Fuel Good Movement

This Entry has been submitted.

Fuel Good Movement

ยานนาวา, Thailandยานนาวา, Thailand
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
Budget: 
$1,000 - $10,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

Fuel Good Movement เป็นขบวนการก่อการดีของ กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันเล่นกีฬา ทัศนศึกษา และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ปัญหาการขาดการเอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัย และการขาดโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

จัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนในชื่อ Fuel Good Movement ให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จัดเล่นกีฬา (คาราเต้) ฝึกกายบริหาร และจัดทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ตลอดจนให้คำปรึกษาให้พวกเขามีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ตลอดจนรักษาสุขภาพของตนเอง โดยทีมงานพี่เลี้ยงจะคอยให้คำแนะนำในเรื่องสุขอนามัย ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้เรามีแผนที่จะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้พวกเขาได้ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

จากแบบสอบถามที่ถามพวกเด็กๆ ในครั้งที่ให้ครูอาสาเข้ามาสอนคาราเต้ในชุมชน และครั้งที่พาไปที่โรงฝึกคารา้ต้ โดยถามว่า "คาดหวังอย่างไรกับโครงการนี้" เด็กๆ และเยาวชนหลายคนตอบว่า "อาจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง" พวกเราพบว่าเด็กๆ ให้ความสนใจ และตื่นตัวที่จะทำกิจกรรมมาก พวกเขายินดีที่จะปฏิบัติตามกฎ กติกา (ทั้งๆ ที่ปกตินั้นสนมาก) เพื่อที่จะได้ออกไปวิ่งเล่น ได้ออกกำลังกาย พวกเขาได้หัวเราะ ได้สนุกไปกับกิจกรรม และนั่นนับเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแล้ว เราเชื่อเหมือนกันว่า Everybody can be a changemaker กิจกรรมของเราเ้น้นการปฏิบัติ และให้เด็กๆ และเยาวชนเป็น Changemakers สร้างความเปลี่ยนเปลี่ยง สร้างสุขภาพที่ดีด้วยตัวของพวกเขาเอง
ความยั่งยืน

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

ปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกายจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย แต่ส่วนมาเน้นเป็นการประชาสัมพันธ์เสียมากกว่า และกิจกรรมมักไม่มีความต่อเนื่อง ในหลายๆ ชุมชนก็มีการส่งเสริมสุขภาพ แต่ละชุมชนก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป สำหรับ Fuel Good Movement ของเราเป็นเพียงกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ที่เน้นให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างให้เป็นกิจกรรมของชุมชน ที่เด็กและเยาวชนในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน ถ้ากิจกรรมของเรานี้ดีพอที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติก็ถือเป็นเรื่องดี พวกเราจะถือเป็นความภูมิใจที่ได้เป็นเชื้อเพลิง ในการก่อไฟแห่งความดีงามให้กับสังคม
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

Fuel Good

นามสกุล

Movement

องค์กร
ชื่อองค์กร

Fuel Good Movement

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

, ยานนาวา

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

, ยานนาวา

องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

องค์กรเคยได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติไหม? โปรดอธิบาย

-

ข้อมูลอ้างอิง - โปรดใส่ข้อมูลที่ผู้ที่สามารถอ้างอิงได้ ประกอบด้วยประวัติ อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ปรัศนีย์ กิจไกรลาศ
ครูฝึกคาราเต้ โรงฝึกร่วมฤดี
โทร. 0 2468 2867

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม
คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมาไม่ถึงหนึ่งปี

ผลกระทบต่อสังคม
ความเป็นมา : พวกเราอยากรู้เกี่ยวกับโปรเจคและทีมของคุณ ที่มาที่ไป รวมทีมกันได้อย่างไร พบเห็นปัญหาตอนไหน มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงทำ?

เริ่มจากการเปิดหนังเรื่อง Karate Kids ให้เด็กๆ ได้ดู กับคำถามที่ว่า "มีใครอยากเรียนคาราเต้บ้าง?" พวกเราได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครสอนคาราเต้ และการไปให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา ทำให้ได้เห็นและสัมผัสสภาพความเป็นอยู่จริงของเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน พบว่าเด็กและเยาวชนเหล่านั้นต้องเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดี และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและึความปลอดภัย พวกเขายังขาดโอกาส และการสนับสนุนในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการ ตลอดจนเล่นกีฬา จึงได้มาคุยกัยกับเพื่อนๆ ที่มีความคิด มีความสนใจคล้ายๆ กันในการทำโครงการนี้ขึ้นมา

โปรดอธิบายถึงเป้าหมายของโปรเจคที่คุณริเริ่ม; ระบุเป็นข้อๆ ว่าคุณจะทำอะไรให้สำเร็จบ้าง

- รับสมัครสมาชิก
- ให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิต
- จัดเล่นกีฬา (คาราเต้) โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชน 12 คน ไปเรียนคาราเต้ที่โรงฝึกร่วมฤดี
- จัดให้มีการฝึกกายบริหาร
- จัดทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ให้เด็กได้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง และท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่สะอาด สวยงาม
- จัดสนามเด็กเล่น
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้เด็กๆ และเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี มีแรงบันดาลใจในการที่จะหันมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ตลอดจนหันมารักษาสุขภาพของตนเอง และสุขอนามัยของชุมชนมากขึ้น

อะไรคือผลกระทบของโปรเจคคุณในอีก 5 ปีข้างหน้า?

เด็กและเยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เป็นกำลังสำคัญในการสืบสานกิจกรรมเหล่านี้ให้แก่เด็กๆ รุ่นหลัง

อะไรคืออุปสรรคที่อาจจะขัดขวางความสำเร็จของโปรเจคคุณ? คุณวางแผนจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?

พวกเราทำสิ่งเล็กๆ ดังนั้น แค่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้ว

แต่แน่นอนว่าพวกเราก็มีแผนการใหญ่เช่นกัน พวกเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะจัดสร้างลานกิจกรรม หรือ สนามเด็กเล่นให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา เพราะนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาขาดแคลนจริงๆ แต่ว่าชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนานั้น เป็นชุมชนบุกรุกที่ดินของกรมธนารักษ์ และอยู่ระหว่างการฟ้องร้องขับไล่ที่ ทำให้การขออนุญาตทำการสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ค่อนข้างจะมีอุปสรรคมากพอสมควร เราอาจจะต้องหาเครือข่ายกับภาคส่วนอื่นๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมนี้ของเรา

ความยั่งยืน
โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

- ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา
- คณาจารย์จากโรงฝึกร่วมฤดี

คุณมีกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ หรือ ตลาดที่จำเพาะเจาะจง สำหรับนวัตกรรมของคุณใช่หรือไม่? ถ้าใช่คือกลุ่มเป้าหมายใด ที่ไหน และ ทำไม?

เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกว่า 1000 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

การเคหะแห่งชาติ ให้นิยามคำว่า "ชุมชนแออัด" ไว้ว่า "บริเวณพื้นที่ที่มีสภาพไม่ถูกสุขลักษณะ มีน้ำขัง อับชื้นหรือสกปรก มีอาคารและผู้อาศัยอยู่อย่างแออัด อันอาจเป็นอันตรายต่อสึขภาะ อนามัย ความปลอดภัย หรือเป็นแหล่งที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน..."

ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนานั้น มีอาคารบ้านเรือนขึ้นอยู่อย่างแออัด หนาแน่น ไม่มีระเบียบ ทรุดโทรม ขาดการดูแลรักษา มีทางเดินแคบๆ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และทางระบายน้ำก็ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ชื้นแฉะ และเกิดน้ำคร่ำ ส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังขาดระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทำให้มีขยะกลาดเกลื่อน เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

เด็กและเยาวชนต้องเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีปัญหายาเสพติด เอดส์ การตั้งท้องของแม่วัยรุ่น ฯลฯ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและึความปลอดภัย

ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาไม่มีพื้นที่สำหรับเด็กๆ ที่จะได้วิ่งเล่น พวกเขามักจะไปเล่นบนทางรถไฟ ที่มีกจะมีเศษแก้วแตกอยู่เต็มไปหมด หรือไม่ก็วิ่งเล่นบนถนน ซึ่งมีรถสัญจรไปมาและขับค่อนข้างเร็ว เด็กๆ ได้รับอุบัติเหตุหลายครั้ง มีครั้งที่ร้ายแรงถึงกับเสียชีวิตก็มี

นอกจากนี้ พวกเขายังขาดโอกาสและการสนับสนุน ทั้งๆ ที่เด็กและเยาวชนหลายคนมีทักษะและความสามารถ

ที่สำคัญที่สุด นี่ คือ สิ่งที่พวกเขาต้ิองการ

สภาพแวดล้อมการทำงานและปัจจัยภายในขององค์กรแบบไหนที่จะช่วยทำให้นวัตกรรมของคุณเกิดขึ้นได้?

การทำในสิ่งที่ชอบและสนุกไปกับมัน ด้วยความเสียสละและความเข้าใจ การทำโครงการนี้ ก็เหมือนกับการเล่นกีฬา ที่ต้องมีจังหวะการเคลื่อนไหว มีก้าวไปข้างหน้า มีจังหวะที่ต้องถอยมาตั้งรับบ้าง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของความสามารถในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกทีม ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน

โปรดอธิบายเพิ่มเติมถึง Needs (ความต้องการช่วยเหลือ) หรือ Offers (ข้อเสนอ) ที่คุณได้ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือแนะนำประเภทการสนับสนุนตามรายการที่ยังไม่ค่อยชัดเจน

เราต้องการการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆ ในทุกๆ รูปแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของโครงการ และที่สำคัญ เราต้องการการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ เช่น กรมธนารักษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดสร้างลานเด็กเล่นเล็กๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนแห่งนี้