A woman of southeast asian decent holds a microphone, giving a speech. In front of her is a portion of a podium with a laptop.

Zprávy a publikace

Toto je vzdělávací centrum plné výzkumu vytvořeného Ashokou a našimi partnery. Ponořte se hluboko do akademických publikací, zpráv o dopadu, případových studií a dalších.