Forget m(us)e(um) not

Congratulations! This Entry has been selected as a finalist.

Forget m(us)e(um) not

ThailandThailand
Year Founded:
2013
Organization type: 
องค์กรภาคประชาชน
Project Stage:
มีไอเดียแล้ว
Budget: 
$1,000 - $10,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

"เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้า.. ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาแล้ว"

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ถ้าเอ่ยถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ" คงเป็นตัวเลือกอันดับท้ายๆที่คนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึง ต่างจากเวลาที่คนไทยไปต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์ต่างชาติดูจะเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมาก อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่า “พิพิธภัณฑ์ไทย” เก่าคร่ำครึ ล้าสมัย ไม่ไฮ-เทคโนโลยีโก้เก๋เหมือนพิพิธภัณฑ์ของประเทศอื่นๆ ทั้งๆที่ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ของไทยได้พัฒนาไปไม่น้อย หลายๆที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ ผสมผสานกับสื่อทันสมัยมากหลาย ชนิดที่ว่าหากลองเข้าไปชมดูสักครั้ง หลายๆคนคงตื่นตาตื่นใจ เพลินเพลินไปกับ "แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต" ที่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

ด้วยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความหลงใหลในศิลปะเหนือกาลเวลาเหล่านี้ ทางทีมงาม "Forget me not" อันประกอบไปด้วยนิสิตคณะนิเทศศาสตร์และรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงสนใจจัดทำแคมเปจน์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหลายๆคน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เกิดความสนใจที่จะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของประเทศไทย และรู้สึกหวงแหนในสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ทีมงานจะเลือกใช้สื่อสร้างสรรค์ อาทิเช่น ภาพยนตร์สั้น การ์ตูน หรือ เกมส์ ผสานกับช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทีมงานของเราประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการสร้างภาพยนตร์และทำแคมเปจน์สื่อสารการตลาดมาก่อน เราจึงคาดหวังว่าแคมเปจน์นี้จะประสบความสำเร็จได้ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นต่อไป
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

โปรดลองรับชม Presentation ที่มาและแรงบันดาลใจของโครงการได้ในส่วนของวิดีโอ

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

ทางทีมงานคาดหวังว่า การวางแผนเนื้อหาและกลยุทธ์การสื่อสารที่ดี จะทำให้แคมเปจน์นี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 100,000 คนได้ไม่ยาก ซึ่งเป้าหมายของเราคือเบื้องต้นจะเริ่มจากการกระตุ้นกระแสในสังคมออนไลน์ ตามด้วยการสร้างผลกระทบที่ทำให้เกิดการกระทำจริงๆ ให้มีผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราคิดว่าไม่ยากจนเกินไป และสามารถทำให้เกิดผลได้ชัดเจนด้วยศักยภาพของทีมงาน
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

จากกรณีศึกษาต่างๆและประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางทีมงานได้ทำวิจัยพบว่า การสื่อสารที่ดีและสร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืนนั้น จะต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้รับชมได้ ให้ผู้รับชมจดจำและมีความรู้สึกเห็นคล้อยกับสาส์นนั้นๆ ซึ่งทีมงานก็คาดหวังจะใช้ประสบการณ์และทักษะที่สมาชิกมีทั้งหมดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และจะใช้ประโยชน์ของความเป็น "วัยรุ่น" อันเป็นช่วงวัยเดียวกับกลุ่มเป้าหมายหลัก มาใช้ในการสร้างสรรค์แคมเปจน์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายที่สุดด้วย

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานภาครัฐและการศึกษาที่พยายามจะรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ไทย แต่ทว่ายังไม่มีโครงการไหนที่ดำเนินการอย่างจริงจัง และยังไม่เกิดกระแสตอบรับ หรือความสำเร็จใดๆ ทั้งนี้อาจด้วยความจำกัดทางบุคลากรและงบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ
ทีมงาน

Founding Story

แรงบันดาลใจของโครงการนี้เริ่มมาจากนิสิตมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปศึกษาหาข้อมูลที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ก่อนออกเดินทาง เขาได้เตรียมหูฟังติดตัวไป ด้วยกลัวว่าจะสถานที่จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย รบกวนสมาธิในการทำรายงาน หากทว่าเมื่อไปถึงแล้วกลับไม่พบบุคคลอื่นใด มีเพียงเขากับพิพิธภัณฑ์ที่ว่างเปล่า และภัณฑรักษ์สองสามคนเท่านั้น ทำให้เขาเกิดความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมาก และสัญญาว่าหากมีโอกาส เขาจะเชิญชวนให้คนอื่นๆไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้าง ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

Jinjutha

นามสกุล

Gongsab

องค์กร
ชื่อองค์กร

Forget me not

ประเทศที่ตั้งขององค์กร
ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม