as how to enforce their wills.

Addtionally, ICLA collaborates with other organizations to ensure enforcement of the wills. ICLA is in a unique position to effectively provide succession planning because of a current commitment with a Ugandan partner organization (TASO), and the fact that no one else is providing what is needed to the majority of AIDS victims in Uganda. Additionally, ICLA has contacts with FIDA-U (Federal Women Lawyers) and IJM (International Justice Mission) that are organizations already working to enforce the legal rights of woman and children displaced by property grabbing. Enforcement is a key element of will writing helping widows and children, and ICLA will collaborate with the efforts of FIDA-U and IJM.

Our commitment from TASO to work within their facility is one of our greatest assets and sets ICLA apart from other organizations which may desire to complete the same work. TASO serves a large portion of those affected by AIDS, and thus provide ICLA with access to these individuals. Additionally, in future years ICLA intends to expand to other communities within Uganda by working with other TASO clinics in different regions. Partnering with TASO allows ICLA to provide a new service to TASO clients while having the stability and trust that TASO has developed.

ICLA's approach to eradicate property grabbing is pre-emptive and looks to protect woman and children before the harm occurs.

Do you have a patent for this idea?

ผลกระทบ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Tell us about the social impact of your innovation. Please include both numbers and stories as evidence of this impact

For Ugandan women and children, having a will and the means to enforce the will means that the death of their husbands and fathers doesn't have to result in homelessness and destitution. When widows and children are left without resources, other social problems arise. Illness, lack of education, as well as vulnerability to human trafficking are all results of orphans being left on the streets. Legal documents and education gives them power to retain their homes and possessions.

The following changes will occur for Ugandan women and children: (1) They will receive legal protection through a valid legal document to retain property when the husband/father passes away; (2) The parents can decide future guardianship of children when they pass away; and (3) Through widows and children retaining their property, widows and children will be able to continue to maintain better health, pursue educational goals, and be protected from harmful situations.

When Tyler Lake, Founder and Executive Director of ICLA, worked in the TASO AIDS clinic in Uganda in 2007, the clinic manager reported the following comments made by clients of the AIDS clinic:

"Some of the comments that clients have expressed are:
That they have wanted to fill out a will but have lacked the resources to do so until now. and
That they feel relief knowing that their children are legally protected and provided for."

- Henry Muzoora, TASO Entebbe Branch Manager.

As woman protect their property and Ugandans in Entebbe are educated concerning property rights, an new understanding will emerge. Members of the community will understand that the land of a deceased husband and father belongs to the wife and children for their support. While will writing will continue in this area, general understanding will increase and less conflict will occur as more are educated on property rights.

ปัญหา

Ugandan women and children are being forced to leave their homes and are put on the streets when their husband and father passes away. The spread of AIDS in Uganda is claiming the lives of husbands and fathers in large quantities, leaving their wives and children vulnerable to the loss of their material possessions and land.

Woman and children are victims of property grabbing in Uganda – a practice which happens upon the death of the husband/father and leaves the widow or sometimes just the children homeless and without resources. Women and children are one day secure in their homes and the next day destitute on the streets. While under current Ugandan law, wives and children are entitled to retain their land and property after the death of the husband, in many areas these rights are not realized or enforced. Many women, unaware of their rights, suffer in destitution with their children in the aftermath of their husband's death. Furthermore, if the mother also passes, orphans are left without protection from their property being taken.

Actions

ICLA is uniquely positioned for a smooth transition into and throughout Uganda, due to an existing partnership with The AIDS Support Organization (TASO). TASO provides a range of services to AIDS patients, including counseling, medical care, and advocacy. ICLA will build on this relationship by placing law school interns (which have already been interviewed and selected) within TASO at Entebbe during May – June 2011, and eventually expand to several clinics around the country in future years. In order to maintain the progress achieved in summer months, a Ugandan citizen will be hired to visit TASO clinics throughout the rest of the year. That local Ugandan will help clients enforce their wills when needed, and continue to train TASO employees about the rights of the clients. After a few years of involvement in each clinic, ICLA envisions that TASO clinics and local lawyers will be able to provide the will writing service.

Results

We expect direct and indirect results from our efforts. Directly, during the months of May-June 2011, we intend to complete 500 wills. Through these wills, we project that 3,500 children will be protected (based on the fact that an average Ugandan mother has 7 children) as well as the 500 women we write wills for. These women and children will retain their property and have the stability of this right.

Indirectly, we perceive a broader range of results. Through these 500 women becoming educated of their rights, the community of Entebbe will change. We will not ask the AIDS clients for any monetary compensation for the legal services we are providing them. However, we will ask them in exchange to tell at least one of their friends about the service we provided and to encourage them to come to the clinic and have a will prepared. Through the networking of friends and social education, members of this community will begin to understand that 'property grabbing' is a thing of the past and is no longer permitted to fly under the radar.

Ultimately, after a few years of active will writing and social education, the result will be that widows and children retain their property.

How many people will your project serve annually?

1001‐10,000

What is the average monthly household income in your target community, in US Dollars?

Less than $50

Does your project seek to have an impact on public policy?

If so, how?

Approximately 250 words left (2000 characters).

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What stage is your project in?

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

Does your organization have a board of directors or an advisory board?

ใช่

Does your organization have any non monetary partnerships with NGOs?

ใช่

Does your organization have any non monetary partnerships with businesses?

Does your organization have any non monetary partnerships with government?

Please tell us more about how partnerships could be critical to the success of your innovation.

ICLA is well placed to provide succession planning because of an exceptional Ugandan partner organization (TASO).
Our commitment from TASO to work within their facility is one of our greatest assets. TASO has 11 clinics throughout Uganda and primarily provide medical and social services to AIDS victims. They serve a large portion of those affected by AIDS, and thus provide ICLA with access to these individuals. Additionally, in future years ICLA intends to expand to other communities within Uganda by working with other TASO clinics in different regions. Partnering with TASO allows ICLA to provide a new service to TASO clients while having the stability, facilities, as well as trust that TASO has developed.

Additionally, we just completed interviews and recruitment at BYU Law School. Having educational institution support is vital in order for ICLA to bring the labor needed to write the wills in Uganda. From our recent interviews on one law school campus, we had 9 applicants for 4 positions. We extended 4 offers and all accepted. The students will pay their own way for the ICLA externship this coming summer. In the future, we intend to recruit from multiple law schools.

We would like to learn more about how your initiative is financially supported. Please explain your business plan/revenue model

ICLA has a two tiered approach for financially supporting its efforts. The first tier includes applications for competitions and grants. The second tier involves collaboration between the legal community and ICLA.

During the first tier, ICLA has already gained funding from one private donor as well as through the BYU Social Venture Competition. ICLA will continue to apply for competitions and grants to fund the start up of this organization. In addition to the Property Rights Competition at ChangeMakers, ICLA is currently applying to The Elton John AIDS Foundation for a large grant. ICLA will continually seek out new grants to apply for, as well as meet with individuals who are interested in funding the support of widows and orphans in Uganda.

During the second tier, ICLA becomes more sustainable. ICLA will enter into mutually beneficial sponsorships with law firms. These sponsorships are mutually beneficial because ICLA will receive financial backing and attorney pro bono hours for their organization. In return, law firms will receive positive community recognition for their support of ICLA, as well as be included in our marketing materials at law schools and in the international community. Additionally, once the law firm has found a connection with ICLA, annual sponsorships will be sought for the firm's tax advantage as well as public reputation.

Within the legal community, a law firm's reputation is critical. Even though many law firms have desires to provide pro bono services, their main job is to specialize in certain practice areas and their efforts are often unorganized. Therefore, it is beneficial for them to partner with ICLA. Through funds and pro bono hours, they are contributing to a thriving organization which is meeting a critical social need, while not needing to develop the idea or handle all of the administrative responsibilities of such a project.

สื่อ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What was the defining moment that led you to this innovation?

I recorded the following journal entry when I was in Uganda working at the AIDS clinic. It describes the defining moment which led me to establish ICLA.

"I met with two women the other day that taught me different aspects of using the law in important ways to help people. The first lady was a mother of 6 children who was HIV positive, had no husband, and during the filling out of the will when she was asked who she wanted to be the executor of her will she broke down and began to weep. She was so overwhelmed by her situation and was so worried that her land and property would not be left to her children. I realize now looking back at the situation that she was in a very vulnerable situation. If she died, then there was no guarantee that her children would receive the property or that they would be taken care of or that another would assume guardianship over her children. She actually did not have title to the land she wanted to give away, even though it was given to her by her father, so we worked through how she could get title to the property, and then filled out the will stating she did not have title to the property, but that it was given to her by her father’s will, and that she desired for it to be given to her children for their use. Through the use of the legal system we were able to give this person in a vulnerable situation a sense of security that if she passes on those that she cares for will be taken care of. Because she is HIV positive this is a very present and pressing necessity.

I think it is somewhat cliché to say that a humanitarian project like this “changed your life.” I think the real time to make that comment would be a few years down the road, when you life has really continued and you see whether or not you have actually changed because of the experience. I also think that the process of letting this change my life will only come if I let it. I can let it change my life by remembering what I have seen here and then work to help in the future. While here, I have seen illness and sickness, pain and suffering, children and adults who were dying from AIDS and it was not their fault. I saw a great need in this country for sponsors for children to go to school. I saw a great need to provide a place for orphans of AIDS victims to go when there are no people to take responsibility for them. I saw a need for support organizations for those who are HIV+ and for help in finding a vaccine. I saw beauty in the smiles of the people that I worked with even through the pain. And I saw the need for free legal services to be offered to the less fortunate so that they can also benefit from the legal system. " May-June 2007

I smile as I read what I wrote three years ago. While the experience did impact me, I did not know it would change the course of my career. Now workings as Executive Director of International Children's Legal Aid, I recognize that the experience did work within me and change me.

Tell us about the social innovator—the person—behind this idea.

Tyler Lake chose to establish ICLA in order to combine his passion to help correct social problems with his training and education.

Tyler completed most of his education at Brigham Young University in Provo, Utah. He received a B.A. in Near Eastern Studies with a minor in Arab-Islamic Studies. Following undergraduate work, Tyler pursued a joint JD/MPA degree. Tyler received both his Law Degree and his Master of Public Administration degree in April of 2010. Tyler's education was difficult and challenging, but essential in preparing him to lead the ICLA organization. It was during the last year of grad school that Tyler led a team in developing the concept for ICLA. Countless hours were spent pouring over the business plan and preparing a dynamic presentation for the Social Venture Competition in the Spring. The work paid off, and ICLA placed 3rd in the finals of the competition and received initial funding for the organization.

In addition to Tyler's educational training, he has varied non-profit and volunteer experience. Tyler worked as a Program Coordinator for a large non-profit organization which reaches over 30,000 youth annually. Additionally, Tyler served as co-coordinator for a campus wide service organization. More recently in grad school, Tyler served as the Chair for the Board of Directors for The Grantwell Program, a student driven philanthropy organization designed to prepare students to work in philanthropy after graduation.

Additionally, the reason Tyler has organized this organization versus a more traditional law firm career is because he feels passion for this work. He has found a happiness when working for this cause that has not been met in other areas of law. Tyler does believe that we are all one, and therefore the suffering of another does compel and invite us to serve that individual.

How did you first hear about Changemakers?

Friend or family member

If through another source, please provide the information.

Approximately 50 words left (400 characters).

เพิ่ม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Which (if any) of the following strategies apply to your organization or company (check as many as apply)

Formalizing and documenting property rights (i.e. titling, leasing or certification), Legal education and awareness.

Please explain how your work furthers one or many of the above strategies (if you selected “other”, please explain your strategy)

Approximately 50 words left (400 characters).

The Star Raft: personal support networks for vulnerable people and their caregivers

A 'circles of support' model has been around for years, but the image of a 'circle' doesn't tell people how to do the work. The Star Raft pattern offers much more information, engages people's imaginations, and illustrates how to make progress one step at a time.

เกี่ยวกับตัวคุณ

Organization: CommunityWorks more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Section 1: You

ชื่อ

David

นามสกุล

Wetherow

Organization

CommunityWorks

Country

Canada, BC

Section 2: Your Organization

ชื่อองค์กร

CommunityWorks

เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร

1 604 628 5477

ที่อยู่ขององค์กร

4-116 Shelly Road, Parksville, BC V9P 2H8

องค์กรของคุณเป็น:

ไม่จดทะเบียน

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Canada, BC

แนวความคิดของคุณ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Name Your Project

The Star Raft: personal support networks for vulnerable people and their caregivers

Country and state your work focuses on

n/a

Describe Your Idea

A 'circles of support' model has been around for years, but the image of a 'circle' doesn't tell people how to do the work. The Star Raft pattern offers much more information, engages people's imaginations, and illustrates how to make progress one step at a time.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What makes your idea unique?

The Star Raft offers a robust set of tools and strategies for developing and maintaining action-oriented personal support networks that are asset-based, family-friendly, and anchored in freely-given community relationships.

Using the metaphor of a ‘Star Raft’ - a pattern used by sailors to anchor in community - participants learn how to:

Identify, invite and mobilize a rich array of people, places and resources that are just a step or two away when they tap into their own personal networks

Systematically ‘follow the threads’ of individual interests, gifts and capacities in the direction of companionship, connection and contribution

Keep networks engaged and on track with patterned conversations that start with dreams and gifts and end with commitments to concrete next steps

Sustain network involvement when momentum slackens or in turbulent times

Teach everyone who becomes involved in a personal network how they can mobilize their own connections

Teach members of personal networks how to leave without breaking the circle

Work in ways that maintain safety

Develop networks that don’t depend upon formal system resources and that can survive system turbulence

Multiply the effort by supporting experienced members to start new Star Raft networks

Ensure continuity and sustained involvement on the part of community allies

Use the pattern to develop Microboards, Individual Trusts, circles of support and accountability, and lifetime advocacy networks

Apply the pattern in wider contexts, including community justice, child protection, foster care, care for aging parents, transition from school to work, and assisting people to return home from hospitals, nursing homes and other congregate settings

Do you have a patent for this idea?

ผลกระทบ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What impact have you had?

The Star Raft stems from a pattern that we invented in the early 1980s, known as the Microboard. There are now nearly 1000 Microboards active in North America and Europe, supporting people with significant disabilities, their families and their caregivers.

The Star Raft pattern is currently being piloted in one of the US States, and is being used informally by a community of practitioners in the field of developmental disabilities.

ปัญหา

People who live with disabilities and major health challenges, and their families and caregivers, often end up surrounded by services but isolated from community. Service systems tend to be turbulent, competitive, and often fail at helping people achieve lives of connection, trustworthy companionship and meaningful contribution. Child protection and justice systems depend on clinical, rather than social, models to create safe and meaningful futures.

For years, 'circles of support' have been posited as an antidote to this isolation, but the 'circle' doesn't tell community members much about how to do the work, how to maintain continuity, and how to establish safe, secure and active social networks. Isolated people are highly vulnerable to exploitation and neglect. We need to find a pattern that is stronger than 'support groups' of people who struggle with the same issues and who are equally yoked to the same malperforming systems.

Our experience with Microboards demonstrates that it is entirely possible to form individual support networks that are person-centered, family-friendly, and anchored in authentic citizen action and community relationships.

Actions

We have developed online training, videoconference-based support for large groups and individual circles at the 'kitchen table' level, written manuals and software applications that make it possible for members of support networks to identify, mobilize and organize a vast array of resources that are within reach when family members and allied citizens activate their existing social networks. The Microboard initiative established methods for doing this systematically and effectively; the Star Raft pattern moves the model forward in significant ways and adds a number of strategies for following 'threads' of interests, skills and capacities in the direction of connection, companionship and contribution. When we do this, the risks involved in dependency on formal systems is significantly reduced; community investment in individuals is maximized, and caregivers are relieved as they see a realistic answer to the question, "Who will care for my child when I'm gone?"

Results

Based on the success of the Microboard initiative, the connecting and teaching power of the Internet, and adopting patterns of dissemination that are employed by AA and La Leche League, we think that there is a realistic probability that practitioners, family and caregiver associations and community associations will learn and disseminate the Star Raft development process.

Our vision is that a parent who has just found out that their child will live with a disability will know that there is someone in her community who will help her build a circle for herself and her child; a worker in the justice system will know that there is a source for creating authentic networks of community support for people returning from incarceration; a minister will know the pattern for starting and maintaining support circles that are anchored in the congregation; a child in foster care will be received by a circle of trustworthy, connected adults instead of 'hitting the streets' when she 'ages out' of care. With a thousand Microboards in place, we know that freely-given citizen commitment is available and can be mobilized. We're giving people the tools to do it.

What will it take for your project to be successful over the next three years? Please address each year separately, if possible.

2010-2011: The Wisconsin Project (currently underway) will allow us to demonstrate and adapt the pattern for urban centres, small towns and rural communities. The project will also serve as a platform for developing a library of written and online training materials.

2011: We need Java and Flash programming to develop software that supports and trains individuals and circles to identify, activate and mobilize community networks. We have developed fully working prototypes on other platforms, but it is time to develop project-specific applications for shared use on the Web and on the iPad device.

2011-2013: Apply the patterns established in the Wisconsin project to a variety of other settings - dense urban communities, culturally-defined communities, and communities that are defined by specific challenges: Alzheimer's disease, autism, community justice, and others.

2012-2013: Establish a fully-implemented Web platform that supports and serves local Star Raft circles and developers and that ties the various communities using the Star Raft pattern together for purposes of shared learning, support, and adaptation.

What would prevent your project from being a success?

We have intentionally designed this effort so it does not depend on philanthropic, service system or public funding to succeed and grow. In the short run, it helps to have some financing to allow us to focus intensively on projects like the Wisconsin initiative. In the intermediate run, competent help with Java or Flash programming to develop the associated software would be most helpful. In the long run, we will depend on income from publications and software subscriptions to support the larger effort. But this is, and will remain, essentially a volunteer effort. In our view, the thing that would definitely prevent the project from being a success would be dependence on philanthropic or public funding ... 'dialing for dollars' in an increasingly competitive environment.

How many people will your project serve annually?

1001‐10,000

What is the average monthly household income in your target community, in US Dollars?

Less than $50

Does your project seek to have an impact on public policy?

ใช่

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What stage is your project in?

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

In what country?

United States, WI, Ashland County

Is your initiative connected to an established organization?

ใช่

If yes, provide organization name.

Pathways to Independence, Wisconsin

How long has this organization been operating?

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

Does your organization have a Board of Directors or an Advisory Board?

Does your organization have any non-monetary partnerships with NGOs?

No

Does your organization have any non-monetary partnerships with businesses?

No

Does your organization have any non-monetary partnerships with government?

No

Please tell us more about how these partnerships are critical to the success of your innovation.

What are the three most important actions needed to grow your initiative or organization?

1. Full-scale implementation and demonstration in the current project
2. Software development
3. Dissemination to other communities and target groups

สื่อ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What was the defining moment that led you to this innovation?

400 words or fewer

Tell us about the social innovator behind this idea.

400 words or fewer

How did you first hear about Changemakers?

Web Search (e.g., Google or Yahoo)

If through another, please provide the name of the organization or company

50 words or fewer

“PROYECTO ANTENAS”

Psychological assistance addressed to hospitalized or under treatment children, by means of a projective tool where a computer-animated character talks with children. This character is controlled by a pediatric therapist in real time and it is monitored by an audio and video closed circuit. It is aimed at lessening anxiety, ensure adherence to the treatment in mainly to 'accompany" and listen to t

เกี่ยวกับตัวคุณ

Organization: Antenas por los niños more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Section 1: You

ชื่อ

Julia

นามสกุล

Borbolla

Organization

Antenas por los niños

Country

Mexico

Section 2: Your Organization

ชื่อองค์กร

เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร

(55) 56-64-45-47 , 56 60 87 63, 56 51 69 88

ที่อยู่ขององค์กร

Cerrada de Rompeolas No. 10, Col. Las Aguilas C.P. 01710

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

Mexico

แนวความคิดของคุณ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Name Your Project

“PROYECTO ANTENAS”

Country and state your work focuses on

Mexico

Describe Your Idea

Psychological assistance addressed to hospitalized or under treatment children, by means of a projective tool where a computer-animated character talks with children. This character is controlled by a pediatric therapist in real time and it is monitored by an audio and video closed circuit. It is aimed at lessening anxiety, ensure adherence to the treatment in mainly to 'accompany" and listen to t

Website URL

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What makes your idea unique?

Proyecto Antenas is a Mexican patent by means of which a new model of psychological intervention is provided through dialogue with an interactive puppet whose task is to act as an emotional agent that inspires confidence to children since it is permanent presence that does not have shifts and is prepared to accompany them in the different processes they are living. It gathers information and provides emotional support by promoting resilience in a shorter period of time and much effectively in this manner speeding processes and building capacity to provide assistance a greater number children.

Do you have a patent for this idea?

ใช่

ผลกระทบ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What impact have you had?

Antenas impact has been assessed not only as an innovative approach that generates almost immediate empathy but also in terms of the required intervention time, multiplicity of applications and positive results in 99% cases. We have been able to assist children with different problems: cancer, burns, abuse, bereavement or psychological problems in general (except childhood psychosis). At present Over 1000 children are treated in different institutions by achieving an affective bond and increasing closeness to the treatment by the main public health sectors in Mexico city and Morelia State. Psychologists in each hospital are trained in and supervised when handling the tool which offers promptness and efficiency to practice psychology, in the health expert and clinic field.

ปัญหา

Ill children evidence anxiety, depression, fear and solitude. They fear to talk about what they feel not to worry their parents or receive small nips or surgery. Most of times children do not understand why their parents allow other people to make things which hurt them or leave them with strangers and the make their conclusions which distressed them even more. Psychological treatment for children in Mexico and in many other countries is a luxury for most of the child population. Powerlessness is combined with poverty, defenselessness and lack of access to quality psychological treatment. Most treatment is delivered by volunteers or university interns. This staff is temporary and once children gain confidence, these professionals finish their internship and the process is suspended, patients experience another loss in addition to the many losses they had suffered from and having to restart a therapeutic relationship from the beginning (in the best scenario). When this process is repeated without results, children lose hope and confidence and prefer to become isolated or to remain silent.

Actions

Con fondos de donadores la hemos instalado ya en 3 hospitales y un centro comunitario. Hemos capacitado a los psicólogos de cada institución y los supervisamos. Actualmente estamos iniciando un programa piloto con la PGJ y la Secretaria de Salud del DF para la toma de declaraciones de los niños que llegan con lesiones al Hospital Pediátrico de Iztapalapa, pues gracias a este sistema los niños han revelado muchos casos de abuso de manera espontánea. De esta manera los menores rinden su declaración ministerial ante el personaje, evitando así ser “re-victimizados” cuando buscan justicia y a la vez reciben seguimiento psicológico, esto con el fin de que se ejerza mayor justicia para la población infantil y se realice en nuestro país una re-educación, un cambio de pensamiento a favor de los derechos de los niños, segura de que en el futuro estos beneficios se verán reflejados.

Results

Greater children closeness to their treatments. Children receive a more human treatment according to their age. We manage to provide children with information about their treatment through the character. On the other hand, we aim at reducing hospital expenses that is to say if patients receive this support they will recover more rapidly and thus a shorter hospitalization which reduces costs for the hospital and relatives. Another important issue is to place psychological treatment as a necessary subject and we expect that every hospital and public ministries have our character and verify its efficiency to such an extent that it becomes a requirement, such as medical equipment. We expect to change the educational mentality in Mexico and to make children aware about their right to be respected and listened to. This will enable them to become responsible adults accustomed to educate their children with respect so that in the future these children do not resort to violence that social problems are reduced since it is recurrent that abusers had been abused.

What will it take for your project to be successful over the next three years? Please address each year separately, if possible.

2010: Install the tool in a wireless mode so that children who are hospitalized and do not have mobility are also able to talk with "Antenas". This implies a wireless connection, software optimization for the application and at least 3 screens to project the character in different rooms. To finish the research in the Tacubaya Pediatric hospital to officially validate the efficiency of the tool.
2011: Have enough funding to hire staff to supervise the tool in the different hospitals and provide training and provide assistance with the Mobile Unit in places where psychological assistance is very much required such as La casa de la amistad (Friendship house) which accommodates children suffering from cancer and their relatives and many other institutions that require our help but do not have enough resources to pay for it.
2012: Install the tool via Internet to offer it as a "package" that is installed and characters handled from a control center. In this manner psychological assistant can reach any location and the quality of the assistance is controlled from a center where psychologist using the tool would be supervised while connecting with different clients. This project includes password access, formats and a whole system to provide quality psychological services in accordance with current technological developments. Packages would be commercialized based on each case aimed at the project's self sustainability.

What would prevent your project from being a success?

Mainly the misuse of the tool which proved to be a powerful tool. Due to lack of training, negligence reducing the quality required for such a delicate service and obviously that lack of financial resources since there are fewer donors due to the worldwide crisis. This is a very innovative project however if these controls are not carried out it can be copied with non ethical purposes.

How many people will your project serve annually?

1001‐10,000

What is the average monthly household income in your target community, in US Dollars?

Less than $50

Does your project seek to have an impact on public policy?

ใช่

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What stage is your project in?

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

In what country?

Mexico

Is your initiative connected to an established organization?

ใช่

If yes, provide organization name.

Yes, to Ashoka . Julia Borbolla is an Ashoka fellow

How long has this organization been operating?

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

Does your organization have a Board of Directors or an Advisory Board?

ใช่

Does your organization have any non-monetary partnerships with NGOs?

ใช่

Does your organization have any non-monetary partnerships with businesses?

ใช่

Does your organization have any non-monetary partnerships with government?

No

Please tell us more about how these partnerships are critical to the success of your innovation.

Partnership with ODI allows us to extend the applications of Proyecto Antenas”©
Ashoka’s support has enabled us to receive Mckinsey’s advisory to develop a self sustainable social business.

What are the three most important actions needed to grow your initiative or organization?

1. Pay and speed the conclusion of the software for providing the service through the Internet
2. Conclusion of Iztapalapa pilot program and conclusion and publication of Tacubaya research to evidence the efficiency in terms of hospital health
3. Launch the software into the market as a psychological tool.

สื่อ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What was the defining moment that led you to this innovation?

In addition to being always in contact with children pain stories, I had the personal experience of giving birth to a child with severe congenital heart disease. Physicians had not positive forecasts. Against every prognosis it was in the Federico Gómez Children Hospital that her life was saved on May 4th 1983 with her first surgery 3 days after being born. Since then I have been trying to reward the hospital for what they had done for my child but I had no money and no options of psychological support. Julia then had three open heart surgeries when she was 2 years old, then when she was 3 and again when she was 11 in addition to other eight catheterizations. Family support was decisive in her will to live and in the progress that she has had so far. At present Julio is 27 years old and lives a normal life. When she learned about the Antes Project she noticed that this would have marked a difference if we had the character when we used to hospitalize her. Someone to turn to with doubts and fears because she didn't dare to ask us, her parents and much less to doctors. At that time I knew how to thank the hospital for my daughter’s life. Her life experience was useful to adapt the tool to its application in hospitals. Nowadays I am benefited again, not only by the multiple success stories I have experienced when working with children but also because my own daughter is a psychologist and directs the Foundation that I founded. “Antenas por los Niños A.C” helps me to get donations and disseminate our work.

Tell us about the social innovator behind this idea.

Julia Borbolla Hano.- Mexican 55 years old, wife, mother of 3 sons and two grand daughters. Clinical Pediatric and Adolescents Psychologist with 30 years of professional experience. She has performed as school psychologist, university teacher and then delivering courses, conferences and workshops. At present she owns two clinics that take her name and apply his method which includes a psycho diagnosis linked to brief therapy for children and teenagers. Her method uses different materials such as Antenas developed by her as a result of her professional needs. She is the author of 4 books “Profesión: mamá” [Occupation: Mother] , “Profesión :Mamá de un(a) adolescente [Occupation: Mother of a teenager], “Sin dañar a terceros” [Without hurting third parties] y “padres superpoderosos” [Powerful parents] all of them published by Editorial Diana. She is Fundación Antenas por los Niños, A.C President

How did you first hear about Changemakers?

Personal contact at Changemakers

If through another, please provide the name of the organization or company

50 words or fewer

Bronx Reentry Working Group

The Bronx Reentry Working Group (“Working Group”) is committed to building a coalition of community-based organizations, health services providers, correctional staff, and formerly incarcerated residents to address the healthcare needs of formerly incarcerated community members.

เกี่ยวกับตัวคุณ

Organization: Center for Court Innovation/Bronx Community Solutions Visit websitemore ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Mandolin

นามสกุล

Restivo

Organization

Center for Court Innovation/Bronx Community Solutions

Country

United States, NY, New York County

องค์กร

ชื่อองค์กร

Center for Court Innovation/Bronx Community Solutions

เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร

(646) 386-3100

ที่อยู่ขององค์กร

520 Eighth Avenue, 18th Floor

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, NY, New York County

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

แนวความคิดของคุณ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Name Your Project

Bronx Reentry Working Group

Country your work focuses on

United States, NY, Bronx County

Describe Your Idea

The Bronx Reentry Working Group (“Working Group”) is committed to building a coalition of community-based organizations, health services providers, correctional staff, and formerly incarcerated residents to address the healthcare needs of formerly incarcerated community members.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What makes your idea unique?

To date, there has not been a coordinated and comprehensive effort by community stakeholders and service providers to address the health needs of formerly incarcerated residents in the Bronx. Bringing together criminal justice stakeholders and healthcare providers, the Working Group’s aim is to develop a comprehensive strategy to connect formerly incarcerated residents to healthcare and service programs. The Working Group defines health holistically and plans to address both treatment and preventative care, including mental health care. Through its efforts, the Working Group has the potential to create long-term sustainable change by increasing the accessibility of services for formerly incarcerated Bronx residents.

The Working Group is collaboration between Bronx Community Solutions, a project of the Center for Court Innovation, and Dr. Pamela Valera of the Albert Einstein College of Medicine. Bronx Community Solutions is borough-wide alternative to incarceration program that targets non-violent low-level offenders sentenced at the Bronx Criminal Court through a combination of punishment (community service) and help (drug treatment, job training, counseling). The Center for Court Innovation is a New York-based nonprofit think tank that helps courts and criminal justice agencies aid victims, reduce crime and improve public trust in the justice system. The Working Group is co-chaired by Dr. Valera, a Bronx resident and social work researcher at Albert Einstein College of Medicine, and Mandolin Restivo, Deputy Project Director of Bronx Community Solutions.

Do you have a patent for this idea?

No

ผลกระทบ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What impact have you had?

Since its inception in June 2010, the Working Group has established partnerships with the New York City Police Department, the New York City Fire Department, Montefiore Hospital, and Albert Einstein College of Medicine. Additionally, the Working Group is partnering with programs that serve residents affected by such issues as HIV/AIDS, substance abuse, homelessness, and incarceration. Programs include the Bronx Recovery Center, Healthy People, the Osborne Association, and Care for the Homeless. This growing network of organizations is committed to addressing both the health and competing needs (e.g., securing housing, food, and employment) of formerly incarcerated community residents. Bringing together a diverse group of stakeholders, including criminal justice system players, medical institutions, and service providers that work with underserved populations is a major achievement in the Bronx. The Working Group plans to begin changing the nature of coordinated service provision in the Bronx by first gaining a better understanding of the needs of its residents. To this end, the Working Group will conduct a detailed community assessment to identify both existing resources and gaps in services for formerly incarcerated community members. The Working Group has already held two meetings to discuss goals and strategies to forge additional partnerships.

ปัญหา

The Working Group will seek to address three inter-related problems: 1) disparities in access to health care faced by formerly incarcerated individuals returning to the Bronx; 2) looming healthcare funding cuts in the New York State budget; and 3) plans to close a local jail facility, which would result in an influx of formerly incarcerated individuals returning to the Bronx. Several studies have demonstrated that incarceration has deleterious effects on the health status of not only the individuals who are incarcerated, but also their families, and the communities to which they return. Currently, 128,313 former inmates live in the Bronx, and as many as 12 per 1,000 residents are newly released each year. These individuals are returning to a community already facing numerous health challenges – obesity; food insecurity; diabetes; and high HIV/STI infection rates, including 29,079 residents living with AIDS. In fact, the Bronx is ranked as the unhealthiest of New York State’s 62 counties.

Actions

The Working Group will work to ensure its success by conducting a community-wide assessment before initiating a strategy to ensure that formerly incarcerated Bronx residents have adequate access to health and social services.

Lack of political will on the part of policy-makers might prevent success; to mitigate this concern, the Working Group has informed Congresswoman Vanessa Gibson of its efforts, and she has pledged her support. Additionally, the Working Group’s community partners are continuing to reach out to local elected officials and community leaders to bring about awareness of these issues and ensure buy-in for future policy changes.

Results

The Working Group’s community assessment will result in a comprehensive document describing both available community resources and service gaps in the Bronx. Following the community assessment, the Working Group plans to: 1) create a printed and web-based directory of resources for formerly incarcerated individuals available in both English and Spanish; 2) convene a day-long community forum to connect formerly incarcerated residents and health and mental health providers; 3) create a local policy guidelines document focused on strategies for better serving the Bronx’s formerly incarcerated residents; and 4) working with partners, policy makers, and formerly incarcerated residents, develop a community preparedness strategy to respond to the increased volume of individuals returning to the community after incarceration.

What will it take for your project to be successful over the next three years? Please address each year separately, if possible.

By forming the Bronx Reentry Working Group, its members have recognized that addressing the health concerns of formerly incarcerated residents is vital to the community’s health. For the Bronx Reentry Working Group to be successful, the following steps will be taken over the next three years:

Year 1: The Working Group plans to conduct a community assessment to identify the needs of formerly incarcerated Bronx residents and the available resources in the community for this population. As part of this assessment, the Working Group will conduct focus groups with the target population to document the health problems experienced by formerly incarcerated Bronx residents. The Working Group also plans to collect information about available community resources for the production of a print and web-based reentry resource directory.

Year 2: Working Group members will meet with policy makers to discuss the findings of its community assessment. The Working Group will also schedule a community forum to connect local healthcare and service providers and formerly incarcerated community residents. This forum will provide local stakeholders with the opportunity to network and discuss strategies to address the health issues faced by formerly incarcerated community members. At the same time, the Working Group will apply for additional funding to develop a community preparedness plan.

Year 3: The Working Group will continue to expand service linkages and meet regularly with policy-makers to develop local policy initiatives. The Working Group also plans to train formerly incarcerated community members to serve as peer-health educators capable of assisting more-recently released community members not already connected to healthcare services.

What would prevent your project from being a success?

The primary challenge facing the Working Group is working with a transient population that has long been underserved and, as a result, is often distrustful of “the system”, whether justice system players or representatives of service agencies. Additional challenges include maintaining up-to-date knowledge of changes to health insurance coverage, including Medicaid, and maximizing limited resources to serve community members who are mentally ill or have substance abuse issues. To meet these challenges, Working Group members and partners will draw on their experience serving the Bronx community. Moreover, The Center for Court Innovation has enjoyed success working with reentry issues in similar communities and has conducted a similar needs assessment in Upper Manhattan, producing a reentry resource directory and improving access to healthcare services for the formerly incarcerated residents of that community.

How many people will your project serve annually?

มากกว่า 10,000

What is the average monthly household income in your target community, in US Dollars?

$100 ‐ 1000

Does your project seek to have an impact on public policy?

ใช่

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What stage is your project in?

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

Is your initiative connected to an established organization?

ใช่

If yes, provide organization name.

Center for Court Innovation

How long has this organization been operating?

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

Does your organization have a Board of Directors or an Advisory Board?

ใช่

Does your organization have a non-monetary partnerships with NGOs?

No

Does your organization have a non-monetary partnerships with businesses?

No

Does your organization have a non-monetary partnerships with government?

No

Please tell us more about how these partnerships are critical to the success of your innovation.

The Working Group is the first coalition to focus on identifying community resources that address the healthcare needs of formerly incarcerated Bronx residents. The partnerships created through the Working Group are integral to the success of this initiative. The efforts of the Working Group will also prepare the local public health workforce to meet the challenges raised by the closure of several prison facilities.

What are the three most important actions needed to grow your initiative or organization?

The 3 major important action plans that we need to undertake to grow the Bronx Reentry Working group include the following:

1. The Working Group must continue to broaden its coalition by forging additional community partnerships. A request has recently been sent to the New York City Department of Probation. As most individuals leaving prison spend some period of time on probation, the Department of Probation would be a valuable Working Group partner. Working Group members are confident that the Department of Probation will join the coalition. The Working Group is also actively seeking other Bronx-based healthcare partners.

2. The Working Group will need to obtain additional funding. Although this project will require a low level of funding, additional funding will be necessary to create the reentry resource directory, to hold the community forum, and to provide supplies for Working Group meetings. The Working Group anticipates being in a stronger position to leverage operating funds once the community assessment has been completed, analyzed, and disseminated.

3. The Working Group will complete a community needs assessment. All working group efforts will be guided by the needs identified during this process.

Following completion of the community assessment, the Working Group plans to: 1) develop an organizational and strategic plan to address the unmet needs of formerly incarcerated community members; 2) publish a comprehensive directory of all Bronx service providers that are available to address needs of these community members; and 3) work closely with policy makers to develop local initiatives that better serve this population.

สื่อ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What was the defining moment that you led to this innovation?

Dr. Pamela Valera, co-chair of the Bronx Reentry Working Group, moved to the Bronx in 2007. She immediately noticed that Bronx residents, young and old alike, were dealing with various chronic illnesses, including Type-2 diabetes, cancer, and HIV/AIDS, among others, at a higher rate than elsewhere in New York City. As Dr. Valera spoke with numerous community members, she came to understand that many shared similar life circumstances; most importantly, many had spent time in prison or jail. Each time these residents returned to the community, it became increasingly difficult to secure employment, receive adequate health services, and connect with healthy networks. Dr. Valera found that many of these residents welcomed an opportunity to change their situation but found it difficult to do so.

As an educator and social work researcher committed to social and economic justice, it was impossible for Dr. Valera to ignore these conditions. She was left with numerous questions: Where do inmates who return to the Bronx go to seek health services? With the closing of the half way house, where will these people live? Why are there elderly residents lurking around the trashcans looking for plastic bottles and cans? Why are there so many young adults in wheel chairs as a result of amputations? Dr. Valera’s goal was to answer these questions and to provide practical solutions.

Dr. Valera discovered that Bronx Community Solutions was interested in working with the community’s formerly incarcerated population, and she was invited to speak at a quarterly meeting of Bronx Community Solutions’ Community Advisory Board. At that meeting, Dr. Valera proposed the establishment of a working group to address the healthcare and competing needs of formerly incarcerated community members. Following the meeting, the Bronx Reentry Working Group was established. To date, the Working Group has met twice to establish goals and build a coalition of community providers, criminal justice system stakeholders, and community members.

Tell us about the social innovator behind this idea.

Dr. Pamela Valera was raised in South Central Los Angeles, where she was exposed to community violence at a very young age. Dr. Valera has been directly impacted by criminal justice system; her uncle was incarcerated and was infected by HIV after being released from jail. He died of AIDS shortly after his release. Another family member, her cousin, was sexually assaulted in a local jail and is now HIV-positive.

Dr. Valera has dedicated her career to social and economic justice. She received her BA in Psychology from the University of San Francisco, and completed an internship at the San Francisco District Attorney’s Office as a victim advocate. She received her Masters in Social Work from the University of Michigan, where she was trained in social/policy evaluation and community social systems, and then completed her PhD in Social Work at the University of South Carolina. Dr. Valera has also received postdoctoral training in HIV Prevention from Columbia University and has published papers investigating of HIV/AIDS and substance abuse among incarcerated young adults; negotiating safety among female defendants; healthy eating among women of color; and HIV prevention among Black men who have sexual relationships with other men. Dr. Valera is also a member of Collaborative Community Board of Providers, Consumers, and Researchers for HIV Prevention Research at Columbia University.

Mandolin Restivo, Deputy Project Director of Bronx Community Solutions, has also had first-hand experience with the criminal justice system. Her father was spent time in New Jersey jails and prisons while he simultaneously battled drug addiction. Lack of adequate drug treatment programs in the jails and prisons only intensified his addiction, and he passed away from drug-related complications. Ms. Restivo has been active in prison reform in her New Jersey community, successfully working with a community committee to expand services for women detained in the Bergen County Jail.

Prior to joining Bronx Community Solutions, Ms. Restivo worked in higher education for 10 years as both a Women’s Center Director and Director of Student Development. She has worked with community and law enforcement partners to develop comprehensive services for victims of sexual assault, domestic violence, and stalking on college campuses. Ms. Restivo has a B.A. in Sociology and a Masters of Arts in Liberal Studies. In addition to role at Bronx Community Solutions, Ms. Restivo teaches as an adjunct professor of women’s studies at Ramapo College of New Jersey.

How did you first hear about Changemakers?

Friend or family member

If through another, please provide the name of the organization or company

Connecting volunteer students, business leaders, and entrepreneurs with incarcerated kids and adults

Communities are devastated by the costs of incarceration - unemployment, lack of economic development, and poverty. But on the other side, communities of students, business leaders, and entrepreneurs are looking for opportunities to help.

E101 unites people with a passion for entrepreneurship education and volunteering, and invites them to share their knowledge with kids in juvenile detention and adults in prison. Together, we are strengthening communities!

เกี่ยวกับตัวคุณ

Organization: Entrepreneurship 101 Visit websitemore ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

เกี่ยวกับตัวคุณ

ชื่อ

Baillie

นามสกุล

Aaron

Organization

Entrepreneurship 101

Country

United States, MA, Suffolk County

องค์กร

ชื่อองค์กร

Entrepreneurship 101

เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร

ที่อยู่ขององค์กร

PO Box 812276, Wellesley, MA 02482

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, MA, Suffolk County

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

แนวความคิดของคุณ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Name Your Project

Connecting volunteer students, business leaders, and entrepreneurs with incarcerated kids and adults

Country your work focuses on

United States, MA, Suffolk County

Describe Your Idea

Communities are devastated by the costs of incarceration - unemployment, lack of economic development, and poverty. But on the other side, communities of students, business leaders, and entrepreneurs are looking for opportunities to help.

E101 unites people with a passion for entrepreneurship education and volunteering, and invites them to share their knowledge with kids in juvenile detention and adults in prison. Together, we are strengthening communities!

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What makes your idea unique?

Entrepreneurship 101 (E101) is a volunteer-run organization strengthening the community by connecting diverse groups of people who would not ordinarily work together. In the process, E101 helps shatter stereotypes and promote networking between different socioeconomic classes.

We bring entrepreneurs, PhDs, MBAs, working professionals, and students into correctional facilities as volunteer teachers. More than 50 volunteers have worked with E101 to date – including 20 teachers for our 10 classes each semester.

We enroll hundreds of students each year. While our students come from very different backgrounds than their teachers, they all share the same dream of opening up their own business.

In addition to this unique role we play as connecting agents – we are the sole provider of entrepreneurship education INSIDE correctional facilities in MA - and the ONLY program in the nation also offering these services to detained youth and people on probation/parole. Unlike other prison education programs - and community-based efforts - E101 empowers students with PRACTICAL TOOLS that they can use immediately to launch their own microbusinesses. While other programs teach soft skills, offer vocational training, or run job readiness programs - we do all that, and more.

We coach our students through the process of writing full-length business plans - teaching critical thinking, planning, and goal-setting along the way. We spend an equal amount of time on business life skills, including networking, negotiation, and interview skills, to ensure our students are prepared to communicate in today's workplace. We also focus on social entrepreneurship, encouraging our students to give back to their communities through non-profits.

E101 is a unique, innovative program with demonstrated results - and demonstrated need.

Do you have a patent for this idea?

ผลกระทบ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What impact have you had?

After taking our class - whether in prison or in the Department of Youth Services - our students feel more confident about their potential success as entrepreneurs - as well as more empowered, inspired, and hopeful. Some of our graduates are continuing their education in post-secondary institutions or through adult education providers - in order to start the businesses they dreamed up in their E101 classes. Others are actively running their businesses.

Correctional officers and prison managers have noticed behavioral changes in students that take our classes. As one probation officer wrote, “[The students] really enjoyed the class. B. actually said he wished it was LONGER!!! I have NEVER heard a defendant say that, so a comment like that really speaks VOLUMES.”

But we at E101 believe the true proof of our impact comes in the feedback from our students.

In their own words:
"This course changed my life"
"People definitely need this class so they can see there are other ways to go about becoming successful and staying out of places like this [prison]."
“I’ve learned that there are opportunities for someone who has been to jail.”
“Completing this class was the biggest accomplishment of my life after the Marine Corps.”
"Whether it was negotiating or networking, this class gave me the tools to start my own business."

Moreover, we are providing a positive experience for our volunteers. One E101 teacher said, “This class serves a desperately underserved sector of America and there should be thousands of classes just like it nationally." Another said that the class "exceeded all of my expectations in terms of student engagement and participation.” After observing the E101 class for incarcerated women, another volunteer commented that "The women LOVE the program. It is really giving them hope.” An independent study by Inspire Consulting found that 88% of volunteers would recommend this experience to friends.

ปัญหา

Incarceration is an American pandemic.

We incarcerate at a higher rate than ANY OTHER COUNTRY in the world. Over 7 million Americans are under correctional supervision. One in 15 people will be incarcerated during their lifetime.

Incarceration is expensive. Taxpayers spend nearly $50 billion annually on corrections. This doesn't include the social cost of incarceration on children, families, and communities - or related mental health, substance abuse, and unemployment consequences.

Despite the cost, prison is NOT helping people "re-enter" successfully. Every year, over 600,000 people are released from prison - and 67% will go back within three years.

Why are recidivism rates so high? The main answer is unemployment. Part of the story is that people coming out of prison are under-educated and have insufficient work experience.

But the main issue is that 65% of employers will not hire anyone with a criminal record, regardless of qualifications. When criminal records are accessible for 10 or more years AFTER someone is released from prison and off probation - the odds are stacked high against formerly incarcerated people in their search for employment.

Actions

Entrepreneurship 101 is a unique, innovative program addressing the mismatch between the resumes/qualifications of formerly incarcerated people - and employers' preferences - by introducing an alternative approach: entrepreneurship education.

Our volunteers teach 3-month classes on entrepreneurship, financial literacy, and business life skills at 10 different correctional institutions in Massachusetts. We cover MBA-level material including market research, budgeting, advertising, networking, and negotiation - and require our adult students to complete full-length business plans. We have high standards for our students, and we have not been disappointed. Our attendance and homework completion rates for adults are close to 100%, and our course is consistently waitlisted at correctional facilities.

Our youth class, taught at 5 Department of Youth Services facilities, is a shorter version of the adult class with a heavier emphasis on business life skills. All youth who complete the E101 course are eligible for our Professional Coaching program, which will offer youth positive role models and increased exposure to alternative definitions of success.

Results

E101 is a relatively new organization - and already has demonstrated results.

With the necessary funding, we will commission a longitudinal study tracking E101 students as they transition back into their communities, and throughout the critical 3-year period post-release. We expect that our students will be more successful than formerly incarcerated individuals who were not enrolled in E101, defining success as:
- decreased recidivism (rearrest and reincarceration) rates
- higher employment rates (including self-employment)
- higher wages
- increased civic engagement
- greater feelings of self-efficacy, self-confidence, and hopefulness

What will it take for your project to be successful over the next three years? Please address each year separately, if possible.

To be successful, E101 will require:

1) Greater volunteer involvement in teaching classes, mentoring students, and providing post-release tutoring, advising, and other support to students.

2) Community support from businesses, universities, non-profits, and the general public to provide a unified support system for people re-integrating into society.

3) Increased media presence and attention to raise awareness of the challenges people in prison face, and what can be done on the ground level to help them out.

4) Funding to provide wraparound care to E101 students as they transition out of prison and back into their communities.

What would prevent your project from being a success?

Entrepreneurship 101 (E101) is reliant on volunteers, donors, community partners, and the cooperation of correctional facilities.

The success of E101 depends on having the support of volunteers to teach classes and mentor youth. Without qualified, passionate people willing to donate their time to this important cause, E101 would cease to exist.

Similarly, as a volunteer organization, E101 is run on a shoestring budget. While we are lucky to have some limited support from Junior Achievement and the SUCCESS Foundation for textbooks for our students, our growth and impact is hampered by lack of financial resources. If we had additional funding, we could offer educational scholarships to students; provide students with a "business care package" upon their release; and expand the post-release services we are able to offer.

We are committed to working WITH the community, rather than as an individual entity. Our definition of success therefore is contingent on our partnerships with community organizations providing services to formerly incarcerated and low-income people, and other community development organizations. Similarly, without the support of correctional facilities, and the staff at all levels within the Department of Youth Services and the Department of Corrections, we would not be able to enter into prison facilities in order to provide our educational service.

E101 is fortunate that so far, we have received tremendous support from volunteers, community organizations, and correctional agencies -- it is only our financial situation that is a barrier to us reaching our potential for impact.

How many people will your project serve annually?

101‐1000

What is the average monthly household income in your target community, in US Dollars?

Less than $50

Does your project seek to have an impact on public policy?

ใช่

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What stage is your project in?

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

องค์กรของคุณเป็น:

ไม่จดทะเบียน

Is your initiative connected to an established organization?

ใช่

If yes, provide organization name.

Junior Achievement of Eastern Massachusetts

How long has this organization been operating?

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

Does your organization have a Board of Directors or an Advisory Board?

ใช่

Does your organization have a non-monetary partnerships with NGOs?

ใช่

Does your organization have a non-monetary partnerships with businesses?

ใช่

Does your organization have a non-monetary partnerships with government?

ใช่

Please tell us more about how these partnerships are critical to the success of your innovation.

We are committed to working WITH the community, rather than as an individual entity. Our definition of success therefore is contingent on our partnerships with community organizations providing services to formerly incarcerated and low-income people, and other community development organizations. Junior Achievement and the SUCCESS Foundation, both NGOs, donate entrepreneurship and life skills textbooks to each of our students - we are reliant on their donations to continue to provide such a high-quality educational service. Similarly, without the support of correctional facilities, and the staff at all levels within the Department of Youth Services and the Department of Corrections, we would not be able to enter into prison facilities in order to provide our educational service.

What are the three most important actions needed to grow your initiative or organization?

1) Unify the greater community - to tackle the problem of incarceration and provide a successful mechanism for formerly incarcerated people to re-integrate back into their communities, we need to bring together the community.

2) Seek more funding - our students need scholarships to continue their education; seed money and loans to develop their businesses; business attire for job interviews; and bus passes. Due to Pell Grants, many cannot receive financial aid; most banks and small business loan providers exclude people with felony records from use of their services; and because of budget cuts, other non-profits cannot provide clothing and bus passes to indigent people just out of prison. To really be effective in providing wraparound care to our students, we need to raise money.

3) Widen our social network - we are looking to recruit volunteer teachers, mentors, and guest speakers from the larger business and professional community. In order to expand our contacts, and gain exposure outside our current connections, we need help!

สื่อ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What was the defining moment that you led to this innovation?

In retrospect, I can very clearly identify the series of events which propelled me to start Entrepreneurship 101.

In 2007, while working at Harvard Kennedy School's Program in Criminal Justice Policy and Management, I started to volunteer at a local county prison as a GED tutor in order to see how the policies my department was proposing at a high level, influenced individuals directly.

While tutoring GED, I was awakened to the following realizations:

1) People in prison have lower educational levels than average, and while officially many were passed through to 8th or 9th grades, in actuality, the majority of people in prison have reading, writing, and math levels comparable to a third grader. It is incredibly challenging to raise someone's literacy and math levels to GED level in a once-a-week tutoring program -- and VERY few people in state prisons have access to this type of help.

REALIZATION 1: I found that if I added dollar signs to mathematical equations, and assigned business-related reading assignments, suddenly people understood!

2) Even if people in prison attain a GED, it is nearly impossible for them to find a job post-release that pays above minimum wage and will allow them to support a family. One study found that 65% of employers will NOT knowingly hire a person with a felony record. Add to that the problem of lower educational levels than average, and work history gaps - and even lack of work experience - and the problem becomes much more serious.

REALIZATION 2: Despite these hiring barriers for formely incarcerated people, there is always the possibility of self-employment.

3) I disovered I was surrounded by entrepreneurs! An academic study showed that people in prison have higher-than-average entrepreneurial aptitude - and I saw this very clearly. Most of the people I talked to had operated small businesses in the past, and the vast majority saw themselves as entrepreneurs in the future.

REALIZATION 3: There is a tremendous demand for entrepreneurship education from people in prison -- people wanted to start legal, legitimate businesses but lack the tools, resources, and contacts to do it.

A few months after I started tutoring at this prison, I opened up the first E101 class - which was waitlisted, and which has continued to be waitlisted, ever since.

Tell us about the social innovator behind this idea.

Entrepreneurship 101 was founded by Baillie Aaron. Aaron graduated Magna Cum Laude from Harvard University, where she majored in Psychology and Economics and wrote her thesis on racial disparities in judicial sentencing decisions. She started Entrepreneurship 101 while working at Harvard Kennedy School's Program in Criminal Justice Policy and Management.

Aaron's long-term goals are to reduce the cost of juvenile and adult corrections; reduce the number of youth and adults entering and cycling through the criminal justice system; and ultimately to effect change in juvenile and adult corrections through the provision of practical education. She is committed to learning from best-practices and using research-based methods to achieve these social changes.

Aaron was inducted into the Junior Achievement Boston Business Hall of Fame in 2010 for her volunteer work running Entrepreneurship 101 and its impact on the Boston community. She was also named a 2010 CJP/PresenTense Social Entrepreneurship Fellow. She received the Alberta Young Entrepreneurs Award of Distinction in 2004.

How did you first hear about Changemakers?

Through another organization or company

If through another, please provide the name of the organization or company

SPAN, Inc

Street Football Wales - National Project

The project aims to create a nationwide Street Football network capable of engaging with homeless and/or socially excluded people across Wales, based upon a tested project in Swansea.

เกี่ยวกับตัวคุณ

Organization: Gwalia Care and Support more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Section 1: About You

ชื่อ

Neil

นามสกุล

Yates

Website

Organization

Gwalia Care and Support

Country

United Kingdom

Section 2: About Your Organization

ชื่อองค์กร

Gwalia Care and Support

เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร

01792 488060

ที่อยู่ขององค์กร

7-13 The Kingsway, Swansea, Wales SA1 5JN

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United Kingdom, SWA

แนวความคิดของคุณ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Name Your Project

Street Football Wales - National Project

Country your work focuses on

United Kingdom, SWA

Describe Your Idea

The project aims to create a nationwide Street Football network capable of engaging with homeless and/or socially excluded people across Wales, based upon a tested project in Swansea.

The target beneficiaries will be homeless and/or socially excluded and will often have complex barriers which stop them becoming involved in mainstream activities. These barriers may be homelessness, worklessness, alcohol or drug dependency, offending history, history of anti-social behaviour, mental ill-health, learning or physical disability or lack of work skills. The project will engage positively with these people, building on the Swansea model to create partnerships between statutory and voluntary organisations to provide positive engagement, direct support and signposting services.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What makes your idea unique?

The people we are targeting will be those furthest away from mainstream support provision and will likely to be homeless and/or socially excluded because of this. The beneficiaries, their families and communities will benefit from their positive involvement in the project.

People will have complex and often multiple barriers to engagement with mainstream provision due to homelessness, worklessness, lack of basic, life or work skills, alcohol or substance dependency, history of offending or anti social behaviour, mental ill-health, learning or physical disability.

Once engaged with the project the beneficiaries will receive direct support or signposting to professional specialist agencies to enable them to achieve positive outcomes and greater independence in their communities.

The Swansea project has 7 years successful experience of achieving, monitoring and reporting these outcomes to measure the impact of the project and to inform the project's development. The national project will use this as a foundation for its work with people and partner organisations.

Partner organisations will include statutory and voluntary organisations in the regions we are targeting. Statutory agencies will benefit from beneficiary participation through the reduction of social costs relating to statutory services and the costs of offending and anti-social behaviour for instance.

The model for this project is Swansea Street Football who currently engage with 150 socially excluded people every month through organised match days. The need is for the project is evidenced by this number alone taking part in the current project.

The Swansea model relies on the support of local statutory and voluntary organisations to support their work through volunteering, funding and in-kind donations. The national homelessness network is involved through ongoing support and advice. The nationwide project has been developed in conjunction with all of these partners and meetings

Do you have a patent for this idea?

No

ผลกระทบ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What impact have you had?

Currently engaged with 150 people per month and we hoping to increase this over 3 years to engage with 540 people through the creation of a network of leagues across Wales, targetting urban and rural communities and engaging with statutoty, voluntary and third sector organisations.

ปัญหา

Homelessness
Anti social behaviour
Offending
Substance misuse
Social exclusion
Financial exclusion

Actions

Business plan - developed
Project leader employed
Networks developed across Wales
League toolkit developed
Leagues developed and monitored
Business plan reviewed by steering group quarterly
Business plan reviewed monthly through Management Reporting processes

Results

5 Leagues set up across Wales
540 people engaged regularly
100% achieving positive outcomes (monitored)
64 people
50 organisations involved in supporting the project
National cup competition developed
National team selected from across Wales and attend annual World Cup

What will it take for your project to be successful over the next three years? Please address each year separately, if possible.

Year 1
Project leader employed and model of leagues developed with partners
1 new league developed
200 people engaged
Year 2
2 new leagues developed
400 people engaged
Sustainable funding source(s) identified and secured
Year 3
Final new league developed
540 people engaged
Additional funding source(s) identified and scured

What would prevent your project from being a success?

Lack of initial funding
Lack of support from partner organisations
Lack of sustainable funding

How many people will your project serve annually?

101‐1000

What is the average monthly household income in your target community, in US Dollars?

Don't know

Does your project seek to have an impact on public policy?

No

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What stage is your project in?

Idea phase

In what country?

United Kingdom

Is your initiative connected to an established organization?

ใช่

If yes, provide organization name.

Gwalia Care and Support

How long has this organization been operating?

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

Does your organization have a Board of Directors or an Advisory Board?

ใช่

Does your organization have any non-monetary partnerships with NGOs?

No

Does your organization have any non-monetary partnerships with businesses?

No

Does your organization have any non-monetary partnerships with government?

No

Please tell us more about how these partnerships are critical to the success of your innovation.

Approximately 150 words left (1200 characters).

What are the three most important actions needed to grow your initiative or organization?

Initial funding
Support from partner organisations
Engagement of target beeficiaries

สื่อ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What was the defining moment that led you to this innovation?

In 2003 an employee of The Big Issue Cymru, Keri Harris, took a team of players to the inaugural Homeless World Cup tournament. This proved to be a life changing experience for all who attended, including Keri who returned from the tournament, looked into the provision of social inclusion through sport in his community and realised that Wales did not have a homeless football project. He made it his mission to change this and proceeded to single-handedly set up a street league whilst also working full time. For a short period in 2007/2008 the project was funded by a homelessness organisation and was called Street Soccer Cymru. Unfortunately due to funding constraints and criteria in Wales the money ran out in 2008 and the project closed. However Keri and those who had benefited from the project would not give up - and STREET FOOTBALL WALES was born. The people who cared about delivering this invaluable service formed a committee and decided to deliver the service voluntarily whilst committing to find a way of accessing financial support. Having seen first hand the positive impact of the service on so many vulnerable and socially excluded people, there was a feeling that this service was a necessity in Wales - not a luxury.

Tell us about the social innovator behind this idea.

Keri Harris has worked tirelessly for seven years to develop a homeless football project in Wales. Here in Wales there is no funding available for this type of project from the Football Foundation which has resulted in Keri meeting barriers and obstacles at every turn. However he has never given up, and continues to work in partnership with other organisations in the community, developing excellent relationships with government ministers, local businesses, public and private sector organisations and voluntary sector organisations. Keri is motivated and committed and is an inspiration to those who meet him. He is passionate about homeless football and despite working full time, manages to run a 12 team league in a volunteer capacity alongside a committee of other passionate and committed volunteers who form Street Football Wales (SFW). Although SFW already achieve a great deal, they would be able to achieve so much more with financial support.

How did you first hear about Changemakers?

Through another organization or company

If through another, please provide the name of the organization or company

Street Football Wales are one of the Inaugural members of the Homeless World Cup and we were made aware of Changemakers through

The exalt youth Internship Program for Court-Involved Youth

To stimulate court-involved youths’ interest and investment in education and avoidance of further justice system involvement through a program consisting of: employability and life skills training; paid internships in youths' fields of interest; post-internship skill development and support services; and an alumni network providing ongoing access resources and support.

เกี่ยวกับตัวคุณ

Organization: exalt youth more ↓↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Section 1: You

ชื่อ

Sonja

นามสกุล

Okun

Organization

exalt youth

Country

United States, NY

Section 2: Your Organization

ชื่อองค์กร

exalt youth

เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร

718-923-1400

ที่อยู่ขององค์กร

150 Court Street, 2nd Floor, Brooklyn, NY 11201

องค์กรของคุณเป็น:

องค์กรไม่แสวงกำไร

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

United States, NY

แนวความคิดของคุณ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

Name Your Project

The exalt youth Internship Program for Court-Involved Youth

Country and state your work focuses on

United States, NY

Describe Your Idea

To stimulate court-involved youths’ interest and investment in education and avoidance of further justice system involvement through a program consisting of: employability and life skills training; paid internships in youths' fields of interest; post-internship skill development and support services; and an alumni network providing ongoing access resources and support.

นวัตกรรม

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What makes your idea unique?

exalt’s goal is to be a transformative adolescent development experience rather than simply a job readiness program. All aspects of our program are designed to help participants develop four core skills: critical thinking, communication, creative problem solving, and "resource management" - the ability to identify, effectively utilize, leverage and develop resources. These core skills are recognized and emphasized by national employment standards and deemed as protective factors against (further) juvenile justice involvement by the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Our model consists of the following components:

1. Intake & Pre-Internship Training: Youth (ages 15-19) are referred by partners and screened to gauge their educational, criminal justice and living circumstances. Each cycle starts with 15 youth who participate in a 5-week class, building skills in the four core areas referenced above along with traditional employment readiness skills.

2. Internships: Upon completion of the training, participants interview for and work in paid 3-month internships developed to match their interests, developmental needs, skills and experiences. During the internships, participants attend weekly classes at exalt to process and evaluate their experiences and reinforce skills.

3. Post-Internship Skill Development & Support Services: After their internships, program graduates meet with staff to develop a six-month individualized progress plan reflecting their unique needs, while also attending alumni seminars.

4. Alumni Network: This component aims to provide ongoing access to career development and other resources, such as job opportunities and college enrollment assistance, that meet their interests and needs.

Do you have a patent for this idea?

No

ผลกระทบ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What impact have you had?

exalt serves youth with varying levels of justice system involvement - from a school fight that leads to a first arrest, to a young person exiting Rikers Island in need of recuperative services. exalt therefore acts as a prevention for deeper justice system involvement to those youth teetering on the precipice, and as a catalyst for integration into our economic mainstream for those who have already become enmeshed in the system. With replication potential for all educational settings serving court-involved youth, our evolving program model continues to be extremely successful with participants. In three years exalt has grown from a small start-up to a successful organization that has served 325 youth through 23 program cycles, demonstrating great success:

- 92% of program graduates have avoided receiving a new conviction (This compares extremely favorably with a city-wide rate of 30% for youth exiting detention without intervention).

- 94% of program graduates remain enrolled in school or obtain a high school diploma or GED.

exalt’s commitment and ability to tailoring internships to match youths’ individual interests, developmental needs, and experience are a core component of our model. For example, we placed one of our recent young mothers, who expressed interest in becoming a pediatric nurse, at Real Birth, a resource center for new or expecting parents. Her learning about pre and post-natal care practices she’d not been exposed to increased her commitment to her own education as a critical parental responsibility rather than simply an adolescent mandate disconnected from context.

ปัญหา

The United States ranks highest in the world in rates of incarceration, currently 1% of the population. Costs to states are immense and ongoing– about half of released inmates return to jail or prison within three years (Pew, 2008).

exalt’s ability to engage youth in their education and significantly reduce their chances of further criminal justice system involvement can therefore radically impact both their long term economic success as well as societal cost savings for reducing incarceration, additional system involvement/dependency (e.g. public assistance) and lost productivity related to insufficient education.

exalt is designed to serve NYC youth (ages 15 to 19) involved in the criminal justice system. All of our participants face a host of barriers including multi-generational poverty, foster care involvement, low educational skills, incarcerated parent(s), and/or living in households with little support in which they are often caregivers for siblings or sick relatives.

Actions

In order to build the capacity of our model, exalt is working toward the following organizational milestones:

- Transitioning into independent space in 2010. Our required transition out of the incubation space provided by the Blue Ridge Foundation will position us to serve an increased number of youth in the following year.

- Development of a robust performance measurement system that will give us the capacity and infrastructure to better capture, analyze and report data that shapes our day-to-day operations as well as demonstrate our effectiveness to outside stakeholders.

Results

Building the capacity of our model will play a critical role in our ability to serve 165 youth annually with the following outcomes:

- 75% of youth enrolled will complete the five-week training component of the program.

- 55% of youth enrolled will complete training and internships.

- Fewer than 8% of exalt graduates will recidivate or receive a first conviction within 2 years.

- 85% of program graduates will continue pursuing educational goals (e.g. by advancing in grade levels, obtaining a GED, graduating high school, enrolling in college, etc.).

- 100% of program graduates will show improvements in their comprehension and application of exalt’s four core skills through a newly designed pre and post test.

- 100% of graduates will demonstrate increased employability as measured by successful completion of internships, employer evaluations, and increased score on four core skill and employment readiness post tests.

What will it take for your project to be successful over the next three years? Please address each year separately, if possible.

Recently exalt’s leadership team and staff undertook a four day workshop to review the agency’s strategy and develop a more precise "Theory of Change" – a working blueprint – through which exalt can optimally realize its mission, goals and objectives. The process helped us refine our target population, outcomes and program structure and is playing a key role in helping us become a highly performance management driven organization in a field with scant demonstrated models. The attainment of the following organizational benchmarks over the next 3 years will be a critical step in this process:

- Identifying the data and reports we need to enhance our ability to make programmatic adjustments based on insights derived from operational and outcome data.

- Configuring our Salesforce database to a new level of sophistication in order to capture and measure staff and participant efforts and outcomes.

- Developing and implementing a staff training plan for new data collection, reporting and analysis procedures.

What would prevent your project from being a success?

Since exalt is currently all privately funded, its future financial sustainability is perhaps the main obstacle to the project. While we will continue to strengthen our private funding streams, we are exploring other sources as well. For example, exalt is currently pursuing strategic partnerships that can help give us access to public revenue streams, notably the New York City Department of Education's District 79 which serves students in detention, suspension schools and in alternative (GED) programs, and New York State's Office of Children and Family Services (OCFS) which oversees juvenile detention and aftercare. We anticipate that once we have system-generated criminal justice outcomes on all our participants to date from the New York State Department of Criminal Justice Services, we will have more opportunities to gain access to and support from additional key players in the field, including New York City's new Commissioner of Probation, Vincent Schiraldi, who has pioneered new approaches to alternatives to incarceration in Washington DC; New York City's Criminal Justice Agency; and leaders in New York City's Child Welfare System, under which Mayor Bloomberg has just collapsed the city's Department of Juvenile Justice.

How many people will your project serve annually?

101‐1000

What is the average monthly household income in your target community, in US Dollars?

$100 ‐ 1000

Does your project seek to have an impact on public policy?

ใช่

ความยั่งยืน

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What stage is your project in?

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

In what country?

United States, NY

Is your initiative connected to an established organization?

No

If yes, provide organization name.

How long has this organization been operating?

ดำเนินงานมา 1-5 ปี

Does your organization have a Board of Directors or an Advisory Board?

ใช่

Does your organization have any non-monetary partnerships with NGOs?

No

Does your organization have any non-monetary partnerships with businesses?

ใช่

Does your organization have any non-monetary partnerships with government?

ใช่

Please tell us more about how these partnerships are critical to the success of your innovation.

exalt partners with a range of criminal justice constituents to recruit and serve youth including the Office of Youth & Family Services (OCFS), Legal Aid Society, and the New York City Department of Probation. We provide regular progress notes to our referral partners, provide letters for participants’ court appearances and at times appear in court to update the judge on their progress with us and advocate for their continued participation with exalt as a condition of or alternative to a more severe sentence.

exalt partners with a wide range of for profit companies and nonprofit organizations through sending them our interns. Our placement of exalt youth in a vast range of career sectors throughout New York City is an important form of advocacy that helps employers see the value of engaging and educating youth with high potential who are typically disconnected from vital resources, networks and opportunities.

What are the three most important actions needed to grow your initiative or organization?

The following are 3 critical actions needed to transition out of start-up phase and into an established organization with a strong culture of continuous improvement:

- Transition into independent space which will position us to serve an increased number of youth annually.

- Develop a rigorous performance measurement system that will allow us to better capture, analyze and report data that both shapes our operations and demonstrates our effectiveness to outside stakeholders.

- Grow our alumni services in order to more effectively meet the needs of our growing pool of program graduates and increase our ability to positively impact their long term outcomes.

สื่อ

read more↑ ซ่อน↑ ซ่อน

What was the defining moment that led you to this innovation?

exalt evolved from the work of Founder and Executive Director, Sonja Okun, in developing and directing the Career Exploration Project, a best-practice designated internship program for youth offenders she founded in 1997 at CASES (Center for Alternative Sentencing and Employment Services). After founding and directing that program for several years, Ms. Okun obtained an MBA so she could increase and more effectively direct resources towards education and workforce development for our most at risk youth, as well as develop her ability to manage a nonprofit that provides these services. After business school, Ms. Okun returned to CASES where she managed all its youth Intellectual and Career Development programs, including the Career Exploration Project which won three national awards and grew to capacity under her direction. After being asked for years "how come I have to get locked up to get this program?" Ms. Okun left CASES in early 2006 to launch exalt, which is designed to serve youth at all junctures along the spectrum of criminal justice involvement.

Tell us about the social innovator behind this idea.

Founder and Executive Director, Sonja Okun, has twenty years of experience working with youth, and extensive experience designing, growing and managing programs for court-involved youth, including several years in nonprofit management. She founded exalt in 2006, which is modeled on an award-winning, best-practice designated program that she developed at CASES, New York’s oldest alternative-to-incarceration agency, in 1997. Ms. Okun has consulted to some of the city's leading nonprofit agencies on their Department of Education funded Learning to Work internship programs. Ms. Okun holds both a BA in African American Studies and an MBA from Harvard University.

How did you first hear about Changemakers?

Email from Changemakers

If through another, please provide the name of the organization or company

50 words or fewer

Syndicate content