Stephanie H. Ambar

Zlepšujete zdraví své komunity pomocí řešení zaměřených na člověka?

Ashoka a The Johnson & Johnson Foundation spojily své síly v silné spolupráci se společným cílem objevit průkopnické postupy a rozšířit pole inovací v oblasti komunitního zdraví v Evropě! Tato výzva je určena pro ty, kteří chtějí vybudovat oblast komunitního zdraví v Evropě a kteří jsou nadšení pro vytváření řešení v oblasti komunitního zdraví, ať už prostřednictvím nových intervencí, zlepšení rovnosti ve zdraví nebo posílení komunitní agentury.

Přihlášky byly otevřeny do 28. února 2022 zde

S tímto partnerstvím se snažíme vybudovat systém, který si cení blahobytu a prevence stejně jako léčbu – uznáváme zásadní význam komunitního zdraví při vytváření zdravější společnosti. Tím, že budou lidé v komunitách zdravější, inovace, které podporujeme, nevyhnutelně zlepší tyto komunity jinými způsoby, čímž je učiní obyvatelnějšími, spravedlivějšími a soudržnějšími.

Tato výzva je první celoevropskou výzvou k nalezení a podpoře inovátorů Community Health. Hledáme průkopníky v oblasti komunitního zdraví v celé Evropě – systémové podnikatele, kteří zlepšují zdravotní výsledky ve svých komunitách poskytováním řešení zaměřených na člověka. Cílem je identifikovat tyto inovátory, pomoci jim zvýšit jejich vliv a vybudovat komunitu, která podporuje příznivé prostředí a vytváří systémové změny v celé Evropě.