Ecomodeation

This Entry has been submitted.

Ecomodeation: Ecomodeation

MERSIN, TurkeyMERSIN, Turkey
Year Founded:
2014
Organization type: 
hybrid
Project Stage:
Idea
Budget: 
$250,000 - $500,000
Project Summary
Elevator Pitch

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

İnsanların temel düzeydeki ihtiyaçlarını belirleyerek, onlar üzerindeki sürdürebilir bir etkiyle problemleri sürdürebilir şekilde çözebiliriz. Doğa kendini döngüleriyle sürdürürken bu düzeni bozan insanlardır. İnançlar üzerindeki bir etkiyle düzenin korunmasını sağlayabiliriz.

WHAT IF - Inspiration: Write one sentence that describes a way that your project dares to ask, "WHAT IF?"

Hem psikolojik ihtiyaçları karşılayan hem de doğanın düzeninin korunmasına destek sağlayacak ve davranışlar üzerinde bir değişim yaratacak bir e
About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

İnsanlar fizyolojik olanlar dahil ihtiyaçlarını gidermek için bazı şartlara bağlı kalırlar.Bunlar ekonomik şartlarla belirlenen ‘prestiji artırmak,sosyal olarak toplumda bir yer edinmek ve tanınmak gibi psikolojik ihtiyaçların düzeyine göre şekillenen ihtiyaçlardır.Daha fazlasına sahip olmak zorunda hissettiren bir kolektif bilinçaltıyla inançlarını şekillendiren tüketim ve sahip olma odaklı bir kesimle karşı karşıyayız.

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

Bireysel gelişimlerine ve referanslarına önem veren bu kesim için gelecek hakkında toplumsal bir kaygıyı aşılamaya ve aşmaya yardım edecek bir çalışmaya ihtiyaç vardır.Mademki her türlü ihtiyacımızı nasıl karşıladığımızı inançlarımız ve psikolojik ihtiyaçlarımız belirliyor, o zaman kişisel tatmin yaratacak ve avantaj sağlayacak bir modele ihtiyacımız vardır. Ecomodeation adlı bu model öncelikle sosyo-ekonomik olarak toplumun üst kesimindeki yetişkinleri, beyaz yakalı çalışanları ve üniversite öğrencilerini çalışma alanına dahil ediyor. Program Bir referans sistemi hiyerarşisiyle birlikte puan toplayan davranışları kaydebilecekleri bir application kullanımını ve çeşitli uygulama örneklerinin paylaşıldığı bir eğitim serisini kapsamaktadır.
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

Bireysel ve kitle olarak yapılan çalışmalar paylaşıldıkça uygulama alanları ve örnek davranışlar avantajlara dönüşecektir. Bu ekolojik dengeyi koruyan ve korumaya söz vermiş insanların ayırt edilmesini sağlayan bir application düşünün.Bu app’e üyelerin gittikleri bazı mekânlarda israf yapmadıkları ve çevreye zarar vermeyeceklerine dair bir söz gibi kullanılıp,algınacağından; firmaların,otellerin ve mekânların bu kişilere özel indirimler sağladığını hayal edin.Aynı zamanda bu topluluğa üye insanlar,birbirlerini online olarak görebilecekleri gibi gittikleri mekanlarda isterlerse birbirleriyle tanışıp,yardımlaşabileceklerdir.Mentorlük sistemiylede kendi uygulamalarını eğitim serileri haline getirip çeşitli toplum sahalarında sunabileceklerdir.

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

Uygulama üniversite öğrencilerinden başlayarak, beyaz yakalı çalışanları hedef alarak uygulanmaya başlanacak ve toplumun her kesimine kolayca bir yayılım gösterecektir. Şirketler bunu kendi sosyal sorumluluk projelerine dahil edecek ve yaptıkları projeleri bu platformdan insanlara duyurabilecek ve katılımcı ve destekçi ağını geliştirebilecekler ve yardımcı kaynaklar toplayabilecektir. Davranışsal bir akım yaratmak amaçtır. Bu çalışmayı diğerlerinden ayıran şey referans sistemine yatırım yapıp davranışsal kodları geliştirmek ve bu kodları pazarlayıp özendirici bir şekilde sunmaktır. Üniversite ve liseler işbirliğiyle genç kesimin sürdürebilir geleceği sağlamak konulu eğitimler almasına da destek sağlayacak ve interaktif bir katılım mümkün olacaktır.

Spread Strategies: Moving forward, what are the main strategies for scaling impact?

Devlet destekleriyle ve çeşitli sponsorluklarla uluslarası bir davranışsal akım geliştirilecektir.
Sustainability

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

Devlet desteğiyle birlikte Çevre cezalarından vergi dilimleri yükseltilerek ya da bütçe ayırarak projeye kaynak yaratılabilir. Bir fon oluşturulacak ve çeşitli eğitim programları ile para akışı sağlanacaktır. Bağışlar toplanacak ve pro- bono hizmetlerden destek sağlanarak çeşitli sponsorluklar sağlanacaktır.
Team

Team

Hira Demet DAĞ AKPOLAT (Founder) Bahar Polat (Staff ) Tolga Genoğlu (Staff )