คอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้องในชนบท

This Entry has been submitted.

คอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้องในชนบท

ฺBangkok, Thailand
Year Founded:
2009
Organization type: 
องค์กรภาคประชาชน
Project Stage:
ทำ 1-2 ปีแล้ว
Budget: 
< $1,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

เราคิดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่หลายองค์กรปลดระวางนั้น ยังเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นเราเลยคิดว่าน่าจะทำโครงการนำคอมพิวเตอร์เก่าเหล่านั้นมาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เพียงพอต่อการใช้งาน แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์เหมาะกับการเรียนรู้และสะดวกในการดูแล เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นใช้งานได้ต่อไปอีก 3-5 ปี

มาคิดดูเล่น ๆ ถ้าทุกหน่วย เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้านทั่วทั้งประเทศที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึึ่งปรกติก็จะปลดระวางเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมาแล้ว 3-5 ปี หากหน่วยงานเหล่านี้ ชวนพนักงาน นักศึกษามาช่วยกันซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ แล้วนำไปส่งมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ได้ทั้งทำบุญ ได้ฝึกคนให้มีจิตอาสา ได้มอบโอกาสให้กับน้อง ๆ ในถิ่นห่างไกล แถมยังประหยัดงบประมาณของภาครัฐได้อีกด้วย

อยากเชิญชวนให้มาทำกิจกรรมแบบนี้กันครับ

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

การขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับสอนนักเรียน โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษา บางโรงเรียนอาจมีบ้างแต่ไม่เพียงพอต่อจำนวนของนักเรียน ครูในโรงเรียนห่างไกลที่มีความรู้พอจะดูแลเครื่องได้มีน้อย ทั้งโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเมือง

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

ชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำคอมพิวเตอร์ที่ปลดระวาง ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีวงรอบในการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งบางองค์กรอาจจะเปลี่ยนในทุก ๆ 3-5 ปี หากพิจารณาให้ดีแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นส่วนใหญ่ยังใช้งานได้ดี แต่อาจจะข้าสำหรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน แม้เครื่องคอมพิวเตอร์บางส่วนอาจใช้งานไม่ได้ แต่เป็นไปได้แน่หาเราคัดแยกเอาชิ้นส่วนที่ใช้งานได้มาประกอบกัน เพื่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ขึ้นมา แม้คอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะช้าในความรู้สึกของใครหลายคน แต่ท่านลองคิดดูว่าหากไปถามกับเด็ก ๆ ที่ไม่เคยสัมผัสเครื่องคอมพิวเตอร์มาก่อน ความรู้สึกว่าเครื่องช้า กับความรู้สึกดีใจ เขาจะรู้สึกแบบไหน ปัญหาเรื่องการดูแลเครื่องของทางโรงเรียน เราแก้ไขปัญหาด้วยการไปให้ความรู้กับครูตั้งแต่การถอดประกอบเครื่องและการติดตั้งซอฟต์แวร์ เราเลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเอ็ดดูบันตูลีนุกซ์ (Edubuntu Linux) ที่ติดตั้งง่ายและมีความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์สูง เป็นซอฟต์แวร์ที่รวมเอาโปรแกรมใช้งานต่าง ๆ และเกมเพื่อการศึกษาเข้ามาพร้อมสรรพ ทำให้เราสามารถลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นทางซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเรายังทำคู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์และไปสอนให้ครูที่ดูแลสามารถติดตั้งเอ็ดดูบันตูใหม่เองได้ แนวความคิดเบื้องต้น เราอยากจะชวนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ในทุกมหาวิทยาลัย ทำกิจกรรมนี้ เราอยากชวนองค์กร ห้างร้าน พิจารณาบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปลดระวางให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยให้นักศึกษามาช่วยกันซ่อมประกอบ ติดตั้งซอฟต์แวร์และไปออกค่ายติตดั้งเครื่องระบบเครือข่ายรวมถึงสอนคุณครูที่โรงเรียนที่รับบริจาค เราอยากให้มีคนบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการทำกิจกรรมเช่น คีย์บอร์ดและเมาส์ ที่ส่วนใหญ่มันจะเสีย ถ่านเมนบอร์ด DVD Drive เพื่อให้มีเพียงโรงเรียนละหนึ่งเครื่อง เพื่อไว้ถอดฮาร์ดดิสก์จากเครื่องที่ซอฟต์แวร์เสียมาลงติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ได้ ผู้ใจบุญช่วยขนเครื่องคอมพิวเตอร์ และขนนักศึกษาไปประกอบคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญขอให้ผู้ไปบริจาคยึดหลักกินนอนง่าย โรงเรียนทำกับข้าวเลี้ยง อาสาสมัครก็นอนที่โรงเรียน ง่าย ๆ ประหยัดครับ งานนี้ได้ผลพลอยได้ที่สำคัญคือการปลูกต้นกล้าจิตอาสาให้กับนักศึกษาด้วย
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

จากโรงเรียนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สอนนักเรียน ก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราไปเดินระบบเครือข่ายและเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมที่กระทรวงศึกษาธิการติดให้โรงเรียนใช้งานอยู่แล้ว ซึ่งปรกติจะใช้กับโทรศัพท์และเครื่องอาจารย์ เรามีข้อแม้ว่าต้องมีอาจารย์ที่พร้อมจะดูแลเครื่องคอมและเรียนรู้กับเรา เราไปสอนให้อาจารย์สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เองได้ เพื่อแก้ปัญหาเมื่อซอฟต์แวร์เสีย เราสอนอาจารย์ให้ลองถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อธิบายให้เข้าใจการทำงานพื้นฐาน เพื่อให้อาจารย์ลดความกลัวเครื่องคอมพิวเตอร์ลง ให้มั่นใจในการไปซื้ออะไหล่มาซ่อม หรือมั่นใจเวลาไปคุยกับร้านซ่อม

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

ผลโดยตรงคือโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งซอฟต์แวร์ที่เราเลือกติดตั้งให้คือ Edubuntu ซึ่งมีเกมและโปรแกรมเพื่อการศึกษาอยู่ในนั้น เป็นซอฟต์แวร์เสรีที่ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจากไวรัส ติดตั้งง่าย เราพบว่าในวันที่เราติดตั้งเสร็จ เพียงเราแนะนำสั้น ๆ เด็ก ๆ ก็สามารถเข้ามาเปิดเล่นเกมต่าง ๆ ได้เองอย่างสนุกสนาน และมั่นใจได้ว่าเกมที่มีเหล่าจะเป็นเกมที่มีฝึกสมองเด็ก ๆ แน่นอน ครูสามารถสอนนักเรียนให้ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายที่เราไปวางและเชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมของโรงเรียนไว้ และแน่นอนตอนนี้เราทำกันอยู่กลุ่มเดียว ทำได้ปีละ 1-2 โรงเรียน หากหลาย ๆ กลุ่มช่วยกัน เราฝันจะเห็นปีละ 100 โรงเรียนหรือมากกว่านั้นมีคอมพิวเตอร์ใช้งาน
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

ช่วยกันทำกิจกรรมนี้เพียงปีละครั้ง เราหนึ่งทีมจะทำให้มีโรงเรียนที่คอมพิวเตอร์ใช้เพิ่มขึ้นหนึ่งโรงเรียน หากเราในที่นี้มี 1000 ทีม ในปีนั้น ๆ ก็จะมี 1000 โรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้เพิ่มขึ้น

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

มีอยู่หลายหน่วยงาน แต่ยังไม่ภาพเดียวกัน บางทียังแก้ปัญหาไม่จบทั้งหมด เช่น การมอบคอมพิวเตอร์ไป แต่ไม่ได้ให้ความรู้อาจารย์ผู้ดูแล เราเคยคุยกับพระที่เคยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปหลวงพ่อได้กลับไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งนั้น พบว่าคอมพิวเตอร์ถูกปิดคลุมผ้าอยู่ไม่ได้ถูกใช้งาน จึงสอบถามจากครูได้ความว่า มีปัญหากับซอฟต์แวร์ ผมฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องไวรัสและไอคอนบางอันหายไป เราแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเลือกซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการติดตั้งและทนต่อไวรัส เราทำคู่มือและไปสอนวิธีการติดตั้งให้กับอาจารย์ที่นั่น
ทีมงาน

Founding Story

โครงการนี้เกิดจากความคิดที่ว่าเราเรียนและประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ เราจะทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้บ้าง วันนึงมีโอกาสไปยืนคุยกับคนทำงานอาสาสมัครเขาแนะนำให้รู้จักพี่ที่องค์กรหนึ่ง แล้วเขาคุยถึงเรื่องว่าองค์กรเขาจะปลดระวางเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ทำให้เราเกิดความคิดที่จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไปบริจาคให้กับที่ ๆ ขาดแคลนทันที ก็เลยมาคิดว่าโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนี่เขาขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์กันไหม เลยลองสอบถามดูจากคนรู้จัก ก็ทราบว่าเขาขาดแคลนกันจริง ๆ ก็มาคิดหากันว่าจะติตดั้งโปรแกรมอะไรดี ด้วยเหตุที่เราใช้ลีนุกซ์กันเป็นปรกติอยู่แล้ว และกอปรกับที่ได้รับทราบปัญหาจากผู้ที่เคยบริจาคท่านอื่น เช่น เรื่องความสามารถในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ของทางโรงเรียน เราก็เลยมาค้นเจอ Edubuntu (http://www.edubuntu.com/) เราก็ไม่รอช้าที่จะโหลดเอามาทดลองติดตั้งใช้งาน ก็พบว่าตอบโจทย์เราได้ดี ใช้เครื่องที่มีฮาร์ดดิสก์ 10GB กับหน่วยความจำ (RAM) 512MB ก็เพียงพอต่อการใช้งาน เราคิดเรื่องการไปติดตั้งใช้งาน และไปสอนให้อาจารย์ที่โรงเรียนที่เราบริจาคสามารถดูแลเครื่องได้ และเราก็ยังหวังที่จะได้ไปเที่ยวในต่างถิ่นด้วย เราก็เลยคิดกันง่าย ๆ เลยว่าเราก็ทำกิจกรรมเหมือนที่เขาไปออกค่ายอาสากัน แต่เราอาสาซ่อมประกอบและนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปบริจาค

ความคิดเห็น

มาจัดกิจกรรมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์กันเถอะ

randomness