HelpLive Thailand

This Entry has been submitted.

HelpLive Thailand: Their tomorrow starts with us, today

บางรัก, Thailandท่าสองยาง, Thailand
Year Founded:
2009
Organization type: 
ธุรกิจ
Project Stage:
ก่อตั้งเป็นองค์กร
Budget: 
$10,000 - $50,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

ธุรกิจร้านกาแฟ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และฝึกอาชีพให้กับพนักงาน ในขณะเดียวกันทุกๆแก้วที่ขายมีส่วนช่วยเหลือเป็นค่าอาหาร 1 มื้อสำหรับเด็กกำพร้ากระเหรี่ยงพม่า 1 คน

WHAT IF - Inspiration: Write one sentence that describes a way that your project dares to ask, "WHAT IF?"

What if, whenever you drink a cup of coffee, you can help treat one orphanage a meal?
About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ไม่สามารถขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรที่จำกัด

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

แทนที่จะขยายสาขา เปลี่ยนวิธีการเป็นการพัฒนา และช่วยเหลือผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมส่งต่อแนวคิดในการประกอบธุรกิจเพื่อมีส่วนช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆต่อไป
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

เครื่องดื่มทุกแก้วที่ขายออกไปจะถูกหักเป็นค่าอาหาร 1 มื้อสำหรับเด็กกำพร้ากระเหรืี่ยงพม่า 1 คน

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

ปัจจุบันมีเด็กกำพร้ากระเหรี่ยงพม่า 77 คนในความดูแลของเรา ที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอาหารการกิน เนื่องจากธุรกิจของเราสามารถสนับสนุนค่าอาหารสำหรับเด็กเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอ

Spread Strategies: Moving forward, what are the main strategies for scaling impact?

การฝึกอบรม ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการประกอบธุรกิจ เพื่อขยายแนวคิดในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งส่งต่อประสบการณ์และเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

ประกอบธุรกิจให้มีผลกำไรอย่างแท้จริง

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

ไม่ทราบ
ทีมงาน

Founding Story

ปี 2009 ผมและเพื่อนได้มีโอกาสไปรู้จักกับเด็กกำพร้ากระเหรี่ยงพม่ากลุ่มหนึ่งในชายแดนจังหวัดตาก ในขณะนั้นเด็กๆเหล่านี้มีความเดือดร้อนในเรื่องความเป็นอยู่และอาหารการกิน เราจึงพยายามระดมทุน หาเงินสนับสนุนจากครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ และคริสตจักรที่เราสังกัดอยู่ เวลาผ่านไป เงินสนับสนุนเริ่มลดน้อยลง ในขณะที่ความต้องการของเด็กๆเหล่านี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ปี 2012 ผมและเพื่อนจึงตัดสินใจทำธุรกิจร้านกาแฟจากเงินเก็บของพวกเราเอง เพื่อสร้างรายได้ในขณะเดียวกับเพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารสำหรับเด็กๆเหล่านี้ ด้วยความช่วยเหลือจากครอบครัว และเพื่อนๆ ร้านกาแฟร้านแรกของเราจึงเริ่มขึ้นที่ถนนศาลาแดง โดยมีแนวคิดที่ว่าเครื่องดื่มทุกแก้วจะมีส่วนช่วยเหลือเป็นค่าอาหาร 1 มื้อ สำหรับเด็ก 1 คน พร้อมกับตั้งใจว่าจะสามารถสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้มีอาหารครบ 3 มื้อทุกวัน ปี 2014 ร้านกาแฟของเราเพ่ิมขึ้นเป็น 3 สาขา และให้ความช่วยเหลือเด็กๆทั้งหมดจำนวน 77 คน

Team

วรงค์ นิเวศน์รังสรรค์ ดูแลธุรกิจร้านกาแฟ Kilang Tinu Pongen ดูแลงานพันธกิจ ให้ความช่วยเหลือในการนำทีมทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆให้ดีขึ้น