Changemakers

Členové Ašoky často uvádějí, že jejich nejpůsobivější práce – druh, který se zaměřuje na změnu systému – je obecně nejméně financován. To představuje jasnou výzvu a příležitost pro sponzory, aby zvýšili dopad svého financování přijetím přístupu systémové změny.

Naštěstí je změna systémů financování stále více středem zájmu a klíčovým tématem konverzace mezi donory. Většinu této konverzace však vedou finančníci pouze s omezeným vstupem od samotných sociálních podnikatelů. Debata proto postrádá zkušenosti těch, kteří využívají finanční prostředky k práci v první linii změny systému.

Abychom to vyřešili, studovali jsme perspektivy 20 členů Ashoka a dalších sociálních podnikatelů měnících systémy na to, jak vnímají financování jako nejúčinnější v kontextu své práce měnící systém. Výsledkem je komplexní průvodce pro sponzory, který zkoumá, jak přístup systémových změn ovlivňuje každý krok procesu financování.

Doufáme, že jeho doporučení a poznatky přispějí k rozvoji efektivního ekosystému pro změnu systémů. Prosím, kontaktujte nás, pokud byste chtěli prodiskutovat zjištění nebo s námi spolupracovat na urychlení tohoto většího posunu.

Sedm kroků pro změnu systémů financování

Komplexní průvodce pro sponzory od sociálních podnikatelů

Děkujeme Národnímu loterijnímu komunitnímu fondu za štědrou podporu této práce.